Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (92)
Hardcover (9)
Opleiding
PABO (3)
Verschijningsjaar
2021 (20)
2023 (15)
2019 (12)
» Toon alle opties (9)
Voorgeschreven bij
Hogeschool Rotterdam (2)

Voor de HBO-docent (101)

Een overzicht van literatuur dat relevant is voor docenten binnen het hoger onderwijs.

36,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 35,10
+
Bestel

Differentiëren in het talenonderwijs / Druk 1

Kleine ingrepen, grote effecten

2016 || Paperback || Johan Keijzer e.a. || Coutinho || ook als eBook

Hoe zorg je dat zoveel mogelijk leerlingen en cursisten, die in vele opzichten van elkaar verschillen, gemotiveerd met de doeltaal aan de slag gaan? Taalleerders kunnen er veel baat bij hebben om op eigen niveau, manier en tempo te werken. Ook het ministerie en de inspectie willen aandacht voor het bevorderen van differentiatie in de lessen. Veel docenten willen daar gehoor aan geven en er is vraag naar concrete voorbeelden.

Differentiëren in het talenonderwijs is een praktisch inspiratie...

6,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 6,60
+
Bestel

De APA-richtlijnen uitgelegd / 3e herziene editie

Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs

2021 || Paperback || Werkgroep APA || SURF

Voor bronvermelding worden op veel hogescholen en universiteiten de APA-richtlijnen toegepast. Omdat een Nederlandse handleiding ontbrak is in 2017 De APA-richtlijnen uitgelegd uitgebracht, een door de Werkgroep APA samengestelde handleiding gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen. Nadat in 2020 de 7e editie van de Publication manual of the American Psychological Association is verschenen, waarbij enkele richtlijnen zijn herzien, ontstond de noodzaak ook De APA-richtlijnen uitgelegd aan te pa...

65,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 62,23
+
Bestel

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs / Druk 3

Paperback || Louis Caufmann e.a. || Boom

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs biedt een grondige inleiding in het oplossingsgerichte denken. Besproken wordt hoe je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk kunt gaan dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Het boek bestaat uit vier onafhankelijk van elkaar te lezen delen: het oplossingsgerichte denkkader, het werkveld van het onderwijs als geheel, het instrumentarium en het 'doen en laten' in leidinggeven, middenmanagement, onderwijzen...

15,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 15,15
+
Bestel

De APA-richtlijnen / Druk 2

Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

2020 || Paperback || Petra Poelmans e.a. || Coutinho || ook als eBook

In het hoger onderwijs krijgt onderzoek een steeds belangrijkere positie. Alle opleidingen hebben het een stevige plaats in het curriculum gegeven en vaak is er ook een leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ ontwikkeld. Onderzoek heeft zich tot een leerstrategie ontwikkeld, die bijdraagt aan de professionalisering van de student. In veel gevallen zijn verschillende docenten vanuit hun specialismen betrokken bij de begeleiding van het onderzoek. Dit kan voor studenten leiden tot onduidelijkheid...

69,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 66,45
+
Bestel

Liefde voor Leren / Druk 2

over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties

Hardcover || Manon C.P. Ruijters || Vakmedianet || met inkijkexemplaar

Leren en ontwikkelen zijn processen die bij het leven horen en grotendeels van nature vorm krijgen. Elk mens leert daarbij op een eigen manier, en zo ook elk team en elke organisatie.

Alle veranderingen, dynamiek en complexiteit in organisaties en de ongekende hoeveelheid vraagstukken die professionals tegenkomen, zetten hier druk op. Het is van belang dat, wat we in aanvulling op dit natuurlijke leren doen, met zorg vormgeven. Dat betekent dat we niet voor iedereen en rondom elk vraagstuk h...

24,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Het geheim van de leraar

Hoe maak en houd je verbinding met je leerlingen/studenten?

2023 || Paperback || Ismail Aghzanay e.a. || Instondo

In de afgelopen jaren zijn de geluiden van leraren die het steeds moeilijker hebben om hun leerlingen te bereiken, luider gaan klinken dan ooit tevoren. De hardheid waarmee er wordt gereageerd, ongewenst gedrag en de ongemotiveerde houding dragen ertoe bij dat leraren hun beoogde didactische en pedagogische doelen niet bereiken. Dat moet beter kunnen toch?

In Het geheim van de leraar komen de 4 meest cruciale principes naar voren, waarmee leraren het didactisch en pedagogisch verschil kunnen ...

31,95
Leverbaar vanaf 15 mei
met 5% korting 30,35
+
Bestel

Werken aan de kwaliteit van hoger onderwijs

2024 || Paperback || Janke Cohen-Schotanus e.a. || Boom

Hoe ontwikkel je een onderwijsprogramma dat gedragen wordt door onderwijsteams en waarin studenten zo efficiënt mogelijk leren? In ‘Werken aan de kwaliteit van hoger onderwijs’ staat de vraag centraal wie op welk niveau in de organisatie verantwoordelijk is voor onderwijskwaliteit en welke kaders daarbij belangrijk zijn. Integratie van het onderwijskundige model van constructive alignment met het organisatorische strategic alignment bevordert de kwaliteit.

Om samenhang en afstemming te c...

30,00
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Blended learning

De toekomst is digitaal

2020 || Paperback || Tobe Baeyens || Politeia

Er zijn oneindig veel vragen waarop we het antwoord niet weten. Maar één ding weten we wel: de toekomst is digitaal. Computers en smartphones maken nieuwe innovatieve werkvormen mogelijk, waardoor technologie tegenwoordig ook op een succesvolle manier in het onderwijs kan ingezet worden.

In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe je aan de slag kan gaan met blended learning door online doelstellingen, opdrachten en activiteiten op elkaar af te stemmen. Er wordt besproken hoe digitaal le...

47,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 45,55
+
Bestel

Doceren in het hoger onderwijs

Een introductie

2015 || Paperback || Henk van Berkel e.a. || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

- Geschikt voor alle hbo- en wo-docenten;

- realistische en unieke kijk op de onderwijspraktijk;

- gebaseerd op interviews met startende docenten.

Doceren in het hoger onderwijs laat beginnende docenten zien wat zij kunnen verwachten van de onderwijspraktijk. Helder geschreven en zeer praktijkgericht.

Docenten die starten met hun loopbaan in het hoger onderwijs, hebben vaak slechts een vaag idee van wat ze allemaal te wachten staat. Dat ze zich gaan bezighouden met lesgeven en eventueel met h...

32,00
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 30,40
+
Bestel

Sociale ongelijkheid en onderwijsbeleid

Portret Jos van Kemenade

Paperback || Adriaan in 't Groen || Eburon || met inkijkexemplaar

"Sociale ongelijkheid en onderwijsbeleid" is een biografische schets van sociaaldemocraat,‑politicus en onderwijssocioloog Jos van Kemenade (1937-2020). Centraal staat zijn werk voor het onderwijs. Basis voor deze schets vormen een serie gesprekken met Van Kemenade, een paar maanden voor zijn dood. De‑belangrijkste thema’s van deze gesprekken waren sociale ongelijkheid, vrijheid van onderwijs, leraarschap en het onderwijsbestel. Van‑Kemenade bleef nadenken over manieren om het onderwi...