Zoekfilters

Auteur
Irene Zwaan (9)
Kitlyn Tjin A Djie (9)
Annemarie Mars (5)
» Toon alle opties (66)
Henk Nijkeuter (5)
Erik de Haan (4)
Hans Dekker (3)
Koert Broersma (3)
Marcel-Armand van Nieu... (3)
Patrick de Rynck (3)
Sarah Brusell (3)
Wietske Miedema (3)
Yvonne Brill (3)
Abel Darwinkel (2)
Anne van der Werff (2)
Annemarie Becker (2)
Anouke Bakx (2)
Arthur Bakker (2)
Bauke Roelevink (2)
Bea Pompert (2)
Bert van Oers (2)
Bertus Boivin (2)
Carlos Nunez (2)
Charlie Obihara (2)
Dorian Maarse (2)
Edward R. Amend (2)
Edwin Hagenbeek (2)
Eleonoor van Gerven (2)
Elke Busschots (2)
Els Pronk (2)
Erik Reijnders (2)
Frank C. Verhulst (2)
H.J. Gelmers (2)
Hans Waterman (2)
Harrie Scholtmeijer (2)
Henk Bloemhoff (2)
Henny Lodewijks (2)
Hugo Pont (2)
Ilya Zitter (2)
Irma Smegen (2)
J.H.B. Geertzen (2)
J.S. Rietman (2)
James T. Webb (2)
Jan Nijen Twilhaar (2)
Jan Noordman (2)
Jolien Strous (2)
Joyce Karreman (2)
Lorien de Koning (2)
Luuk Kampman (2)
M. Hadders-Algra (2)
Maarten van der Meulen (2)
Marcel Niekus (2)
Marie-Christine Franke... (2)
Marieke Hakkesteegt (2)
Marja Kiel (2)
Marjoke Rietveld-van W... (2)
Martin Tervoort (2)
Nelleke Bakker (2)
Philomène Bloemhoff-d... (2)
Pieter van Groenestijn (2)
Raya Nunez Mahdi (2)
Renske van Enschot (2)
Rob Verstegen (2)
Rob Wolfs (2)
Robbert Sanderman (2)
Robert Marzano (2)
Theo Spek (2)
Vincent van Vilsteren (2)
Wendy Schutte (2)
Wim Huijser (2)
Taal
Nederlands (237)

Koninklijke Van Gorcum (245)

35,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Forensische psychiatrie: tussen dwang en vrijblijvendheid

Martin Tervoort || Koninklijke Van Gorcum

Regelmatig schrikt de samenleving op na ernstige delicten. Dit is begrijpelijk omdat deze een aanslag vormen op ons gevoel van veiligheid. Deskundigen wordt in dat geval gevraagd hun stem te laten horen over verdachte en slachtoffer en zaken als de gehanteerde opsporingsmethode, de hulpverlening, maatschappelijke veiligheid en sociale relevantie, de wetgeving en het sanctiebeleid van Justitie. Ook worden zij geacht zich een mening te vormen over de geestelijke toestand van de verdachte, over ...

41,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 39,85
+
Bestel

Handboek Human Resources Management / Druk 2

Hardcover || Jelle Dijkstra || Koninklijke Van Gorcum

Om als HR-professional goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen theoretische kennis van de nieuwste inzichten op het vakgebied noodzakelijk.Managers verwachten in toenemende mate van HR-professionals dat zij met hen meedenken over hoe bedrijfsdoelstellingen het best kunnen worden gerealiseerd. Een goede HR-adviseur levert een belangrijke bijdrage aan de effectieve en efficiënte opzet van bedrijfsprocessen, de slimme inrichting van de organisatiestructuur en de juiste omvang en kwalitei...

26,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 25,18
+
Bestel

Organiseren en HR in 2025 / druk 1

Koninklijke Van Gorcum

HRlab, één van de labels van HRcommunity, heeft vorig jaar een visiedocument opgesteld dat is uitgegroeid tot dit boek Organiseren en HR in 2025.

