Zoekfilters

Verschijningsjaar
2023 (22)
2022 (10)
2024 (2)
Uitgever
Noordhoff (8)
Wolters Kluwer Nederla... (5)
Boom (4)
» Toon alle opties (3)

Nieuwe drukken (34)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

64,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 61,70
+
Bestel

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie / Druk 3

2022 || Hardcover || Barbara van Schijndel || Noordhoff || ook als eBook

De enige complete inleiding in het vakgebied Ruimtelijke Ordening en Planologie voor het hbo;

stimuleert studenten om zelf na te denken over omgevingsvraagstukken;

bevat veel casussen, opdrachten en oefeningen.

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie gaat over onze leefomgeving en hoe deze tot stand komt en tot stand gekomen is. Het boek geeft uitleg over de veel voorkomende typen ruimtegebruik in verschillende omgevingsgebieden en is bedoeld als inleiding op het vakgebied. De belangrijk...

83,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 79,75
+
Bestel

Strategische en operationele marketingplanning - Kernstof-B / Druk 8

2022 || Hardcover || Gebrand Rustenburg e.a. || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

- Standaardwerk op het gebied van marketingplanning;

- sluit aan op de meest actuele NIMA-B exameneisen;

- veel praktijkvoorbeelden en cases.

Strategische en operationele marketingplanning – Kernstof B is al jaren een standaardwerk op het gebied van marketingplanning, -strategie en -management.

In dit boek is volop aandacht voor strategische issues, de internationale dimensie, B2B en online marketing. Aan de hand van vele praktische voorbeelden worden de verbanden tussen de verschillende th...

75,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 71,25
+
Bestel

Nederlands internationaal personen- en familierecht / Druk 3

Wegwijzer voor de rechtspraktijk

2022 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

In de 3e druk van dit praktijkboek wordt het Nederlandse internationaal personen- en familierecht in kaart gebracht. Het boek is een wegwijzer voor juristen die in de praktijk te maken krijgen met vragen van internationaal personen- en familierecht. Deze uitgave staat onder redactie van prof. mr. F. Ibili. Het boek is volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen in het IPR, zoals de Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Herschikking van de Verordening Brusse...

168,95
Levertijd: 8 werkdagen
+
Bestel

Transportation: A Global Supply Chain Perspective / 10th edition

A Global Supply Chain Perspective

2023 || Hardcover || Robert Novack e.a. || Cengage Learning

Gain a solid understanding of what is arguably the most critical and complex component of global supply chains with Novack/Gibson/Suzuki's TRANSPORTATION: A GLOBAL SUPPLY CHAIN PERSPECTIVE, 10E. You learn the fundamental role and importance of transportation in companies and society as you study the current complex environment of transportation service. The authors introduce the role of transportation in supply chains and provide an overview of the operating and service characteristics, cost ...

48,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 46,50
+
Bestel

Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk / Druk 2

2023 || Hardcover || Vanessa Landsmeer-Dalm e.a. || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

Helpt studenten bij het herkennen en praktisch toepassen van theorieën uit de ontwikkelingspsychologie;

omschrijft de volledige levensloop, van prenatale ontwikkeling tot oudere;

ontwikkelingstheorieën worden direct gekoppeld aan de beroepspraktijk.

Een sociaal werker komt in aanraking met allerlei mensen met elk hun eigen ontwikkelingsvraagstukken. Door kennis te nemen van de ontwikkelingen en mijlpalen die zich voordoen in de verschillende levensfasen, kan een sociaal werker zijn verwacht...

66,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 63,60
+
Bestel

Wiskunde voor het Hoger Onderwijs - Deel A / Druk 3

2023 || Hardcover || Sieb Kemme || Noordhoff

- Onmisbaar bij het ontwikkelen van een goede wiskundebasis;

- besteedt ook aandacht aan lineair programmeren en statistiek;

- toereikend voor het eerste jaar wiskunde.

Wiskunde voor het hoger onderwijs, Deel A legt een stevige wiskundige basis voor het eerste jaar van het hbo. Kenmerkend is de toegankelijke en gestructureerde opzet, die in deze derde, herziene editie nog meer verbeterd is. Het boek bestaat nu uit 3 delen:

Rekenen, algebra en meetkunde

Functies en grafieken

Differentiaalrekening

Elk hoofdstuk en elke paragraaf kent een vergelijkbare opbouw. De linkerpagina’s zijn meestal gereserveerd voor de theorie en de rechterpagina’s voor de bijbehorende oefeningen. Theorie en oefeningen blijven zo dicht bij elkaar. Dit maakt een zelfstandige en actieve manier van studeren mogelijk. De hoofdstukken bevatten een afsluitende paragraaf met Toepassingen. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een paragraaf Hoofdzaken. Daarin staan de onderwerpen die studenten aan het eind van het hoofdstuk geleerd moeten hebben. Met een Toets over het hele hoofdstuk kan zelfstandig worden nagegaan in hoeverre de stof daadwerkelijk beheerst wor...

58,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 56,00
+
Bestel

Business & Managementmodellen / Druk 5

2023 || Hardcover || Marijn Mulders || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

- Uitgebreid overzicht van bekende en minder bekende business- en managementmodellen;

- behandelt actuele thema’s als innovatie en social media;

- met handige indexen en literatuurverwijzingen.

De bestseller Business- en Managementmodellen (voorheen 111 Managementmodellen) biedt een uitgebreid overzicht van bekende en minder bekende business- en managementmodellen. De modellen zijn beknopt en helder beschreven, waardoor studenten snel weten welk model bij welke situatie past.* Business- en ...

87,51
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 83,13
+
Bestel

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak / Druk 8

2022 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze titel geeft inzicht in de verhouding en taakverdeling tussen de gewone rechter en de bestuursrechtspraak. Deze geactualiseerde 8e druk bespreekt de formele rechtskracht en de toegang van belanghebbenden tot de bestuursrechter. Ook wordt een licht geworpen op de maatstaf bij de beoordeling van de belangenafweging door bestuursorganen. Uitgebreide commerciële shoptekst De gewone rechter en de bestuursrechtspraak behandelt de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijk rechter e...

64,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 61,28
+
Bestel

Revit 2024

2023 || Hardcover || R. Boeklagen || TEC CAD College B.V., Uitgeverij

Dit boek leert u stap voor stap de ontwerptechnieken van 3D CAD in de bouw vanaf de eerste muur tot en met het maken van eigen families. Eerst maakt u kennis met het proces in vogelvlucht. Vervolgens gaat u aan de slag met verschillende componenten als kolommen, liggers, muren, daken en trappen. Ook leert u uw eigen componenten aan te maken. Daarna komt BIM aan bod met ruimtes, samenwerken, BIM basis ILS en het NL-SfB-afsprakenstelsel. Alle lessen zijn geschreven in een prettig leesbare stijl...

29,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Didactisch Coachen / Druk 12

hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen

2022 || Hardcover || Lia Voerman e.a. || De Weijer Design

Didactisch Coachen, de praktische pedagogiek en didactiek van de hoge verwachtingen.

Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die leskrijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben, beter presteren dan andere leerlingen. Dan is natuurlijk de vraag: hoe doe je dat, hoge verwachtingen hebben van je leerlingen. Rosenthal en Jacobson (1968) toonden aan wat voor gedrag leraren laten zien die vanuit ‘hoge verwachtingen’ aan hun leerlingen lesgeven. Leraren die v...