Voor de HBO-docent (4)

Een overzicht van literatuur dat relevant is voor docenten binnen het hoger onderwijs.

32,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 30,40
+
Bestel

Sociale ongelijkheid en onderwijsbeleid

Portret Jos van Kemenade

Paperback || Adriaan in 't Groen || Eburon || met inkijkexemplaar

"Sociale ongelijkheid en onderwijsbeleid" is een biografische schets van sociaaldemocraat,‑politicus en onderwijssocioloog Jos van Kemenade (1937-2020). Centraal staat zijn werk voor het onderwijs. Basis voor deze schets vormen een serie gesprekken met Van Kemenade, een paar maanden voor zijn dood. De‑belangrijkste thema’s van deze gesprekken waren sociale ongelijkheid, vrijheid van onderwijs, leraarschap en het onderwijsbestel. Van‑Kemenade bleef nadenken over manieren om het onderwi...

23,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 21,85
+
Bestel

Studiesucces in het hoger onderwijs

Van rendement naar maatschappelijke relevantie

2018 || Paperback || Folke Glastra e.a. || Eburon || met inkijkexemplaar

Het begrip studiesucces speelde het afgelopen decennium een centrale rol in discussies over het hoger onderwijs. Gericht beleid moet ervoor zorgen dat dit onderwijs bijdraagt aan een internationaal competitieve Nederlandse kenniseconomie en dat het meer en beter gekwalificeerde hoger opgeleiden oplevert voor de arbeidsmarkt. Dat alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren, door vermindering van de uitval van studenten en een rendementsverbetering in studieduur. Maar wat studiesucces nu eigenli...

24,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Standenonderwijs

Hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt

2022 || Paperback || Frans Leijnse || Eburon || met inkijkexemplaar

Standenonderwijs is een biografische schets van radicaal sociaaldemocraat, politicus en socioloog Frans Leijnse (Rotterdam, 1947). De auteur schildert zijn achtergrond als arbeiderskind uit Rotterdam-Zuid en klimmer op de maatschappelijke ladder. Hij schetst hoe die achtergrond een voortdurende druk betekent tot aanpassing, maar ook een bron kan zijn van inzicht. Dat inzicht richt zich onder andere op het standskarakter van het Nederlands onderwijs en de rol die onderwijs vervult bij het in s...

24,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Tussen terugverlangen en vooruit bewegen

De impact van de coronapandemie op werk en welzijn in het hbo

2023 || Paperback || Daniël van Middelkoop e.a. || Eburon