Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (3)
Verschijningsjaar
2023 (3)

Nieuwe drukken (4)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

39,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Werken met de Omgevingswet / Druk 4

De Omgevingswet en het omgevingsplan uitgelegd

2023 || Paperback || Jur van der Velde e.a. || Berghauser Pont Publishing

De Omgevingswet brengt voor de praktijk van de fysiee leefomgeving de nodige veranderingen met zich mee. In dit boek worden deze veranderingen in hoofdlijnen beschreven. Het omgevingsplan neemt hierbij een belangrijke plaats in. Belangrijk beleid van het Rijk en de provincie zal zich immers via instructieregels vertalen naar het omgevingsplan.

Dit boek levert vanuit juridisch perspectief een bijdrage aan het beter doorgronden van de Omgevingswet en het omgevingsplan. De juridische spelregels ...

87,51
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 83,13
+
Bestel

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak / Druk 8

2022 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze titel geeft inzicht in de verhouding en taakverdeling tussen de gewone rechter en de bestuursrechtspraak. Deze geactualiseerde 8e druk bespreekt de formele rechtskracht en de toegang van belanghebbenden tot de bestuursrechter. Ook wordt een licht geworpen op de maatstaf bij de beoordeling van de belangenafweging door bestuursorganen. Uitgebreide commerciële shoptekst De gewone rechter en de bestuursrechtspraak behandelt de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijk rechter e...

37,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Staatsrecht begrepen / Druk 2

2023 || Paperback || A.W. Heringa || Boom uitgevers Den Haag

Staatsrecht begrepen is een gestructureerde en systematische inleiding in het Nederlandse staatsrecht. Lichamen, organen, bevoegdheden, wetgeving, de verhouding regering en parlement, rechtspraak, grondrechten, bestuur, decentralisatie, de doorwerking van EU-recht en van internationaal recht worden beschreven en uiteengezet. Tevens wordt aandacht gegeven aan de onderlinge verbanden. Hoe verhouden organen zich tot elkaar? Hoe moet worden om gegaan met de verhouding rechter-wetgever? Wat is de ...

41,15
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 39,09
+
Bestel

Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2023

2023 || Paperback || Sdu

Goed voorbereid de verkiezingen in? Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit. De uitgave Kieswet en Kiesbesluit editie 2023 is onmisbaar voor de afdeling Burgerzaken en op de tafel van elk stembureau.

Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van kopjes in de marge. Op deze manier ziet u in één oogopslag precies waar het artikel over gaat. Bovendien bevat deze tekstuitgave een uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. Hierdoor is di...