Zoekfilters

Auteur
Anoeska Nas (2)
Jolie Derkx (2)
Karen van Barschot (2)
» Toon alle opties (2)
Verschijningsvorm
Paperback (7)
Hardcover (3)

Nieuwe drukken (10)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

99,50
Leverbaar vanaf 13 juli
met 5% korting 94,53
+
Bestel

Ergovaardig deel 1 / Druk 4

2022 || Hardcover || Koen van Dijk e.a. || Boom

Ergovaardig – Deel 1 is een van de meest complete studieboeken voor (toekomstige) ergotherapeuten en verschijnt nu in een vierde, volledig herziene druk. In deze herziening is extra aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de ergotherapeutische beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden worden beschreven vanuit verschillend perspectief: cliëntgericht werken, 'evidence-based practice' en 'occupation-based' ergotherapie.

Het prettige aan Ergovaardig is dat ...

99,50
Leverbaar vanaf 25 juli
met 5% korting 94,53
+
Bestel

Ergovaardig deel 2 / Druk 4

2022 || Hardcover || Koen van Dijk e.a. || Boom

Ergovaardig – Deel 2 vormt samen met het eerste deel een van de meest complete studiemethodes voor (toekomstige) ergotherapeuten. In deze vierde, volledig herziene druk is extra aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de ergotherapeutische beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden worden beschreven vanuit verschillend perspectief: cliëntgericht werken, 'evidence-based practice' en 'occupation-based' ergotherapie.

Het prettige aan Ergovaardig is dat de v...

34,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Gezondheidsrecht begrepen / Druk 5

Praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor verpleegkundigen en (para)medici

2021 || Paperback || Lydia Janssen || Boom

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met o.a het online boek

Gezondheidsrecht begrepen is een praktische inleiding in het gezondheidsrecht, speciaal geschreven voor verpleegkundigen en (para)medici. Het boek biedt een compacte beschrijving van rechtsregels die belangrijk zijn voor de dagelijkse beroepspraktijk in de zorg. Het boek beschrijft onderwerpen als beroepsgeheim, ouderschap, gezag en scheiding, de behandel­overeenkomst, dossier en inzage en strafrechtelijke aansprakeli...

13,50
Leverbaar vanaf 15 augustus
met 5% korting 12,83
+
Bestel

ProActive Nursing: zakboekje / Druk 3

2022 || Paperback || Marc Bakker || Boom

Een goede verpleegkundige reageert adequaat, efficiënt en empathisch op (mogelijke) problemen van patiënten. De reeks ProActive Nursing biedt handvatten voor het klinisch redeneren: de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis.

Klinisch redeneren helpt situaties te overzien, analyseren, onderzoeken, aanpakken en bewaken. Zo kan de zorg en de veiligheid verbeterd worden door problemen te voorzien en te voorkomen, door eerder de juiste acties te starte...

24,50
Leverbaar vanaf 15 augustus
met 5% korting 23,28
+
Bestel

ZorgBasics Diversiteit / Druk 3

2022 || Hardcover || Andrea Kuckert-Wöstheinrich e.a. || Boom

Zorgverleners hebben dagelijks te maken met diversiteit. Het is dan ook een belangrijk aandachtspunt in hun professionele vorming. Werken met diversiteit betekent dat je niet alleen kijkt naar het verschil in sociaal-culturele achtergrond maar dat je juist ook de overeenkomsten ziet. ZorgBasics Diversiteit is een actueel boek dat de student helpt op verschillende manieren naar diversiteit te kijken.

In dit boek uit de reeks ZorgBasics staat diversiteit centraal. De auteurs laten vanuit versch...

49,95
Levertijd: 5 dagen
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Vaardig communiceren in de gezondheidszorg / Druk 4

2022 || Paperback || Angelique Timmerman || Boom

Goed kunnen communiceren is een onmisbare vaardigheid voor iedere hulpverlener in de gezondheidszorg. Dit boek is daarmee even onmisbaar. Het laat aan de hand van evidence-based onderzoek zien hoe belangrijk communicatievaardigheden zijn en wat ze zowel de hulpverlener als de patiënt kunnen opleveren.

Vaardig communiceren in de gezondheidszorg is een multidisciplinair inzetbaar boek dat laat zien hoe de hulpverlener met goede communicatievaardigheden betere resultaten kan boeken. Het is het ...

46,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 44,18
+
Bestel

Kwaliteit verbeteren in de zorg met MyLab NL / Druk 3

2022 || Paperback || Jonas Rubrech e.a. || Pearson Benelux B.V.

Kwaliteit verbeteren in de zorg is een praktisch handboek voor (toekomstige) zorgverleners. Het helpt de student de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de zorgpraktijk door te voeren.

Na een inleiding en een theoretisch kader in het eerste deel, wordt in deel twee stapsgewijs beschreven hoe je van een knelpunt tot een geïmplementeerde verbetering komt. Dit gebeurt aan de hand van vijftien concrete activiteiten. Deel drie vormt een naslagwerk va...

36,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 35,10
+
Bestel

Zorgvuldig rekenen, herziene 1e editie

2021 || Paperback || Pearl Shihab || Pearson Benelux B.V.

Zorgvuldig rekenen is een basisboek rekenen voor de gezondheidszorg. In de eerste hoofdstukken komen de algemene rekenvaardigheden aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke verpleegkundige berekeningen, zoals het bepalen van doseringen, concentraties en verhoudingen.

Het boek is geschikt voor diverse instapniveaus. Aan de hand van een korte begintoets bij elk onderwerp kun je vaststellen in welke mate je de materie beheerst. Nadat je de theorie hebt gelezen en oefeningen hebt gemaakt, ...

67,95
Leverbaar vanaf 27 juli
met 5% korting 64,55
+
Bestel

ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk / Druk 3

2022 || Paperback || Marc Bakker || Boom

Hoe gaat het?' Deze vraag stellen verpleegkundigen de hele dag door. Maar hoe beoordelen zij professioneel hoe het echt met de patiënt gaat?

De methode ProActive Nursing wordt in ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ gebruikt. Het helpt verpleegkundigen om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van de patiënt. En zo op een adequate en empathische manier patiëntveilige zorg te kunnen bieden.

Dit boek biedt een praktijkmodel, met competenties van het klinisch redeneren, gekoppeld aan de ICF-classif...

24,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Basisboek Zorgethiek / Druk 12

Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg

2022 || Paperback || Inge van Nistelrooy || Abdij Van Berne, Uitgeverij

Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Iedereen doet het en is ervan afhankelijk. Velen doen dit als professional: zij zijn gericht op zorgen voor mensen in nood. Door te zorgen, draag je bij aan de samenleving. Maar de samenleving zet zorgen ook onder druk, door politieke keuzes en morele opvattingen.

Zorgethiek is een vorm van ethiek die over de alledaagse en professionele zorgverlening nadenkt, en ook de politieke inbedding ervan kritisch bekijkt. Wat is het goede om te do...