Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS (108)

24,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde Opgaven en uitwerkingen / Druk 4

Paperback || Anne-Marieke Buijs, J.W. Wijbenga & E.T. Thijssen || Noordhoff

Het nemen van beslissingen is voor veel medewerkers van organisaties een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Dergelijke beslissingen kunnen zowel betrekking hebben op de hoofdlijnen van het beleid als op de dagelijkse gang van zaken.

Kwantitatieve methoden kunnen bij het maken van keuzes een belangrijk hulpmiddel vormen, bijvoorbeeld omdat met behulp hiervan voor een probleem soms een 'optimale' oplossing kan worden berekend. Bovendien wordt met door het gebruik van kwantitatieve method...

67,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde (e-book)

E-book via Bookshelf || Arie Buijs, E.T. Thijssen & J.W. Wijbenga || Noordhoff

Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde biedt een brede waaier aan kwantitatieve methoden die ondersteunend kunnen zijn bij beslissingsvraagstukken in organisaties. Aan de vierde, herziene druk is een hoofdstuk toegevoegd over inkoopmanagement. Verder zijn aan een drietal hoofdstukken toepassingen van Excel opgenomen. Het opgavenboek bevat oefenmateriaal voor alle hoofdstukken.

26,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO / Druk 4 (e-book)

E-book via Bookshelf || Gert-Jan Reus & Wim Groen || Noordhoff

- Dé ideale bijspijkercursus rekenen en wiskunde;

- rekenen en wiskunde in dienst van een economische context;

- zeer geschikt voor zelfstudie door instaptoetsen en voortgangstoetsen.

Basisvaardigheden Toegepast Rekenen is een bondige opfris- en bijspijkercursus voor economiestudenten met deficiënties op het gebied van rekenen en wiskunde. Met dit boek kunnen studenten zelfstandig op het vereiste instapniveau komen. Om dat te bereiken is gekozen voor een heldere structuur, een toenemende mo...

57,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 54,63
+
Bestel

Leerboek MS Server 2003 2

Paperback || Abel de Jong || Academic service

Leerboek MS Windows Server 2003

Dit boek is een degelijke en praktijkgerichte voorbereiding voor mbo- en hbo-studenten die een ondersteunende of beheersfunctie op het gebied van MS Windows Server 2003 nastreven.

De MCSE-certificering legt naast specifieke configuratiekennis ook nadruk op de ontwerpfase, zodat zich tijdens de implementatie van de diverse configuraties geen nare verrassingen voordoen. Het MCSA-certificeringstraject is er juist voor de hands-on systeem- en netwerkbeheerders die de...

42,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Projectmanagement met Microsoft Project / Druk 2

Paperback || Hugo Schouppe & Evert Schouppe || Academic service

Dit boek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van

projecten, zoals projectmanagers, leden van de stuurgroep, specialistische

teams voor de uitvoering van deelaspecten, onderaannemers en

secretariaatsmedewerkers van het projectbureau. Er wordt geen voorkennis

verondersteld van Microsoft Project.

Dit boek volgt Prince2. Deze methode voor projectbeheer is wijdverspreid,

over de gehele wereld en in vele bedrijfstakken. De verschillende processen en

componenten van Prince2 w...

40,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Basisboek wiskunde / Druk 2

Paperback || Jan van de Craats e.a. || Pearson Benelux B.V.

Basisboek wiskunde legt de basis voor de wiskunde die op universiteiten en hogescholen gebruikt wordt bij studierichtingen in techniek, informatica, bètavakken, economie, bedrijfskunde, medische vakken en aanverwante disciplines. Centraal staat het aanleren van die wiskundige vaardigheden die studenten in deze disciplines moeten beheersen: rekenvaardigheid, formulevaardigheid, werken met functies en grafieken en vaardigheid in differentiëren en integreren.

In deze nieuwe editie hebben de aut...

33,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,25
+
Bestel

Handleiding SPSS met MyLab NL / Druk 2

Paperback || Johan Smits & Ronald Edens || Pearson Benelux B.V.

Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek. De nadruk in dit boek ligt op het verwerken en analyseren van onderzoeksvragen met SPSS. Dat is echt een doe-vak en daarom is het boek geschreven in een practicumvorm, waarin de student zelfstandig aan het werk kan.

De centrale casus met probleemstelling, onderzoeksdeelvragen en enquête is het uitgangspunt voor de aan te leren SPSS-vaardigheden. De stude...

33,95
Leverbaar vanaf 19 juli
met 5% korting 32,25
+
Bestel

Handleiding SPSS met MyLab NL / Druk 3

Paperback || Johan Smits & Ronald Edens || Pearson Benelux B.V.

26,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,60
+
Bestel

Actief met rekenen en wiskunde / druk 1

Gevarieerde wiskundige activiteiten

Paperback || Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer

Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas.

Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vi...

58,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 55,10
+
Bestel

Spectrometrische analysetechnieken / druk Heruitgave

Paperback || M.T.C. de Loos-Vollebregt

De analytische spectrometrie omvat zowel de atoomspectrometrie als de molecuulspectrometrie. Na een algemene inleiding in de spectrometrie worden achtereenvolgens behandeld:UV/VIS-spectrometrie,atomaire absorptiespectrometrie,atomaire emissiespectrometrie,anorganische massaspectrometrie enröntgenfluorescentiespectrometrie.