Zoekfilters

Verschijningsjaar
2023 (2)

Nieuwe titels (3)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

43,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

2023 || Paperback || Amy Klipp || Coutinho

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk.

De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door mid...

42,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Talenbewust lesgeven / Druk 1

Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs

2022 || Paperback || Joana Duarte e.a. || Coutinho || ook als eBook

De talenbewuste leraar zoekt – met alle inzichten en handvatten op zak – naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen tot trotse taalgebruikers. Talenbewust lesgeven komt alle leerlingen ten goede, maar is bij uitstek van belang voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties en leerlingen met een meertalige achtergrond, die in sommige gevallen minder goed presteren op school dan eentalige leerlingen. Talige diversiteit en de achtergrond van leerlin...

44,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 42,70
+
Bestel

Vaardig met vakinhoud

Handboek vakdidactiek Nederlands

2023 || Paperback || Jeroen Dera e.a. || Coutinho

Leg je in het schoolvak Nederlands de focus op inhoud, wat leerlingen moeten kennen, of juist op vaardigheden, wat ze moeten kunnen? Deze discussie komt in het denken over het schoolvak voortdurend terug. In Vaardig met vakinhoud: Handboek didactiek Nederlands nemen de samenstellers een doelbewuste positie in: er wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan de inhoudelijke kant van het vak, zoals letterkunde en taalkunde, zonder daarbij de dimensie van vaardigheden, zoals begrijpend lezen, sc...