Zoekfilters

Categorie
NT2 (2)

Nieuwe drukken (15)

Een overzicht met nieuwe drukken van studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

42,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Sociologie voor de praktijk / Druk 9

2021 || Paperback || Klaas Hoeksema e.a. || Coutinho

Inzicht in de verhoudingen tussen mensen is onmisbaar voor veel professionals. Sociaal werkers, zorgprofessionals, (HR)managers, docenten en beleidsmakers: iedereen heeft tijdens het werk met mensen te maken. Om menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen, is kennis van sociologisch denken en kijken onmisbaar. Sociologie voor de praktijk biedt een toegankelijke inleiding op dit onderwerp.

Begripsvorming en het kunnen hanteren van sociologische kaders in de professionele beroepsuitoefening ...

42,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen / Druk 4

Een inleiding

2021 || Paperback || Jakop Rigter e.a. || Coutinho || ook als eBook

Het op tijd voorkomen of vaststellen en behandelen van psychische problemen bij kinderen en jongeren is belangrijk. Want hoe beter de kwaliteit van leven in de eerste levensjaren, hoe groter de kans op een positieve mentale, sociale en fysieke ontwikkeling als kinderen ouder worden. Binnen de ontwikkelingspsychopathologie zijn criteria beschreven die helpen een normale ontwikkeling te onderscheiden van een (mogelijk) afwijkende ontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor het kind, maar ook voor...

37,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 36,05
+
Bestel

Spelend leren en ontdekken / Druk 2

Handboek drama voor het basisonderwijs

2022 || Paperback || Etje Heijdanus-de Boer e.a. || Coutinho

Drama sluit aan bij de natuurlijke drang van kinderen tot spelen en leren. Het stimuleert de creativiteit, fantasie, verbeelding en bewegingsdrang die leerlingen van nature hebben. Het handboek Spelend leren en ontdekken helpt (toekomstige) leerkrachten om drama op een praktische manier toe te passen in het basisonderwijs.

Net als de vorige druk, is deze herziene uitgave gebaseerd op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. De herziene druk sluit bovendien aan bij de actuele algemene bekwaamhe...

51,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 48,93
+
Bestel

Rekenen-wiskunde en didactiek / Druk 2

De rol van de leerkracht in het basisonderwijs

2022 || Paperback || Peter Ale e.a. || Coutinho

Om kinderen rekenen te leren is meer nodig dan het doorlopen van een rekenmethode. Er is een leerkracht nodig met enthousiasme voor het vak en bovendien een grondige basis van kennis en vaardigheden van zowel het rekenen als de didactiek.

In Rekenen-wiskunde en didactiek staat het leerkrachtgedrag in het rekenonderwijs op de basisschool centraal. Zo zijn niet de tafels een onderwerp in dit boek, maar de stappen die een leerling moet zetten en de activiteiten die een leerkracht uitvoert om erv...

23,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 21,85
+
Bestel

Culturele diversiteit in de klas / Druk 7

2022 || Paperback || Hans van der Heijde e.a. || Coutinho

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekent deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Culturele diversiteit in de klas geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de culturele verschillen in hun klas.

Deze zevende, herziene uitgave bestaat uit drie delen. Het eerste deel biedt inzicht in de recente migratiegeschiedenis van Nederland en beschrijft demografische ontwikkelingen. Daarna...

36,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 34,68
+
Bestel

Samen opvoeden / Druk 3

Oriëntatie op pedagogische werkvelden

2022 || Paperback || Joris van Veen (red) || Coutinho

Pedagogische professionals werken in een breed beroepenveld. Denk aan de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, het onderwijs en het welzijnswerk, maar ook de jeugdhulp, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en justitiële zorg. Samen opvoeden helpt (toekomstig) pedagogische professionals om zich te oriënteren binnen dit gevarieerde werkveld.

De uitgave zoomt vanuit de praktijk in op de vele werkterreinen van pedagogische professionals in het jeugddomein. Het behandel...

36,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 35,10
+
Bestel

Interculturele samenwerking in organisaties / Druk 3

Professioneel omgaan met verschillen

2021 || Paperback || Herman Blom || Coutinho

Onze multiculturele samenleving wordt steeds diverser en de verscheidenheid aan afkomsten is groter dan ooit tevoren. De landelijke politiek, publieke organisaties en het bedrijfsleven doen hun uiterste best om een ‘goede samenleving’ voor iedereen te creëren. Helaas staan vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende nog vaak een goede samenwerking in de weg. De omgang met verschillen is voor alle groepen – op straat of in een organisatie – een uitdaging. De hernieuwde uit...

27,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde / Druk 3

Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen

2022 || Paperback || Donald van As e.a. || Coutinho

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt studenten de basis voor het werken met kwantitatieve gegevens. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen in de eerste twee hoofdstukken aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen.

In het derde hoofdstuk worden kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfunct...

42,95
Leverbaar vanaf 22 juli
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Taaltalent deel 3 / Druk 3

Leergang Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

2022 || Paperback || Katja Verbruggen e.a. || Coutinho

Taaltalent is een leergang Nederlands voor anderstaligen in drie delen. Taaltalent deel 3 brengt je in twaalf hoofdstukken van niveau A2 naar B1. Naast de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven is er veel aandacht voor grammatica, woordenschat, cultuur, studievaardigheden en taal en cultuur op het werk. De didactiek in dit boek bestaat uit drie stappen: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. De leergang is geschikt als voorbereiding op het inburgeringsexamen en Staatsexamen NT2-1.

Taa...

45,95
Leverbaar vanaf 22 juli
met 5% korting 43,65
+
Bestel

Nederlands in actie / Druk 4

Methode Nederlands voor hoogopgeleideanderstaligen

2022 || Paperback || Berna de Boer e.a. || Coutinho

Nederlands in actie vormt samen met Nederlands in gang, Nederlands op niveau en Nederlands naar perfectie de succesvolle communicatieve NT2-leerlijn die naar ERK-niveau C1 leidt. Het accent ligt op het taalgebruik in het dagelijks leven van hoogopgeleide studerende of werkende anderstaligen. Kenmerkend voor deze leerlijn is de heldere opbouw, de aansprekende onderwerpen, de afwisseling in opdrachten en de activerende werkvormen.

In de zomer van 2022 verschijnt de nieuwe, compleet herziene ver...