Studieboeken (103)

39,99
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Applied Information Security

Hardcover || David Basin e.a. || Springer

This book explores fundamental principles for securing IT systems and illustrates them with hands-on experiments that may be carried out by the reader using accompanying software. The experiments highlight key information security problems that arise in modern operating systems, networks, and web applications. The authors explain how to identify and exploit such problems and they show different countermeasures and their implementation.

The reader thus gains a detailed understanding of how vul...

20,95
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache

Paperback || Buscha, Anne & Szita, Szilvia || Schubert-Verlag

Die grammatischen erscheinungen werden in jedem teil durch illustrierte beispiele eingeführt und danach durch progressiv gestaffelte übungen verwendet und wiederholt.

39,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen

richtlijnen voor bedrijfsvoering

Paperback || Egbert Dommerholt || Noordhoff

De Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen biedt een praktische benadering voor het inzichtelijk en hanteerbaar maken van duurzaamheidrisico’s van bedrijven. Het boek is geschreven voor verschillende doelgroepen. Het is zeer geschikt voor hogerejaars HBO-studenten, maar ook (executive) MBA studenten en het midden- en hoger management van bedrijven behoren tot de doelgroep. Het boek vereist geen specifieke economische voorkennis.

Hoewel het boek vooral een praktische inslag heeft vind...

77,70
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 73,82
+
Bestel

Jellema Draagstructuur - Deel 3 / Druk 3

Paperback || H. Brinksma || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 3 Draagstructuur uit de reeks Bouwtechniek behandelt de constructieve onderdelen van gebouwen. Alle voorkomende dragende elementen en de verbinding tussen vloeren door middel van trappen en hellingen worden beschreven.

40,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Projectmanagement met Microsoft Project / Druk 2

Paperback || Hugo Schouppe & Evert Schouppe || Academic service

Dit boek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van

projecten, zoals projectmanagers, leden van de stuurgroep, specialistische

teams voor de uitvoering van deelaspecten, onderaannemers en

secretariaatsmedewerkers van het projectbureau. Er wordt geen voorkennis

verondersteld van Microsoft Project.

Dit boek volgt Prince2. Deze methode voor projectbeheer is wijdverspreid,

over de gehele wereld en in vele bedrijfstakken. De verschillende processen en

componenten van Prince2 w...

49,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Wiskunde voor de sector HEO / Druk 4

Paperback || D.P.G. van As || Academic service

Wiskunde voor de sector HEO is bestemd voor de propedeuse van economische

hbo-opleidingen en is daarnaast geschikt voor andere hbo-richtingen en universitaire studies waar niet al te veel wiskunde wordt vereist, maar wel economische begrippen aan bod komen. Het boek sluit aan op de kennis van de huidige eerstejaars student. Per hoofdstuk worden eerst de wiskundige inzichten

en technieken geleerd en pas daarna de toepassing in de economie, bedrijfskunde of statistiek. De vele opgaven toetsen en...

51,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 48,93
+
Bestel

Psychoanalytische behandelingen / druk 1

Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen

Paperback || Thijs de Wolf || Coutinho

In de afgelopen jaren is de psychoanalyse een referentiekader geworden waarbinnen een grote verscheidenheid aan behandelingen past. Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van de individuele psychoanalytische behandelingen. Centraal staan de theorie en techniek van het veranderingsproces dat een cliënt binnen een psychoanalytische behandeling doormaakt.

Psychoanalytische behandelingen bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt het veranderingsproces en de invloed van therapie hierop besproken....

25,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,75
+
Bestel

Een delictvrije toekomst

Methode voor het begeleiden van delinquente jongeren

Paperback || Ineke Heemskerk

Jongeren die na detentie of verblijf in een gesloten behandelinstelling terugkeren in de samenleving, hebben handvatten nodig voor het heropbouwen van hun leven. Ze moeten van hun criminele verleden loskomen, praktische vaardigheden verwerven en een steunend sociaal netwerk opbouwen.

In Een delictvrije toekomst wordt een methode uitgewerkt voor de gefaseerde begeleiding van deze jongeren naar zelfstandigheid. De beschreven methode is een toekomstgericht veranderingsmodel, met als uitgangspun...

57,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 54,15
+
Bestel

Endocrinologie voor analisten

Paperback || A.P.M. Schellekens || Syntax Media

In dit boek worden de klinisch chemische en analytische aspecten van de endocrinologie behandeld. Nu de endocrinologische bepalingen volledig zijn opgegaan in de algemene klinisch chemische praktijk, is het wenselijk de klinische en analytische problemen in de endocrinologie samenhangend te bespreken. Dit boek wil daarin voorzien. De auteurs hebben jarenlang hun ervaring ter beschikking gesteld voor een verantwoorde uitvoering van de externe kwaliteitscontrole voor endocrinologische laborator...

27,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Eindige elementen methode - Deel 1 / Druk 2

Paperback || G.E. Hofman || Uitgeverij Stili Novi

De moderne software voor Eindige ElementenMethode-berekeningen is een krachtig gereedschap bij het maken van sterkte- en stijfheidsberekeningen. Echter dit geldt alleen wanneer E.E.M. goed wordt toegepast. Deze uitgave biedt alle informatie die noodzakelijk is voor een goed begrip, en dus juist gebruik van E.E.M.:

- hoe dient een constructie te worden gemodelleerd tot bouwstenen, zodanig dat daarmee in een E.E.M.-programma kan worden gerekend?

- Hoe zijn de E.E.M.-programma’s intern georgani...