Zoekfilters

Verschijningsjaar
2024 (17)
2023 (2)
Verschijningsvorm
Paperback (14)
Hardcover (5)

Nieuwe drukken (19)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

46,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 44,18
+
Bestel

Onderwijseditie Het Nederlandse parlement / Druk 3

Speciale onderwijseditie met hoofdstukken uit de twaalfde druk van 2016

2024 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze uitgave biedt een compleet overzicht van de manier waarop het Nederlandse Parlement functioneert. Onderwijseditie Het Nederlands parlement bevat een gedetailleerde beschrijving van de organisatie, bevoegdheden en de werkwijze van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer van de Staten-Generaal met veel voorbeelden uit de parlementaire praktijk. De laatste staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen zijn hierin verwerkt. Beschrijving Onderwijseditie Het Nederlandse Parlement is een onmisbare l...

69,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 66,03
+
Bestel

Vergunningvrij bouwen / Druk 4

Onder de omgevingswet

2024 || Paperback || Henk Veenstra || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

Een praktische uitleg van de Omgevingswet met verhelderende jurisprudentie.

Na vele jaren van voorbereiding, diverse keren uitstellen van de inwerkingtreding, is het dan eindelijk zover: de Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. Met deze wet is het vergunningvrij bouwen ingrijpend gewijzigd.

Wanneer mag er nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden? Waar in het Besluit bouwwerken leefomgeving en de Bruidsschat staan de regels voor het vergunningvrij bouwen e...

49,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Wegwijs in de Jeugdwet / Druk 4

Juridische wegwijzer van hulpvraag naar hulpverlening

2024 || Paperback || W.M.B. Elferink || Berghauser Pont Publishing

Wegwijs in de Jeugdwet biedt een inzicht en overzicht in de systematiek van het vrijwillige kader van de Jeugdwet, bezien vanuit een bestuursrechtelijk perspectief.

De Jeugdwet is in werking getreden in 2015. De wet zorgde voor een compleet nieuwe systematiek in het jeugdrecht en een compleet nieuwe organisatiestructuur met een belangrijke rol voor de gemeente. De verhoudingen tussen overheid en burger en tussen hulpverlening en overheid zijn volledig op hun kop gezet.

De wet is geen rustig b...

149,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 142,03
+
Bestel

Tekst & Commentaar Bouwrecht / Druk 9

2024 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit Tekst & Commentaar-deel bevat de actuele wetteksten in het bouwrecht, inzichtelijk gemaakt met helder commentaar. In deze 9e druk is nieuwe rechtspraak verwerkt en zijn de commentaren bovendien zorgvuldig nagelopen en waar nodig bijgewerkt. Beschrijving Tekst & Commentaar Bouwrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een ...

69,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 66,45
+
Bestel

De bijstand in praktijk 2024 / Druk 2

2024 || Paperback || J. De Boer e.a. || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

De Participatiewet is een belangrijk instrument binnen ons sociaal zekerheidsstelsel. Naast diverse re-integratie-instrumenten voorziet de wet ook in een uitkering voor levensonderhoud en bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

De Participatiewet is complex en continu aan wijzigingen onderhevig. Dit boek helpt om actueel geïnformeerd te blijven en geeft je inzicht in de juridische, beleidsmatige en praktische aspecten van de Participatiewet.

De bijstand in praktijk is toegankelijk geschreven. De h...

133,00
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 126,35
+
Bestel

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2024/1

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en AWB

2024 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Wanneer u werkzaam bent op het terrein van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid, dan mag Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht - Ruimtelijk overgangsrecht Omgevingswet 2024/1 niet in uw collectie ontbreken. Deze tekstbundel bevat een selectie van ruimtelijk relevante wet- en regelgeving die per 1 januari 2024, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is komen te vervallen, maar die vanwege het overgangsrecht vooralsnog van belang is voor de praktijk. Zowel geschikt ...

119,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 113,53
+
Bestel

Handboek toezicht, handhaving en invordering / Druk 2

2024 || Hardcover || T.N. Sanders || Boom juridisch

Dit handboek is een compleet en helder overzicht van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het is een toegankelijk geschreven wetenschappelijk handboek, gericht op zowel de praktijkbeoefenaar als de student. Het bevat niet alleen wetenschappelijke inzichten, maar ook praktische tips voor toezichthouders, handhavingsjuristen, rechters, advocaten en andere rechtsbijstandverleners. Praktijk en theorie worden in dit handboek samengebracht op een manier die de lezer in staat stelt om actuele w...

49,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht / Druk 2

2024 || Paperback || Jan Berkvens e.a. || Berghauser Pont Publishing

Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht bevat de teksten van de belangrijkste privacyregels binnen het arbeidsrechtelijk domein per 1 januari 2024. In deze bundel kunt u de voor de uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsregelingen raadplegen. Tevens zijn alle voor de arbeidsrechtelijke praktijk relevante richtlijnen van de European Data Protection Board en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen.

De bundel bevat de geac...

39,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Werken met de Omgevingswet / Druk 4

De Omgevingswet en het omgevingsplan uitgelegd

2023 || Paperback || Jur van der Velde e.a. || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

De Omgevingswet brengt voor de praktijk van de fysiee leefomgeving de nodige veranderingen met zich mee. In dit boek worden deze veranderingen in hoofdlijnen beschreven. Het omgevingsplan neemt hierbij een belangrijke plaats in. Belangrijk beleid van het Rijk en de provincie zal zich immers via instructieregels vertalen naar het omgevingsplan.

Dit boek levert vanuit juridisch perspectief een bijdrage aan het beter doorgronden van de Omgevingswet en het omgevingsplan. De juridische spelregels ...

62,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 59,38
+
Bestel

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1 / Druk 3

Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie, Wetgeving, Uitvoering,Handhaving

2024 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V. || met inkijkexemplaar

Onderwijseditie band 1, 2024 bevat - speciaal voor het onderwijs - een selectie van hoofdstukken uit band 1 van het in 2024 volledig geactualiseerde Handboek ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’ (druk 8). Het betreft alle hoofdstukken uit die band, met uitzondering van Organisatie, Wet- en regelgeving en registers. Onderwijseditie band 2is in 2019 voor het laatst bewerkt op basis van de 7e druk van het handboek. Het streven is om band 2 van het handboek (druk 8) in 2025 te laten vers...