Zoekfilters

Auteur
Dorine de Kruyf (2)
Jacomijn Hofstra (2)
Lies Korevaar (2)
» Toon alle opties (2)
Verschijningsjaar
2022 (63)
2023 (62)
2021 (6)
» Toon alle opties (2)
2024 (3)
2018 (2)
Verschijningsvorm
Paperback (128)
Hardcover (9)

Nieuwe titels (137)

Een overzicht van nieuwe studieboeken die relevant zijn binnen het hoger onderwijs.

34,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Seksueel gezond / Druk 1

Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn

2023 || Paperback || Paulien van Haastrecht e.a. || Coutinho

Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. Professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. De nieuwe uitgave Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Met dit boek krijgen (aankomende) professionals inzicht in de thematiek en context van het seksuele g...

21,90
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 20,81
+
Bestel

Psychisch ontregelde kinderen

Herstel en groei via het CREA-model van orthopedagogische hulpvragen in de jeugdhulp

2022 || Paperback || Peter van der Doef || SWP

Hoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling. Samen vormen zij het CREA-model dat de auteur heeft ontwikkeld op basis van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok...

22,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Operationeel Management en Organisatiekunde

Een gids met praktische inzichten over het leiden van organisaties voor professionals en ondernemers

2023 || Paperback || Jens Devillé || Brave New Books

U bent altijd al iemand die graag de leiding neemt. Iemand die snel doorziet hoe een karwei met gezamenlijke inzet, het best geklaard kan worden. Maar op uw vak heeft u nog niet de kansen gekregen om deze talenten te tonen. Voor een leidende functie wordt meer kennis en inzicht van u gevraagd. Dit boek biedt u die.

Dit boek tracht mensen die een leidinggevende functie ambiëren betere inzichten in de werking van organisaties te verschaffen aan de hand van bewezen managementtechnieken. Ook tea...

25,00
Levertijd: 5 werkdagen
+
Bestel

Principles of Sustainable Business

Frameworks for Corporate Action on the SDGs

2022 || Paperback || Rob van Tulder e.a. || Taylor & Francis

An accessible textbook for professionals, undergraduate, graduate and executive students in business studies and economics that are interested in effective approaches towards sustainability challenges. The first textbook to take a multidisciplinary approach to address wicked problems relating to the SDGs. Provides a guide for action research by practitioners, as well as students.

38,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 37,00
+
Bestel

Praktijkonderzoek voor sociaal werk

2021 || Paperback || Joep Brinkman || Noordhoff || met inkijkexemplaar || ook als eBook

- Geheel gericht op praktijkonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) binnen Social Work / Sociaal Werk;

- zeer concrete en toepasbare aanpak;

- sluit geheel aan bij het Landelijk opleidingsdocument

sociaal werk.

Praktijkonderzoek voor Sociaal Werk doorloopt stapsgewijs het hele traject van een praktijkgericht onderzoek: van brede oriëntatie tot en met rapportage. Daarbij komt de toepassing van de verschillende onderzoeksinstrumenten – zoals interview, observatie en vragenlijst – uitvoerig...

79,50
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 75,53
+
Bestel

Bedrijfsovername

2023 || Hardcover || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Deze titel behandelt de meest relevante ondernemingsrechtelijke onderwerpen op het gebied van een bedrijfsovername. Daarnaast komen ook alle relevante processen van een bedrijfsovername aan bod. Dit handzame naslagwerk is onmisbaar voor juristen, overnameadviseurs, ondernemers en andere geïnteresseerden op het gebied van de bedrijfsovername. Bijna dagelijks gaat het in de media over voorgenomen, succesvolle of mislukte bedrijfsovernames. Niet alleen de achtergronden zijn boeiend, maar ook de...

24,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Conflictvaardig op het werk

Win vertrouwen met conflicthantering en mediation

2022 || Paperback || Jan Plevier e.a. || Boom || met inkijkexemplaar

Conflicten op het werk zijn aan de orde van de dag. Meer dan een kwart van de werknemers ervaart jaarlijks problemen met collega's. Arbeidsconflicten hebben grote impact op de direct betrokkenen, op de organisatie waar men werkt en op de BV Nederland. Conflicten op een goede manier tijdig aangaan ter voorkoming van escalatie en in geval van escalatie eerder goed oplossen, is dus in veel opzichten lonend. Hoe doe je dit? Conflictvaardig op het werk geeft je meer inzicht en praktische handvatten.

Vanuit meerdere perspectieven ontrafelen de auteurs het fenomeen (arbeids)conflict. Om zo meer en beter grip op conflicten te krijgen. Een conflict is een bedreiging en een kans, een belangrijk leermoment en na escalatie ook iets vervelends dat liefst snel wordt opgelost. Dit boek analyseert conflicten op individueel, team- en organisatieniveau. Je leert kijken door de bril van de partij in het conflict, de mediator, de jurist, de hr-professional, de bedrijfsarts, de leidinggevende en de directeur. Daarbij krijg je inzichten uit de communicatieleer, sociale psychologie, neurologie en onderhandelingslee...

49,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Basisboek productietechniek

2023 || Paperback || Erik Tempelman e.a. || Boom || met inkijkexemplaar

In Basisboek productietechniek leer je alles over maakprocessen voor de 21ste eeuw. Het boek geeft antwoord op vragen als: hoe werken maakprocessen, wat zit er materiaalkundig achter en welke uitvoeringen zijn er? Design For Manufacture & Assembly (DFMA), Industrie 4.0 en remanufacturing komen uitgebreid aan bod. Dit maakt Basisboek productietechniek essentieel voor elke ontwerper en constructeur.

Basisboek Productietechniek beschrijft eveneens waar je tijdens het ontwerpen en construeren aan...

25,95
Vóór 16:30 uur besteld,
vandaag verzonden
met 5% korting 24,65
+
Bestel

Professionele autonomie in sociaal werk / Druk 1

Een model voor verantwoord handelen

2022 || Paperback || Jurja Steenmeijer || Coutinho || ook als eBook

Sociaal werkers hebben tijdens het werk de ruimte om af te stemmen op de mensen met wie ze werken om ze zo tot hun recht te laten komen. Ze hebben echter ook te maken met kaders zoals wetgeving, beleid en professionele standaarden voor het beoordelen, beslissen en handelen. Hoe ga je op autonome en verantwoordelijke wijze om met de kaders waarbinnen elke sociaal professional zich moet bewegen? Professionele autonomie in sociaal werk brengt de kaders, regels, richtlijnen en het beleid in kaart...

34,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding

Integraal perspectief op kind en jongere

2023 || Paperback || Peter de Vries || Coutinho

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers. En daarmee het k...