Studieboeken (94)

40,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Media-Ethiek / Druk 4

morele dilemma's in journalistiek, communicatie en reclame

Paperback || Huub Evers || Noordhoff

Media-ethiek biedt een helder en toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dit terrein. Dit boek is bedoeld voor studenten journalistiek en communicatie(wetenschap), maar ook voor anderen met belangstelling voor ethische vragen op het terrein van media, communicatie en reclame.

72,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 69,30
+
Bestel

Publiekrecht Vastgoed / Druk 10

Paperback || Peter Bakker & Jos Gisberts || Noordhoff

Het publiekrecht dat betrekking heeft op de vastgoedsector is bij uitstek een deel van de wetgeving die regelmatig verandert. Deze herziening van Publiekrecht Vastgoed behandelt de actuele stand van zaken. De meest recente wetswijzigingen zijn in deze uitgave verwerkt. Na een introductie in het recht, het staatsrecht en het bestuursrecht, gaat het boek in op zaken als ruimtelijke ordening, de woningwet en de wet milieubeheer. Uiteraard is het boek ook op het gebied van de Wabo weer helemaal u...

56,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 54,10
+
Bestel

Zakboek anatomie en fysiologie

Hardcover || Roger Watson & Antoinette ten Brink || Noordhoff

Het Zakboek Anatomie en fysiologie is uitermate geschikt als eerste introductie op het vakgebied. Het kan ook goed als naslagwerk gebruikt worden om kennis op te frissen. Handig hiervoor is de afwerking van het zakboek met een ringband. Het Zakboek Anatomie en fysiologie bevat uiterst heldere en overzichtelijke illustraties.

Dit zakboek heeft als functie snel kennis te bieden. In het Zakboek Anatomie en fysiologie wordt op overzichtelijke wijze de relevante anatomie en fysiologie voor de zorg...

55,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 53,15
+
Bestel

Methoden & technieken van onderzoek / Druk 3

principes en praktijk

Paperback || Richard P.I.J. Schreuder Peters || Academic service

Dit boek behandelt de basisbeginselen en de praktische aspecten van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Daarbij komen vragen aan de orde als:

* Hoe formuleer ik mijn onderzoeksvraag?

* Welke valkuilen kent het onderzoeksproces?

* Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

* Hoe sluit ik vooroordelen uit?

* Hoe communiceer ik met de opdrachtgever over mijn onderzoek?

Centraal staat in dit boek het onderzoeksproces. Elk onderzoek brengt vele keuzen, problemen en valkui...

48,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 46,50
+
Bestel

Inleiding SPSS 20

voor IBM SPSS statistics

Paperback || Eelko Huizingh || Academic service

Deze druk van Inleiding SPSS is bestemd voor versie IBM SPSS Statistics 20 van dit bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en is geheel aangepast aan de nieuwe mogelijkheden en opbouw van versie 20.

De leerboeken Inleiding SPSS van Eelko Huizingh zijn al jaren de meest succesvolle leerboeken over SPSS die worden gebruikt in het hoger onderwijs. De inhoud van deze boeken is gebasee...

37,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 36,05
+
Bestel

Basisboek biologie

Paperback || Anja Ridder & Karin van der Borght || Pearson Benelux B.V. || met inkijkexemplaar

Basisboek biologie is hét boek waarmee je je basiskennis van de biologie kunt opfrissen en verdiepen. Stap voor stap komen in een heldere structuur alle belangrijke thema's uit de examenstof van het voortgezet onderwijs aan bod. Aan het begin van ieder hoofdstuk geven leerdoelen aan wat je na

bestudering van de stof moet weten. De onderwerpen worden beknopt

besproken en inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en

kleurenillustraties. Ieder hoofdstuk sluit af met een serie kennisvragen

en...

50,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,50
+
Bestel

Financiele managementrapportage / Druk 1

Paperback || G.H. Minnaar e.a. || Brinkman uitgeverij

De doelgroep van dit lesboek vormen cursisten voor het examen Financiële Management Rapportage van de stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Het examen Financiële Management Rapportage vereist dat de kandidaat enerzijds bedrijfseconomische probleemstellingen weet te analyseren (niveau MBA) en anderzijds de resultaten van deze analyses schriftelijk kan overdragen aan personen die niet over de inhoudelijke vakkennis beschikken.

'Hoewel in de examenopgaven FMR geen moeilijke be...

36,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 34,20
+
Bestel

Leerboek organisatie voor het mkb / Druk 6

Hardcover || P.F. Pietersen & K.P. Pietersen || NOI

15,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Versterkende gesprekken

Van monoloog naar dialoog tot multiloog emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn

Paperback || Wouter van de Graaf, Mark Janssen & Heinz Mölders || Uitgeverij Tobi Vroegh

Emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Zowel voor de geïnteresseerde deelnemer als voor alle professionals.

In dit boek zijn vijf gespreksvormen samengebracht:

het Socratisch Gesprek,

de Interculturele Dialoog,

het Moreel Beraad,

de Multiloog en

de Eigen Kracht-conferentie

Deze gespreksvormen gaan alle uit van de eigen denkkracht van de deelnemers. Daarmee sluiten ze goed aan bij ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en welz...

34,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,16
+
Bestel

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO, 5e druk / Druk 5

Hardcover || Jan de Leeuw & Jacinta Kannekens || met inkijkexemplaar

Zie ook: www.damon.nl/hboBedrijfsethiek en MVO voor HBO is ontwikkeld om de ontwikkeling van morele competenties in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Dit boek is vooral gericht op de volgende onderwijstypes: hoger economisch onderwijs; hoger technisch onderwijs; hbo personeel en arbeid/HRM; hoger hotel onderwijs; hoger toerisme onderwijs; hoger educatief onderwijs, mens- en maatschappijwetenschappen.De methode begint met een inleidend hoofdstuk over ethiek. Vervolg...