Zoekfilters

Auteur
Karen Knispel (3)
Anke Stellingwerff Bei... (2)
Anne Kaldewaij (2)
» Toon alle opties (3)
Verschijningsvorm
Paperback (185)
Hardcover (29)
Voorgeschreven bij
Hogeschool Utrecht (6)
Saxion (2)
Verschijningsjaar
2024 (167)
2023 (36)
2025 (6)
2020 (3)

Nieuwe titels (216)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

42,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Wetten verplichte zorg, klachtrecht en schadevergoeding

2024 || Paperback || R.B.M. Keurentjes e.a. || Sdu

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten kennen beide een regeling voor het indienen van klachten en voor het verkrijgen van schadevergoeding. Deze regelingen zijn niet volledig identiek aan elkaar en bovendien redelijk gecompliceerd. Er blijkt in de praktijk nogal wat onduidelijkheid te bestaan over de interpretatie ervan. De toegekende schadevergoedingen zijn qua hoogte nogal divers, mede omdat er geen d...

45,00
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 42,75
+
Bestel

Bijzondere en algemene wetgeving

2024 || Paperback || S.E. Zijlstra || Wolters Kluwer Nederland B.V.

De Algemene wet bestuursrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming spelen vrijwel altijd een rol bij het opstellen van bijzondere wetgeving. Bijzondere wetgeving en algemene wetgeving biedt een systematische bespreking van de manier waarop wetgevingsjuristen moeten omgaan met de Awb en de (U)AVG. Bijzondere en algemene wetgeving biedt een systematische, op de centrale en decentrale wetgever toegespitste bespreking van de manier waarop wetgevingsjuristen, die bijzondere wetgeving ops...

56,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 53,68
+
Bestel

Professionele communicatie met MyLab / Druk 1

2024 || Paperback || Karen Knispel || Pearson Benelux B.V.

Professionele communicatie is een praktische voorbereiding op alle facetten van communicatie in een zakelijke omgeving. In drie toegankelijk geschreven modules wordt een brede basis voor zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden gelegd. Deze basis bevat geen langdradige theorieën, maar is juist verrijkt met praktische voorbeelden, reflectieopdrachten en interviews met professionals uit verschillende beroepspraktijken.

Het resultaat is een ideale mix waarmee je als student of startende...

18,45
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 17,53
+
Bestel

Sociaal leren en actief burgerschap

Beleid, theorie, praktijk

2024 || Paperback || Margreeth Broens || Kring Andragologie UvA

Juist deze tijd vraagt om inzet van burgers bij het oplossen van de grote vragen waar we in onze samenleving momenteel mee te maken hebben. De gezamenlijke inzet van overheid én burgers is hiervoor nodig, maar dit verloopt op dit moment beslist niet vlekkeloos. Het vergt een overheid die op een stimulerende en ondersteunende manier om kan gaan met burgerinitiatieven. Tegelijk moeten burgers beter begrip krijgen van hoe de overheid werkt. Daarvoor is een leerproces nodig, zowel aan de kant va...

23,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
+
Bestel

De letters en het Woord

Karl Barth over het politieke getuigenis van de kerk

2024 || Paperback || At Polhuis || Boekscout

Dat geloof en politiek bij elkaar horen is niet vanzelfsprekend. Voor velen is het geloof een privézaak, die niet in het publieke domein thuishoort. Kerk en staat zijn gescheiden. De theoloog Karl Barth heeft zich in de vorige eeuw onophoudelijk juist als theoloog over politieke kwesties uitgesproken. Zo nam hij al vroeg stelling tegen Hitler. Dat was geen persoonlijke keuze. Voor Barth impliceert (christelijk) geloof een politieke keuze. In dit boek wordt uiteengezet hoe hij deze verbinding...

18,00
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 17,10
+
Bestel

Gast

Een andere kijk op levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs in een veranderende samenleving

2024 || Paperback || Ina ter Avest || Eburon

Dit boek biedt een diepgaande verkenning van het leerproces van een school tijdens de turbulente jaren ‘80 en ’90 van de vorige eeuw. In deze periode streefden een directeur en zijn team, in nauwe samenwerking met zowel de leerlingen als hun ouders, naar het ontwikkelen van vernieuwende benaderingen betreffende interculturele en interreligieuze ontmoetingen. Deze collaboratieve inspanningen resulteerden in het vormen van een nieuwe visie die tot op de dag van vandaag relevant is.

Door met...

49,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Praktijkgids overheidsbeleid

Effectief beleid maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk

2024 || Paperback || Judith van der Vange e.a. || Berghauser Pont Publishing || met inkijkexemplaar

Praktische tips voor het maken van effectief beleid aan de hand van voorbeelden uit de overheidspraktijk

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken begint vaak met een ambitieus beleidsplan, maar hoe zorg je ervoor dat het in de praktijk net zo succesvol uitpakt als jij voor ogen had? Voor beleidsmedewerkers en juristen die streven naar impact is dit een handige praktijkgids.

Aan de hand van verhelderende beleidstheorieën en levendige praktijkcasussen wordt de lezer voorzien van concrete...

27,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Basisboek ontwerponderzoek

Ontwerp je onderwijs in de praktijk

2024 || Paperback || Anne van der Werff e.a. || Koninklijke Van Gorcum

Het onderwijs bereidt mensen, jong en oud, voor op deelname aan een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het vraagt van allen die in het onderwijs werken om met dezelfde regelmaat na te gaan of het aanbod voor en de begeleiding van leerlingen en studenten nog voldoet of dat het aanpassingen nodig heeft. Dat vergt van leraren om stil te staan bij wat er in de lespraktijk gebeurt en dat te analyseren. Vervolgens verdiept men zich in manieren hoe het anders zou kunnen.

He...

29,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Interviewen

De ins en outs van kwalitatief onderzoek

2024 || Paperback || Nel Verhoeven || Boom || met inkijkexemplaar

Het interview is een van de belangrijkste dataverzamelingsmethoden voor praktijkonderzoek. Interviews zijn er in vele soorten en maten, ieder met een eigen doel en dynamiek. In dit boek ontdek je welk type interview je het beste kunt inzetten voor jouw onderzoek en hoe je dat aanpakt.

Auteur Nel Verhoeven geeft veel praktische tips voor het ontwerp, de voorbereiding, afname en analyse van de resultaten. Ze beschrijft niet alleen hoe je het interview kunt inzetten als hoofdmethode voor je on...

18,50
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 17,58
+
Bestel

Patiëntenprostitutie

Een pleidooi voor meer menselijkheid in de zorg

2024 || Paperback || Herman Wolf || Acco uitgeverij

In Patiëntenprostitutie deelt Herman Wolf zijn persoonlijke ervaringen binnen de muren van onze zorginstellingen na een ernstig fietsongeval. Zijn getuigenis werpt een ongefilterd licht op de soms schrijnende realiteit van ons hedendaagse zorgbeleid, dat gebukt gaat onder een chronisch gebrek aan tijd en een overwegend economisch getinte beleidsaanpak.In naam van iedereen die op een bepaald moment zorg nodig heeft en daardoor plots wordt weggerukt uit de eigen vertrouwde omgeving, roept Wolf...