Nieuwe titels

39,95
Leverbaar vanaf 03 augustus
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk / Druk 1

Vanessa Landsmeer-Dalm & Esther Goudswaard-Houben || Noordhoff

34,95
Leverbaar vanaf 01 juli
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Tussen Taal & teken (wb) werkboek / Druk 1

Handschrijftonderwijs in de 21e eeuw

Lia Hesemans & Marion van der Meulen || Noordhoff

52,50
Leverbaar vanaf 04 mei
met 5% korting 49,88
+
Bestel

Inleiding in de gezondheidspsychologie / Druk 1

Ferdi de Goede & Marijke de Goede || Boom uitgevers Amsterdam

Inleiding tot de gezondheidspsychologie is een praktische kennismaking met dit vakgebied.

Aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken leren studenten hoe

ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden, zodat ze gezond worden en/of blijven.

Preventie is daarbij essentieel. Met de vele opdrachten in het boek en op de website

kunnen studenten de methodes direct toepassen. Ook leren ze kritisch na te denken

over uitdagende dillema’s uit de praktijk.

42,50
Levertijd: 26 dagen
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Ontwikkelingsdiversiteit bij kinderen / Druk 1

Jan Willem de Graaf, Maryke van Randeraat-Fokker & Dinet Poortman || Boom uitgevers Amsterdam

Ontwikkeling kent een sterke mate van variatie. Soms zijn verschillen in de ontwikkeling van kinderen al direct na de geboorte zichtbaar, soms openbaren ze zich pas op latere leeftijd. In de aanpak van kinderen die zich anders ontwikkelen wordt vaak uitgegaan van het deficiet-model: er wordt gekeken naar hun afwijkingen ten opzichte van de norm.

Ontwikkelingsdiversiteit bij kinderen wil een brug slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek enerzijds en het werkveld anderzijds, waarbij gebruik ...

23,50
Leverbaar vanaf 15 april
met 5% korting 22,33
+
Bestel

Online invloed / Druk 1

Beter online resultaten door te begrijpen hoe je bezoekers denken, klikken en kopen

Bas Wouters & Joris Groen || Boom uitgevers Amsterdam

Beïnvloeden van het gedrag van de bezoeker van websites doe je niet zozeer met rationele argumenten, maar door het onbewuste brein te activeren.

Minimaal tachtig procent van onze keuzes maken we met ons instinctieve, onbewuste brein, stelt Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar en auteur van Thinking, fast and slow. Betere online resultaten bereik je door dit onbewuste brein te begrijpen: hoe mensen denken, waarom ze klikken, en hoe ze reageren op boodschappen.

Online invloed bestaat uit drie de...

32,95
Leverbaar vanaf 24 april
met 5% korting 31,30
+
Bestel

Aan de slag met Power BI / Druk 1

Van datamodel naar dashboard

Ben Groenendijk || Boom uitgevers Amsterdam

We leven in een datatijdperk. We hebben steeds meer behoefte aan analyse van grote hoeveelheden data – data analytics – en visualisatie in grafische rapporten en dashboards. Dit wordt Business Intelligence genoemd. De BI-tools zijn in de loop der jaren sterk verbeterd. De eerste BI-tools konden alleen door specialisten gebruikt worden, maar Power BI is een tool voor de gebruikers: Self Service BI.

In dit boek worden eerst de onmisbare basisbegrippen uitgelegd, zoals:

gegevensbronnen;

data...

27,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,55
+
Bestel

Effectiever studeren met leerstrategieën voor het hoger onderwijs

Pieternel Dijkstra || Boom uitgevers Amsterdam

In het hoger onderwijs wordt veel van studenten gevraagd. Mede door de beperkte studietijd en de vele eisen die aan studenten worden gesteld ligt de focus vaak op presteren in plaats van leren. Er moeten tenslotte examens, studiepunten en een diploma worden gehaald, en het resultaat is leidend.

Het focussen op de prestatie heeft een aantal nadelen. Een voldoende prestatie betekent niet per se dat de student de stof ook werkelijk begrijpt of beheerst. De stof kan weinig betekenis hebben en d...

22,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 21,80
+
Bestel

Les is meer / Druk 1

141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen

Peter Teitler & Ruben Teitler || Coutinho

Om lessen leuk en leerzaam te laten zijn, is het belangrijk dat de leraar de regie heeft over wat er in de klas gebeurt. Van leraren wordt verwacht dat zij een veilig leer- en leefklimaat creëren en de relatie goed houden tussen leraar en klas en tussen leerlingen onderling. De uitgave Les is meer biedt (toekomstige) leraren vanuit een positieve invalshoek handvatten om een plezierige lessfeer in de klas te bevorderen.

Les is meer gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen en normen ...

20,00
Levertijd: 16 dagen
met 5% korting 19,00
+
Bestel

De wereld in met aardrijkskunde (Vakinhoud) / Druk 1

Vakinhoud

Anouk Adang & Marian Blankman || Coutinho

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Een vak als aardrijkskunde kan daarbij ondersteuning bieden. Met behulp van de uitgave De wereld in met aardrijkskunde kunnen (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen geografisch besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen.

Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en geven van goede en boeiende aardrijkskundelessen...

23,50
Leverbaar vanaf 17 april
met 5% korting 22,33
+
Bestel

Basisboek schrijven voor media / Druk 1

Van journalistieke content tot infotainment

Wouter Janssen || Coutinho

Voor een goed geschreven boodschap bestaat altijd publiek. Wat een tekst goed maakt, hangt vooral af van de specifieke context waarin en waarvoor de tekst is geschreven. Basisboek schrijven voor media biedt studenten alle nodige handvatten om in elke situatie de juiste keuzes te maken.

Het boek concentreert zich op de belangrijkste vragen die je als schrijver moet stellen en de mogelijkheden die dat oplevert. De auteur behandelt genres als nieuwsberichten, interviews en reportages aan de hand...