De APA-richtlijnen uitgelegd / 3e herziene editie

Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs

Voor bronvermelding worden op veel hogescholen en universiteiten de APA-richtlijnen toegepast. Omdat een Nederlandse handleiding ontbrak is in 2017 De APA-richtlijnen uitgelegd uitgebracht, een door de Werkgroep APA samengestelde handleiding gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen. Nadat in 2020 de 7e editie van de Publication manual of the American Psychological Association is verschenen, waarbij enkele richtlijnen zijn herzien, ontstond de noodzaak ook De APA-richtlijnen uitgelegd aan te passen. In deze 3e editie zijn de herziene richtlijnen verwerkt, worden meer dan 100 voorbeelden gegeven en nieuwe onderwerpen behandeld, zoals de opmaak van een verslag.