Zoekfilters

Verschijningsjaar
2024 (5)

Nieuwe drukken (6)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

69,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 66,03
+
Bestel

Vergunningvrij bouwen / Druk 4

Onder de omgevingswet

2024 || Paperback || Henk Veenstra || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

Een praktische uitleg van de Omgevingswet met verhelderende jurisprudentie.

Na vele jaren van voorbereiding, diverse keren uitstellen van de inwerkingtreding, is het dan eindelijk zover: de Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. Met deze wet is het vergunningvrij bouwen ingrijpend gewijzigd.

Wanneer mag er nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden? Waar in het Besluit bouwwerken leefomgeving en de Bruidsschat staan de regels voor het vergunningvrij bouwen e...

49,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Wegwijs in de Jeugdwet / Druk 4

Juridische wegwijzer van hulpvraag naar hulpverlening

2024 || Paperback || W.M.B. Elferink || Berghauser Pont Publishing

Wegwijs in de Jeugdwet biedt een inzicht en overzicht in de systematiek van het vrijwillige kader van de Jeugdwet, bezien vanuit een bestuursrechtelijk perspectief.

De Jeugdwet is in werking getreden in 2015. De wet zorgde voor een compleet nieuwe systematiek in het jeugdrecht en een compleet nieuwe organisatiestructuur met een belangrijke rol voor de gemeente. De verhoudingen tussen overheid en burger en tussen hulpverlening en overheid zijn volledig op hun kop gezet.

De wet is geen rustig b...

69,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 66,45
+
Bestel

De bijstand in praktijk 2024 / Druk 2

2024 || Paperback || J. De Boer e.a. || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

De Participatiewet is een belangrijk instrument binnen ons sociaal zekerheidsstelsel. Naast diverse re-integratie-instrumenten voorziet de wet ook in een uitkering voor levensonderhoud en bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

De Participatiewet is complex en continu aan wijzigingen onderhevig. Dit boek helpt om actueel geïnformeerd te blijven en geeft je inzicht in de juridische, beleidsmatige en praktische aspecten van de Participatiewet.

De bijstand in praktijk is toegankelijk geschreven. De h...

49,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht / Druk 2

2024 || Paperback || Jan Berkvens e.a. || Berghauser Pont Publishing

Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht bevat de teksten van de belangrijkste privacyregels binnen het arbeidsrechtelijk domein per 1 januari 2024. In deze bundel kunt u de voor de uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsregelingen raadplegen. Tevens zijn alle voor de arbeidsrechtelijke praktijk relevante richtlijnen van de European Data Protection Board en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen.

De bundel bevat de geac...

59,95
Leverbaar vanaf 2 juli
met 5% korting 56,95
+
Bestel

Wegwijs in de Wmo 2015 / Druk 3

Juridische wegwijzer van melding tot maatwerk

2024 || Paperback || Lunenburg Ingeborg || Berghauser Pont Publishing

Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid om burgers te ondersteunen. Dat kan nodig zijn als het hen zelf, met hulp of andere oplossingen, niet lukt om zelfredzaam te zijn, te participeren of om zich te handhaven in de samenleving. Het verstrekken van een maatwerkvoorziening vormt daarbij het sluitstuk.

De derde, herziene druk van Wegwijs in de Wmo 2015 maakt de lezer nog beter wegwijs in de regels die gelden vanaf het moment dat burgers zich bij de gemeente melden. Er bestaat dan recht...

39,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Werken met de Omgevingswet / Druk 4

De Omgevingswet en het omgevingsplan uitgelegd

2023 || Paperback || Jur van der Velde e.a. || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

De Omgevingswet brengt voor de praktijk van de fysiee leefomgeving de nodige veranderingen met zich mee. In dit boek worden deze veranderingen in hoofdlijnen beschreven. Het omgevingsplan neemt hierbij een belangrijke plaats in. Belangrijk beleid van het Rijk en de provincie zal zich immers via instructieregels vertalen naar het omgevingsplan.

Dit boek levert vanuit juridisch perspectief een bijdrage aan het beter doorgronden van de Omgevingswet en het omgevingsplan. De juridische spelregels ...