Zoekfilters

Verschijningsjaar
2023 (4)

Nieuwe titels (5)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

25,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 24,23
+
Bestel

Werken aan maatschappelijke participatie / Druk 1

Praktijkboek voor zorg en welzijn

2022 || Paperback || Lies Korevaar e.a. || Coutinho || ook als eBook

In een samenleving is het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen. Toch lukt het sommige burgers niet om mee te doen. Zij blijven aan de rand van de maatschappij staan en hebben vaak professionele begeleiding nodig om drempels weg te nemen. Werken aan maatschappelijke participatie is een praktisch studieboek voor (toekomstige) professionals die mensen met participatieproblemen ondersteunen en begeleiden.

In dit boek staat de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), een evidencebased ...

24,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn / Druk 1

Het KEUVEL-kader als leidraad

2023 || Paperback || Greet Demesmaeker || Coutinho || met inkijkexemplaar

Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Talloze onderzoeken wijzen echter uit dat de kans op een geslaagd begeleidingstraject groter is als er sprake is van een vertrouwensrelatie. Het Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zo...

29,90
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 28,41
+
Bestel

Schrijven en rapporteren in het sociaal domein / Druk 1

De cliënt centraal

2023 || Paperback || Judith ter Horst e.a. || Coutinho

Voor professionals in het sociaal domein is schrijven met en voor de cliënt een belangrijk onderdeel van het werk. Dagelijks leggen zij het proces vast dat de cliënt doormaakt. Ze houden zo de voortgang bij, monitoren hun eigen aanpak, profileren zich als professionals en verantwoorden hun werkwijze. Gelukkig is schrijven een vak dat je kunt leren. De nieuwe, sterk praktijkgerichte uitgave Schrijven en rapporteren in het sociaal domein biedt de (aankomende) professional concrete en zeer bru...

34,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Seksueel gezond / Druk 1

Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn

2023 || Paperback || Paulien van Haastrecht e.a. || Coutinho

Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. Professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. De nieuwe uitgave Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Met dit boek krijgen (aankomende) professionals inzicht in de thematiek en context van het seksuele g...

34,90
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,16
+
Bestel

Basisboek methodisch werken in het sociaal domein

Theorie, visie en toepassing

2023 || Paperback || Barbara Buijten || Coutinho

Methodisch werken is een fundamenteel onderdeel van het werk als sociaal professional. Tegelijkertijd kunnen organisatorische wisselingen of tijdelijkheid van beleid een vaste, cyclische wijze van denken en handelen bemoeilijken. De nieuwe uitgave Basisboek methodisch werken in het sociaal domein helpt om continuïteit in het sociaal werk te borgen door een brede, overkoepelende visie op methodisch werken en door het uitwerken van een praktische en stapsgewijze toepassing daarvan. Zo kan de (...