Zoekfilters

Voorgeschreven bij
Hogeschool Rotterdam (2)
Verschijningsjaar
2022 (16)
2023 (13)
Opleiding
Social Work (3)
NUR
Welzijnswerk (5)
Taal BVE-sector (MBO +... (4)
Algemene sociale weten... (3)
» Toon alle opties (2)

Nieuwe titels (29)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

43,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

2023 || Paperback || Amy Klipp || Coutinho

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk.

De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door mid...

25,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 24,23
+
Bestel

Maatwerk in gezondheid en welzijn / Druk 1

Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice

2022 || Paperback || Ria den Hertog e.a. || Coutinho || ook als eBook

Professionals werkzaam in het domein van gezondheid en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van voor anderen te handelen in overeenstemming met de geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij regelmatig met complexe vragen geconfronteerd die vaak niet met algemene voorschriften zijn op te lossen, maar om maatwerk vragen. Het boek Maatwerk in gezondheid en welzijn helpt (toekomstige) professionals om met behulp van Evidence Based Practice de...

35,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Woorden in context - Thema's 1-6

Woordenschat opbouwen naar A2+

2023 || Paperback || Marilene Gathier e.a. || Coutinho || met inkijkexemplaar

Woordenschat is van groot belang voor het leren van een tweede taal: het niveau van alle vaardigheden gaat omhoog naarmate de taalleerder meer woorden kent. Met de nieuwe uitgave Woorden in context bouwen cursisten een woordenschat op tot net boven taalniveau A2 van het Europees Referentiekader. De ruim 2300 leerwoorden worden aangeboden in teksten verdeeld over twaalf thema’s, die opgedeeld zijn in twee boeken. De leerwoorden worden systematisch aangeboden in vier fases: voorbewerken, sema...

39,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Inzicht in burgerschapsvorming / Druk 1

Kennis en didactiek voor het basisonderwijs

2023 || Paperback || Jan de Bas e.a. || Coutinho

Sinds 2021 zijn scholen en groepsleerkrachten wettelijk verplicht om in de klas aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, zodat kinderen opgroeien tot burgers die respect hebben voor de democratie, oog hebben voor de medemens en voor zichzelf opkomen. Inzicht in burgerschapsvorming helpt basisscholen en (toekomstige) leerkrachten om op bewuste en verantwoorde manier invulling te geven aan onderwijs in burgerschapsvorming.

Het theoretische deel van het boek behandelt de drie overkoepelende...

47,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 45,13
+
Bestel

Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren

Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals

2023 || Paperback || Jacob de Wilde e.a. || Coutinho

In de adolescentie ontwikkelen jongeren een eigen identiteit; een belangrijk onderdeel van de eigen persoonlijkheid. Inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt is daarom essentieel voor iedereen die in het sociaal domein met jongeren werkt of jongeren begeleidt. In de nieuwe uitgave Identiteitsontwikkeling en begeleiding van jongeren wordt de ontwikkeling van identiteit behandeld vanuit de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’? Hiermee leren (aankomen...

25,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 24,23
+
Bestel

Werken aan maatschappelijke participatie / Druk 1

Praktijkboek voor zorg en welzijn

2022 || Paperback || Lies Korevaar e.a. || Coutinho || ook als eBook

In een samenleving is het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen. Toch lukt het sommige burgers niet om mee te doen. Zij blijven aan de rand van de maatschappij staan en hebben vaak professionele begeleiding nodig om drempels weg te nemen. Werken aan maatschappelijke participatie is een praktisch studieboek voor (toekomstige) professionals die mensen met participatieproblemen ondersteunen en begeleiden.

In dit boek staat de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), een evidencebased ...

26,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 25,60
+
Bestel

Ethiek en Human Resource Management / Druk 1

Morele dilemma’s in de hr-praktijk

2022 || Paperback || Deirdre Beneken genaamd Kolmer e.a. || Coutinho || ook als eBook

Van hr-professionals wordt niet alleen verwacht dat zij zich kritisch en onderzoekend kunnen opstellen. Kunnen nadenken en discussiëren over verschillende morele waarden in ethische kwesties is net zo belangrijk. Morele dilemma’s zijn onderdeel van hun dagelijkse werk. Hr-professionals zijn voortdurend bezig met het afwegen van verschillende waarden: die van de medewerkers en die van de organisatie.

Ethiek en Human Resource Management helpt (toekomstige) hr-professionals om de ethische uit...

24,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn / Druk 1

Het KEUVEL-kader als leidraad

2023 || Paperback || Greet Demesmaeker || Coutinho || met inkijkexemplaar

Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Talloze onderzoeken wijzen echter uit dat de kans op een geslaagd begeleidingstraject groter is als er sprake is van een vertrouwensrelatie. Het Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zo...

29,90
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 28,41
+
Bestel

Schrijven en rapporteren in het sociaal domein / Druk 1

De cliënt centraal

2023 || Paperback || Judith ter Horst e.a. || Coutinho

Voor professionals in het sociaal domein is schrijven met en voor de cliënt een belangrijk onderdeel van het werk. Dagelijks leggen zij het proces vast dat de cliënt doormaakt. Ze houden zo de voortgang bij, monitoren hun eigen aanpak, profileren zich als professionals en verantwoorden hun werkwijze. Gelukkig is schrijven een vak dat je kunt leren. De nieuwe, sterk praktijkgerichte uitgave Schrijven en rapporteren in het sociaal domein biedt de (aankomende) professional concrete en zeer bru...

42,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs

2022 || Paperback || Luuk de Bakker e.a. || Coutinho || ook als eBook

Steeds meer basisscholen werken met geïntegreerde lesmethoden, waarbij de samenhang tussen de afzonderlijke vakken in relatie tot een onderwijsthema centraal staat. Het combineren van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, taal en rekenen kan unieke en belangrijke invalshoeken bieden voor onderwerpen die op de basisschool worden behandeld. Door deze vakgebieden met elkaar te verbinden leren leerlingen om ontwikkelingen in de wereld beter te begrijpen en in een bredere con...