Zoekfilters

Opleiding
PABO (3)
Verschijningsjaar
2021 (20)
2022 (13)
2023 (13)
» Toon alle opties (9)
Verschijningsvorm
Paperback (92)
Hardcover (10)
Voorgeschreven bij
Hogeschool Rotterdam (2)

Voor de HBO-docent (102)

Een overzicht van literatuur dat relevant is voor docenten binnen het hoger onderwijs.

33,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 31,83
+
Bestel

33 tips voor hbo-didactiek

Adviezen uit onderzoek en onderwijs

2021 || Paperback || Wessel Peeters e.a. || Boom

Studenten in het (hoger) beroepsonderwijs worden geacht om steeds zelfstandiger te leren. De begeleiding van dat proces vraagt van docenten tact en de juiste didactische vaardigheden. Hoe kun je als docent studenten goed helpen met leren?

33 tips voor hbo-didactiek helpt zowel de beginnende als gevorderde docent die studenten voorbereidt op de beroepspraktijk. Het bevat 33 unieke tips voor effectieve didactiek. Iedere tip start met een beknopte samenvatting van de belangrijkste wetenschappe...

34,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Leven met intensiteit

2019 || Paperback || Susan Daniels e.a. || Novilo

Wat als iemand ‘te veel’ is voor zijn of haar omgeving of zichzelf? Te slim, te beweeglijk, te emotioneel, zich te veel laat meeslepen door wat hij ziet of hoort, en/of een overactieve verbeelding heeft? Dat kan belastend zijn en tot frustraties of zelfs (psycho)neuroses leiden.

De hoofdstukken in dit boek laten aan de hand van de theorie van positieve desintegratie van Kazimierz Dabrowski zien dat dit uitingen van een bijzondere aanleg en begaafdheid kunnen zijn. De auteurs leren ouders,...

25,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 24,65
+
Bestel

De terugkeer van het lesgeven / Druk 4

2021 || Paperback || Gert Biesta || Phronese, Uitgeverij

In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een ‘coach’ zijn of een ‘lerende onder lerenden’ en leerlingen moeten vooral ‘autonoom leerstof tot zich kunnen nemen’. Aan de hand van zijn invloedrijke drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectificatie laat onderwijspedagoog Gert Biesta zien dat de rol van lesgeven, en daarmee die van de leraar, niet uitgespeeld is. Hij pleit hiermee niet voor een terugkeer van de traditionele leraar, i...

29,99
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 28,49
+
Bestel

De kunst en kunde van het lesgeven

Baanbrekende literatuur over lesgeven en lerareneffectiviteit en de betekenis daarvan voor de praktijk

2023 || Paperback || Paul Kirschner e.a. || Phronese, Uitgeverij

Naar wat een uitmuntend leraar is en doet, is veel onderzoek gedaan. In dit boek bespreken de auteurs 30 baanbrekende onderzoeken naar hoe wij leren (cognitieve psychologie en onderwijswetenschappen) en lerareneffectiviteit.

Bij ieder onderzoek vatten ze samen wat het onderzoek betekent en welke lessen er geleerd kunnen worden voor de dagelijkse praktijk.

Aan bod komen:

• Hoe leraren zich doorontwikkelen na hun opleiding

• Hoe curriculum en didactiek opgebouwd kunnen worden

• Welke dida...

36,73
Levertijd: 5 werkdagen
met 5% korting 34,89
+
Bestel

Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs

Thematisch commentaar bij uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

2020 || Paperback || Pieter Huisman || Sdu

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben een centrale rol in de borging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Leden van de examencommissies worden geacht op de hoogte te zijn van de toepasselijke wetgeving in het hoger onderwijs, zoals de WHW (de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs), maar ook de uitspraken van het centrale rechtscollege, het CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs).

Dit boek is een beknopt naslagwerk waarin de wetgeving en d...

29,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Werken met begaafdheid in de klas / Druk 2

Pedagogische sensitiviteit als leidraad

2022 || Paperback || Anouke Bakx e.a. || Koninklijke Van Gorcum || met inkijkexemplaar

Werken met begaafdheid in de klas is de opvolger van Werken met begaafde leerlingen in de klas en is geschreven voor leraren in opleiding en leraren in de praktijk. Het boek bevat verdiepende informatie over begaafdheid gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met begaafde leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie, d...

57,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 55,05
+
Bestel

Leren (en) doceren in het hoger onderwijs / Druk 4

2020 || Paperback || Linda van der Grijspaarde e.a. || Boom

In Leren (en) doceren in het hoger onderwijs staat de dagelijkse praktijk van de docent centraal. De docent vervult een cruciale rol in de onderwijsleersituatie. Ongeacht de onderwijswerkvorm (college, werkgroep, practicum) van de docent wordt gevraagd om het onderwijs zodanig vorm te geven dat een maximaal leerresultaat bij de student wordt bereikt.

In vier thema’s behandelen de auteurs een aantal didactische onderwerpen: het leren van studenten (bevorderen), onderwijs ontwerpen, onderwijs...

29,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Effectieve feedback geven bij schrijven

Over activerende feedback en schrijfbegeleiding

2022 || Paperback || Joy de Jong e.a. || Boom

Taal(vaardigheids)vakken in het hbo worden steeds meer geïntegreerd. Vanuit het idee dat hbo-instellingen een communicatief competente young professional moeten afleveren op de arbeidsmarkt, is dat geen gekke gedachte. Wel betekent dit dat ook binnen vakken die niet primair gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van studenten, er meer en explicieter aandacht moet zijn voor communicatieve vaardigheden: presenteren, gesprekken voeren, luisteren, lezen en: schrijven.

Steeds meer...

49,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Toetsen in het hoger onderwijs / Druk 5

2023 || Paperback || Henk van Berkel e.a. || Boom

Toetsen in het hoger onderwijs biedt een breed overzicht van toets- en beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Het beschrijft ook verschillende aspecten van toetsing en het toetsproces, zoals de ethiek van toetsen en de rechtsbescherming van studenten. Het boek geeft talloze handreikingen en vele praktijkvoorbeelden. Daarmee is het een praktische en inspirerende informatiebron voor opleidingscoördinatoren, examencommissies, toetscommissies en (aankomende) docenten.

In deze vijfde druk sta...

57,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 55,05
+
Bestel

Docentenreeks Het gaat steeds beter

activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk

2015 || Hardcover || L. van der Bijkerk e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren. Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij deelnemers op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepas...