Zoekfilters

Auteur
Jan Hulsen (7)
Verschijningsjaar
2008 (5)
2012 (5)
2015 (5)
» Toon alle opties (11)

(66)

60,64
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 57,61
+
Bestel

Teksten Wet Natuurbescherming c.a.

Luuk Boerema || Sdu Uitgevers

Teksten Wet Natuurbescherming bevat de nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, dieren plantensoorten en houtopstanden zoals die geldt per 1 maart 2017. Tevens opgenomen de relevante Europese en internationale regelgeving. Om de uitgave actueel te houden wordt deze jaarlijks geactualiseerd.De Wet natuurbescherming is een kader voor de wettelijke bescherming van natuurgebieden, houtopstanden, planten en dieren. Deze bescherming wordt bereikt door het opnemen van een aantal ver...

92,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 87,40
+
Bestel

De Waterschapswet

een artikelsgewijs commentaar

Hardcover || V.M. Anches, J.W.C. Dekking, A.R. van Kampen & M.J. Kraak || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Met dit handboek is er na bijna twintig jaar weer een actueel commentaar op de Waterschapswet beschikbaar. Op veel in de praktijk levende vragen biedt dit boek een antwoord. De Waterschapswet en de Waterwet vormen tezamen grotendeels het wettelijk kader voor het waterbeheer in ons land.

De Waterschapswet bevat in de kern de institutionele vormgeving van het waterschap.

22,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Nieuw Boeren

Je leent het land van je kinderen

Paperback / softback || Kees Kooman || Uitgeverij Noordboek

In Nieuw Boeren [cursief] beschrijft Kooman tien boerenfamilies van Schiermonnikoog tot Zeeland en Limburg, die de transitie naar een nieuwe landbouw hebben ingezet. Dat is nodig ook, want de sector staat onder grote druk: regelgeving vanuit de overheid, klimaatverandering, een uitgeputte bodem, dierenwelzijn, te lage prijzen.

Wat doen deze boeren om zich van de toekomst te verzekeren? Niet wachten op de overheid, maar, op heel verschillende manieren, inspelen op de behoefte van de consument....

29,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Biodivers boeren

De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf

Paperback || Jan Willem Erisman & Rosemarie Slobbe || Groene boeken Jan van Arkel

Er is veel maatschappelijke draagkracht voor een veerkrachtiger, natuurlijker landbouwsysteem. Boeren willen blijven boeren, burgers willen een betere connectie met de natuurlijke omgeving en consumenten willen een gezondere leefstijl. Biologisch, natuurinclusief, kringlooplandbouw, circulair, agro-ecologie - welk label er ook aangehangen wordt, een integrale aanpak is nodig om deze omslag in de landbouw te kunnen realiseren. Zowel burger, boer als business dragen verantwoordelijkheid om deze...

18,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 17,58
+
Bestel

Effectieve micro-organismen

voor een duurzame landbouw en een gezond milieu

Paperback / softback || T. Higa

Een grotere oogst, lekkerder groenten, gezonder vee, een schonere stal, een mooiere tuin, zuiverder water, een betere gezondheid... Dit alles is te bereiken met eenzelfde middel: Effectieve Micro-organismen, kortweg EM genoemd. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar EM werkt. EM is een mengsel van gewoon in de natuur voorkomende micro-organismen.

Het geheim zit 'm in de combinatie. Deze maakt EM zo werkzaam en breed toepasbaar.

EM is een vinding van de Japanse landbouwprofessor Teruo Higa. Wet...

21,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 19,95
+
Bestel

Holzer's permacultuur

een praktijkgids voor moestuinen, boomgaarden en het boerenbedrijf

Paperback || Sepp Holzer

Een praktijkgids voor moestuinen, boomgaarden en het boerenbedrijf.

Met een voorwoord van Fransje de Waard.

Toen Sepp Holzer begon te boeren kwam hij net van de landbouwschool. Al gauw moest hij concluderen dat hij alles wat hij had geleerd, weer moest vergeten. Hij begon zijn bedrijf in harmonie met de natuur te beheren. In zijn ervaring leidt alleen die benadering tot een gezonde planten- en dierenwereld. Waar zijn buren het hoofd niet boven water hielden, creëerde Holzer een waar paradijs...

23,87
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 22,68
+
Bestel

Koesignalen

praktijkgids voor koegericht management

Paperback / softback || Jan Hulsen || Roodbont

Bewuster kijken naar koeien is het startpunt van het boek Koesignalen. Kruip in de huid van de koe en stel steeds de drie vragen: Wat zie ik? Hoe komt dit? Wat betekent dit? Op deze manier kan de veehouder zaken opmerken voordat problemen ontstaan, risico s inschatten en ziektes voorkomen. Kauwt en herkauwt de koe wel voldoende? Is de koe alert? Bij alle aspecten gaat Koesignalen uit van de wensen van de koe. De breedte van een looppad wordt dus niet gemeten in centimeters, maar in koelengtes...

27,14
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 25,78
+
Bestel

Bodemsignalen

praktijkgids voor een vruchtbare bodem

Paperback / softback || C. Koopmans

Aan het gewas kunt u de kwaliteit van uw bodem aflezen

Agrariërs letten vooral op hun gewassen. Maar juist ónder het maaiveld gebeurt het: een gewas is slechts een afspiegeling van de bodemgezondheid. Bodembeheer is dus minstens zo belangrijk als de zorg voor gewassen. Bodemsignalen geeft handvatten om ook úw bodembeheer te optimaliseren.

De bodem is de basis van uw bedrijf. Om deze vruchtbaar te houden moet u de bodem allereerst goed aanvoelen. Zelfs letterlijk: pak eens een handje grond of...

29,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Reflexieve monitoring in actie

Paperback || B. van Mierlo, B. Regeer & M. van Amstel || Uitgeverij BOXpress B.V.

Dit is een handboek voor ambitieuze projecten gericht op duurzame ontwikkeling. Om precies te zijn: voor 'systeeminnovatieprojecten', zo geheten omdat ze tot doel hebben hun economische, politieke en wetenschappelijke omgeving in duurzame richting te vernieuwen. In dit handboek presenteren Wageningen UR en de Vrije Universiteit Amsterdam een door hen ontwikkelde monitoringmethode, reflexieve monitoring in actie (RMA) genoemd. Monitoring volgens de RMAmethode helpt om systeeminnovatieprojecten...

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Handboek Buurtbongerds

Aanleg en beheer van dorps- en buurtboomgaarden

Paperback / softback || Michiel Bussink

Handboek buurtbongerds is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die aan de slag wil met gemeenschappelijke boomgaarden, groot of klein. Wat is een geschikte plek? Welke bomen kies ik? Zet ik ze in rijen of kies ik voor een voedselbos? Hoe plant en verzorg ik de bomen?

Maar vooral ook: hoe organiseer je zoiets met vrijwilligers? Hoe kom je aan geld en hoe werk je samen met de gemeente, rondeigenaren en buurtbewoners? En hoe zorg je dat de boomgaard ook op de lange termijn blijft behouden?