Voor de HBO-docent (54)

29,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,55
+
Bestel

Een academiejaar in rechtsregels

Praktisch onderwijsrecht voor docenten uit het hoger onderwijs

Paperback || Karen Weis || Politeia

Docenten uit het hoger onderwijs zijn in hun dagelijkse lespraktijk gebonden aan praktische rechtsregels waar zij vaak nauwelijks weet van hebben. Het opstellen van ECTS-fiches, het begeleiden van studenten, het afnemen en verbeteren van schriftelijke en mondelinge examens, het evalueren van stages, het omgaan met examenfraude, het delibereren van studenten, het zijn maar enkele van de vele taken die beheerst worden door het onderwijsrecht. Het boek ‘Een academiejaar in rechtsregels. Prakti...

29,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,55
+
Bestel

Blended learning

De toekomst is digitaal

Paperback || Tobe Baeyens || Politeia

Er zijn oneindig veel vragen waarop we het antwoord niet weten. Maar één ding weten we wel: de toekomst is digitaal. Computers en smartphones maken nieuwe innovatieve werkvormen mogelijk, waardoor technologie tegenwoordig ook op een succesvolle manier in het onderwijs kan ingezet worden.

In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe je aan de slag kan gaan met blended learning door online doelstellingen, opdrachten en activiteiten op elkaar af te stemmen. Er wordt besproken hoe digitaal le...

35,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,15
+
Bestel

Doceren in het hoger onderwijs

Een introductie

Paperback || Henk van Berkel e.a. || Noordhoff

- Geschikt voor alle hbo- en wo-docenten;

- realistische en unieke kijk op de onderwijspraktijk;

- gebaseerd op interviews met startende docenten.

Doceren in het hoger onderwijs laat beginnende docenten zien wat zij kunnen verwachten van de onderwijspraktijk. Helder geschreven en zeer praktijkgericht.

Docenten die starten met hun loopbaan in het hoger onderwijs, hebben vaak slechts een vaag idee van wat ze allemaal te wachten staat. Dat ze zich gaan bezighouden met lesgeven en eventueel met h...

27,50
Leverbaar vanaf 20 november
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Persoonsgericht en waarderend trainen

7V’s voor inspiratie en houvast

Paperback || Wiepke de Heij || Boom

Een boek boordevol praktische tools en theoretische verdieping voor trainers die hun vakmanschap willen vergroten.

Door de toenemende diversiteit en voortdurende veranderingen in onze maatschappij en organisaties, wordt er steeds meer maatwerk van trainers gevraagd. Dit boek geeft je met behulp van de 7V’s theoretische én praktische handvatten waarmee je je eigen professionaliteit als trainer kunt versterken. Alle aspecten van het trainersvak komen daarbij aan bod, zoals je eigen professio...

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Effectiever studeren met leerstrategieën voor het hoger onderwijs

Leerstrategieën voor het hoger onderwijs

Paperback || Pieternel Dijkstra || Boom

In het hoger onderwijs wordt veel van studenten gevraagd. Mede door de beperkte studietijd en de vele eisen die aan studenten worden gesteld ligt de focus vaak op presteren in plaats van leren. Er moeten tenslotte examens, studiepunten en een diploma worden gehaald, en het resultaat is leidend.

Het focussen op de prestatie heeft een aantal nadelen. Een voldoende prestatie betekent niet per se dat de student de stof ook werkelijk begrijpt of beheerst. De stof kan weinig betekenis hebben en d...

25,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,65
+
Bestel

Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs

Paperback || Lia Bijkerk || Bohn Stafleu van Loghum

Vanuit de overheid moeten alle docenten in het hoger beroepsonderwijs een basiskwalificatie examinering (BKE) halen. Dit boek bevat de theoretische basis die een hbo-docent nodig heeft om de bewijsstukken voor deze verplichte BKE-certificering te kunnen leveren. De praktische voorbeelden in het boek geven een handreiking bij het maken van verschillende soorten toetsen. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen hbo-docenten bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van ...

41,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,85
+
Bestel

Toetsen in het hoger onderwijs / Druk 4

Paperback || Henk van Berkel e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek geeft een breed overzicht van toets- en beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Ook beschrijft het verschillende aspecten van toetsen en het toetsproces. Het boek geeft handreikingen en praktijkvoorbeelden. Daarmee is het een praktische en inspirerende informatiebron voor opleidingen, examencommissies, toetscommissies en (aankomende) docenten.  In deze vierde druk staan nieuwe hoofdstukken over onder meer de kwaliteitspiramide, het samenwerken bij toetsontwikkeling, het toets...

21,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,81
+
Bestel

Wikken en wegen in het hoger onderwijs

Over studieloopbanen en instellingsbeleid 2016-28

Paperback || Lex Herweijer & Monique Turkenburg || Sociaal en Cultureel Planbureau

Er zijn in het Nederlandse onderwijs verschillende routes naar het hoger onderwijs. Het hbo is niet alleen toegankelijk via de havo, maar ook via het mbo. Universitaire opleidingen zijn ook zonder vwo-diploma toegankelijk via het hbo. In het hoger onderwijs verloopt de studieloopbaan echter niet altijd voorspoedig. Een aanzienlijk aantal studenten komt terug op de aanvankelijke studiekeuze door over te stappen naar een andere opleiding. Daarnaast is er een flinke groep studenten die zonder di...

15,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 15,11
+
Bestel

De praktische waarde van onderzoek

Handvatten voor een methodologische aanpak

Paperback || Paul Delnooz || SWP

De conclusie van dit boek luidt dat de hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland ‘enigszins’ achterlopen bij de wetenschappelijke inzichten die in de loop van de tijd zijn opgedaan door filosofen als Nietzsche, Kuhn, Habermas, Popper, Feyerabend en Freire.

Deze achterstand remt de valorisatie van kennis, c.q. de ontwikkeling van bruikbare kennis in de sociale- en economische wetenschappen. Scripties, proefschriften en andere onderzoeken die tot doel hebben praktische vraagstu...

18,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,10
+
Bestel

Toetsrevolutie

Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

Paperback || Dominique Sluijsmans & Mien Segers || Phronese, Uitgeverij

'Een kwalitatief hoogstaande samenleving heeft mensen nodig die kennen, kunnen en voelen; daar ligt voor ons als onderwijsmakers dus een grote verantwoordelijkheid.' Met deze woorden opent hoogleraar en politicus Jan Anthonie Bruijn deze bundel over toetsen en examineren in het hoger onderwijs.

Het onderwijs heeft als opdracht samen met iedere student op zoek te gaan

naar zijn of haar unieke talenten in de domeinen van kennen, kunnen en voelen,

en mogelijkheden te creëren om in optimale omst...