Zoekfilters

Uitgever
Coutinho (3)
Verschijningsjaar
2022 (3)

Nieuwe titels (4)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

39,00
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Handboek criminele carrières en interventies

Dadergroepen, achtergronden en aanpak

2022 || Paperback || Anne-Marie Slotboom e.a. || Boom uitgevers Den Haag

Deze uitgave bundelt state of the art onderzoek en kennis over verschillende doelgroepen daders, hun criminele carrières en de mogelijkheden tot interveniëren. Ondanks het feit dat veel daders geen specialisten zijn, worden programma’s ter voorkoming van recidive en het doorbreken van criminele carrières van daders vaak ontwikkeld op basis van hun unieke kenmerken. Denk aan programma’s voor zedendelinquenten, daders van huiselijk geweld, daders met psychiatrische problematiek en daders...

27,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 26,55
+
Bestel

Recht doen aan sociale professionals / Druk 1

2022 || Paperback || Goos Cardol || Coutinho || ook als eBook

Sociale professionals zijn geen juristen maar worden in hun werk wel geconfronteerd met problemen van cliënten waarbij juridische kennis een rol speelt. Daarnaast ligt aan de Beroepscode voor de sociaal werker een mensenrechtenperspectief ten grondslag. Mensenrechten bieden een belangrijk moreel houvast en fungeren als een kader voor het sociaal werk. Aan de hand van praktijksituaties maakt Recht doen aan sociale professionals de wereld van het recht toegankelijk voor (aanstaande) sociale pr...

29,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein / Druk 1

Inzichten uit de begeleidingskundige praktijk

2022 || Paperback || Marie-José Geenen e.a. || Coutinho || ook als eBook

In Nederland werken ruim twintigduizend professionals in het forensisch sociaal domein. Zij werken bij de jeugdbescherming, bij de reclassering, in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen of tbs-klinieken. Het werk in deze omgevingen vraagt veel van de professionals en van hun onderlinge samenwerking, omdat het plaatsvindt in het spanningsveld tussen enerzijds risicobeheersing en anderzijds motiveren tot verandering. Dit spanningsveld brengt onvermijdelijk indringende emotionele situatie...

25,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 24,65
+
Bestel

Professionele autonomie in sociaal werk / Druk 1

Een model voor verantwoord handelen

2022 || Paperback || Jurja Steenmeijer || Coutinho || ook als eBook

Sociaal werkers hebben tijdens het werk de ruimte om af te stemmen op de mensen met wie ze werken om ze zo tot hun recht te laten komen. Ze hebben echter ook te maken met kaders zoals wetgeving, beleid en professionele standaarden voor het beoordelen, beslissen en handelen. Hoe ga je op autonome en verantwoordelijke wijze om met de kaders waarbinnen elke sociaal professional zich moet bewegen? Professionele autonomie in sociaal werk brengt de kaders, regels, richtlijnen en het beleid in kaart...