Zoekfilters

Verschijningsjaar
2023 (28)
2022 (10)
Verschijningsvorm
Paperback (33)
Hardcover (5)

Nieuwe drukken (38)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

75,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 71,25
+
Bestel

Nederlands internationaal personen- en familierecht / Druk 3

Wegwijzer voor de rechtspraktijk

2022 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

In de 3e druk van dit praktijkboek wordt het Nederlandse internationaal personen- en familierecht in kaart gebracht. Het boek is een wegwijzer voor juristen die in de praktijk te maken krijgen met vragen van internationaal personen- en familierecht. Deze uitgave staat onder redactie van prof. mr. F. Ibili. Het boek is volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen in het IPR, zoals de Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Herschikking van de Verordening Brusse...

167,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 159,13
+
Bestel

Pensioenwetgeving 2023

2023 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze publicatie biedt dé verzameling van pensioenregelgeving. Het werk verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving omtrent pensioenen naar de stand van 1 januari 2023. Zo krijg je houvast in de actuele wet- en regelgeving op het gebied van pensioen. Een uitstekend naslagwerk voor zowel studie als praktijk. De 2023-editie van Pensioenwetgeving levert een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen naar de stand van 1 januari 2023. Ook is de tekst van he...

62,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 59,80
+
Bestel

Belastingrecht in Hoofdlijnen / Druk 12

2023 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Belastingrecht in hoofdlijnen laat je kennismaken met het actuele Nederlandse belastingrecht. De auteurs geven niet alleen uitleg over de recente regelgeving en de belangrijkste jurisprudentie, maar bieden ook relevante achtergrondinformatie. Zo verkrijg je een grondiger begrip van de actuele regelgeving. Er gaat in het bijzonder veel aandacht uit naar de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast worden de schenk- en erfbelasting, het formele belas...

88,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 83,60
+
Bestel

Compendium Vennootschapsbelasting / Druk 22

Inclusief bronbelastingen en tax accounting

2023 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit compendium wijst de weg door de gedetailleerde materie van de vennootschapsbelasting en bespreekt de wettelijke regels en belangrijkste jurisprudentie. Hierbij komen ook de dividendbelasting en bronbelasting aan bod. Deze geactualiseerde druk is van waarde voor iedereen die een meer diepgaande kennis van de vennootschapsbelasting nodig heeft. De vennootschapsbelasting is één van de belangrijkste en in het oog springende belastingen die Nederland kent. De Wet op de vennootschapsbelasting...

86,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 82,60
+
Bestel

Hoofdzaken vennootschapsbelasting / Druk 18

2023 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze titel behandelt op een systematische en eenvoudige wijze de hoofdzaken van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Alle relevante fiscale ontwikkelingen zijn op hoofdlijnen verwerkt en voorzien van wetenschappelijk en praktisch commentaar. In deze geactualiseerde druk zijn de fiscale ontwikkelingen tot 1 november 2022 verwerkt. De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren in vele opzichten ingewikkelder geworden. Om het zicht op de kern van deze belasting niet te verliezen, is het e...

79,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 75,95
+
Bestel
27,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023

2023 || Paperback || I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023 geeft een toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de (decentrale) overheid die onderwerpen aanpakt. Aan de hand van een casus wordt de lezer meegenomen in het socialezekerheidsrecht. Dit basisboek kenmerkt zich door de vele voorbeelden en is geschreven vanuit de praktijk. Om die reden is bij ieder hoofdstuk ook een voorbeeld van een beschikking, zoals een toekenning kinderbijslag, opge...

104,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 99,70
+
Bestel

Handboek Externe Verslaggeving 2023

Een praktische handleiding voor toepassing van NL GAAP

2023 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze uitgave biedt een praktische handleiding voor de toepassing van NL GAAP. In deze editie zijn de nieuwste, met ingang van 2023 geldende verslaggevingsregels onder NL GAAP verwerkt. Dankzij het handige trefwoordenregister en de bijlage met wetteksten en besluiten is de titel zeer toegankelijk en onmisbaar voor accountants, financieel directeuren en controllers.

NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie over verslaggeving samen met de Richtlijne...

39,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,53
+
Bestel

De Zeug / Druk 8

Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en studie

2022 || Paperback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze publicatie geldt sinds jaar en dag als een handzaam en actueel overzicht van de meest relevante uitspraken op het gebied van het vermogensrecht. De 8e druk is bijgewerkt met de laatste arresten tot april 2022 en kent een groot gebruiksgemak dankzij de duidelijke structuur, korte toelichtingen en uitgebreide registers. Het vermogensrecht is volop in ontwikkeling. Voor professionals die met dit rechtsgebied in aanraking komen kan het een uitdaging zijn om de actuele stand van zaken in het...

87,51
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 83,13
+
Bestel

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak / Druk 8

2022 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze titel geeft inzicht in de verhouding en taakverdeling tussen de gewone rechter en de bestuursrechtspraak. Deze geactualiseerde 8e druk bespreekt de formele rechtskracht en de toegang van belanghebbenden tot de bestuursrechter. Ook wordt een licht geworpen op de maatstaf bij de beoordeling van de belangenafweging door bestuursorganen. Uitgebreide commerciële shoptekst De gewone rechter en de bestuursrechtspraak behandelt de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijk rechter e...