Zoekfilters

Verschijningsjaar
2021 (285)
2020 (42)
2022 (3)
Categorie
Recht (3)
Verschijningsvorm
Paperback (289)
Hardcover (40)

Nieuwe drukken (330)

102,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 97,80
+
Bestel

Inkomstenbelasting / Druk 17

inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing

Paperback || E.J.W. Heithuis e.a. || Wolters Kluwer Nederland B.V.

De regelingen rondom inkomstenbelasting zijn bijzonder complex. Zelfs na invoering van de Wet IB 2001, de inmiddels meest besproken fiscale wet in ons land. De titel biedt u een betrouwbaar kompas in de wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en premieheffing. De Wet IB 2001 is een wat merkwaardig fenomeen: het is ongetwijfeld de meest besproken fiscale wet, maar tegelijkertijd levert deze zelfstandige heffing betrekkelijk weinig op. De inkomstenbelasting blijft - ook na invoering van d...

129,00
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 122,55
+
Bestel

Vereffening van de boedel / Druk 5

Hardcover || B. Wessels || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit deel uit de serie Wessels Insolventierecht behandelt de vereffening van de failliete boedel. Centraal uitgangspunt hierbij is art. 173-194 Fw, de uitdeling aan schuldeisers en de betaling van algemene en bijzondere kosten. Wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze 5e druk bijgewerkt tot december 2020. Welke kwesties gaan er met de vereffening van de failliete boedel gemoeid? En hoe dienen deze te worden geïnterpreteerd in het licht van de actuele wetgeving en rechtspraak? Vereff...

36,50
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 34,68
+
Bestel

Bescherming van de intellectuele eigendom / Druk 14

Paperback || P.G.F.A. Geerts || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel vormt een actuele inleiding in dit rechtsgebied. Met name het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en het handelsnaamrecht komen aan bod. De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook een steeds gecompliceerder aanblik bied...

33,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 32,25
+
Bestel

Belastingwetten - pocketeditie 2021

Paperback || Redactie || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met deze pocketeditie heeft u alle belangrijke wetgeving per januari 2021 bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren. Met Belastingwetten # pocketeditie 2021 heeft u alle belangrijke per januari 2021 geldende wetgeving altijd bij de hand. Deze pocket editie van Pocket Belastingwetten is uitgevoer...

69,50
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 66,03
+
Bestel

Vastgoedwetgeving 2021-2022

Paperback || mr. F.H.J.M. ten Berge e.a. || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van het vastgoed, waaronder privaatrecht, publiekrecht en fiscaal recht.

De inhoud is zorgvuldig samengesteld en afgestemd op de Toets- en Eindtermen van SVMNIVO.

167,00
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 158,65
+
Bestel

Wetgeving toezicht financiële markten 2021

Paperback || prof. dr. E.P.M. Joosen e.a. || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze pocket biedt een handig naslagwerk van relevante wet- en regelgeving omtrent het toezicht op financiële markten. De auteurs zijn erin geslaagd een zo compleet mogelijke verzameling weer te geven van het per 1 januari 2021 geldende recht, inclusief vindplaatsen van (met name Europese) informatiebronnen voor verdere verdieping. Wetgeving toezicht financiële markten 2021 brengt alle wet- en regelgeving bijeen die van belang is wanneer je je in de praktijk of voor studie bezighoudt met he...

39,50
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Recht en Gezondheid

Gezondheid boven alles?

Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Gaat gezondheid boven alles? In hoeverre kan de belangenafweging tussen gezondheidsbelangen en andere (juridische) belangen worden gemaakt? Deze bundel belicht deze fundamentele vragen vanuit diverse perspectieven. Een thema dat in het licht van de coronacrisis relevanter is dan ooit. Onder invloed van de coronacrisis is het gezondheidsrechtelijke vraagstuk omtrent de belangenafweging tussen gezondheidsbelangen en andere (juridische) belangen ongekend relevant. De coronapandemie roept tal va...

74,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 71,20
+
Bestel

Compendium Vennootschapsbelasting / Druk 20

Inclusief dividendbelasting en tax accounting

Paperback || E.J.W. Heithuis e.a. || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Vennootschapsbelasting

In dit handzame compendium komen alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting aan bod die voor het bedrijfsleven relevant zijn. Denk aan vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale eenheid, faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De gecompliceerde onderdelen worden voor u vergemakkelijkt. Alles in begrijpelijke taal.

Internationaal

De vennootschapsbelasting staat onder druk door internationale ontwikkelingen in G20/OESO- en EU-...

39,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Overdrachtsbelasting 2021-2022

Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Overdrachtsbelasting 2021-2022 is geheel afgestemd op de onderwerpen die gedurende de studie aan de orde komen omtrent de overdrachtsbelasting. De heldere uitleg en voorbeelden helpen de student om de materie effectief te kunnen doorgronden en reproduceren. # Systematische opbouw, steevast aan de hand van wetgeving, beleid, jurisprudentie en relevante vakliteratuur # Bijgewerkt met Wet differentiatie overdrachtsbelasting, die per 1 januari 2021 is ingega...

44,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 42,70
+
Bestel

Het ontwerpen van een onderzoek / Druk 6

Paperback || Piet Verschuren e.a. || Boom || ook als eBook

Dit product bestaat uit het boek inclusief website met o.a. het online boek.

Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek is voor veel studenten een struikelblok. Een goed onderzoek begint altijd met een gedegen ontwerp. Als dat goed staat, zal de uitvoering van het onderzoek soepeler verlopen. Veel bestaande handboeken behandelen echter vooral de uitvoering van het onderzoek en niet het ontwerpen en opzetten ervan.

‘Het ontwerpen van een onderzoek’ voorziet in deze lacune. H...