In dit boek verwoorden de auteurs trends op het gebied van HR: van leiderschap tot sociale innovatie, van verandervermogen tot duurzame inzetbaarheid & talentmanagement, van vitaliteit tot diversiteit en van organisatie tot infrastructuur.

Deze thema's zijn gekozen op basis van ontwikkelingen die de samenstellers zien en ervaren in de dagelijkse p...

19,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,05
+
Bestel

Pesten aanpakken

lessenserie voor groep 4-8 van het regulier en speciaal basisonderwijs

2017 || Paperback || Kirsten Barkmeijer e.a. || Koninklijke Van Gorcum

Gemiddeld tien procent van de kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Het onderwerp is regelmatig in het nieuws en steevast volgt dan de roep om een effectieve aanpak. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de pester of de gepeste, maar ook de omstanders een cruciale rol hebben. Zij doen vaak mee of kijken toe, maar ze kunnen pestgedrag ook een halt toeroepen. Bij deze groep valt daarom de meeste winst te behalen.

Veel leerlingen zijn het niet eens met pesten, maar weten niet wat ze moeten...

46,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 44,18
+
Bestel

Handboek Dwarslaesierevalidatie / Druk 3

de basis

2016 || Paperback || F.W.A. van Asbeck e.a. || Koninklijke Van Gorcum

Het Handboek Dwarslaesierevalidatie is het standaardwerk voor de revalidatie van dwarslaesiepatiënten in Nederland en Vlaanderen.

Deze geheel herziene derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke en psychologische diagnostiek en interventies die nodig zijn om een persoon met een dwarslaesie zo goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op een zo hoog mogelijk niveau. In deze editie is voor de eerste keer een hoofdstuk opgenomen waarin specifieke aa...

9,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Natura 2000

Drentse Natura 2000-gebieden in beeld

Hardcover || Hans Dekker || Koninklijke Van Gorcum

Europese topnatuur in Drenthe

Natura 2000 is hét Europese netwerk van de belangrijkste natuurgebieden. In de hele Europese Unie zijn natuurgebieden met unieke flora en fauna en weergaloze landschappen aangewezen als beschermd gebied. Drenthe heeft 14 Natura 2000-gebieden, variërend van het uitgestrekte Dwingelderveld tot het intieme Norgerholt. Stuk voor stuk gebieden met natuur die ver boven het maaiveld uitsteekt. Van meanderende beken tot woeste zandverstuivingen en van oeroude bossen to...

40,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Spelend leren, leren spelen

een werkboek voor kinderen en ouders

2015 || Loose-leaf || Rudy Reenders e.a. || Koninklijke Van Gorcum

Spelend leren, leren spelen heeft zich ruimschoots bewezen als gedragstherapeutische trainingsmethode

voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of zelf pesten, kinderen zonder vrienden, kinderen die zichzelf overschreeuwen of juist teveel hangen aan volwassenen.

De methode is bruikbaar voor een brede groep kinderen van 8 tot en met 12 jaar, maar werd specifiek ontwikkeld voor kinderen bij wie er met name via het gedrag gewerkt moet ...

18,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,00
+
Bestel

Orchideeën in Noord-Nederland

parels van onze natuur

Hardcover || Hans Dekker || Koninklijke Van Gorcum

Deze tweede druk is uitgevoerd met een luxe, glanzende hardcover.

Dat er in Noord-Nederland wilde orchideeën voorkomen is niet algemeen bekend. In dit boek beschrijft Hans Dekker alle hier voorkomende soorten én de landschappen waarin deze prachtplanten leven.

Het boek bevat tientallen foto's van orchideeën, waardoor het herkennen in het veld makkelijker wordt. Bovendien zijn er veel foto's opgenomen van Noord-Nederlandse natuurgebieden waarin orchideeën voorkomen. Ook is er aandacht voor s...

39,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Leren in vijf dimensies / Druk 7

Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs

2018 || Paperback || Robert Marzano e.a. || Koninklijke Van Gorcum || met inkijkexemplaar

De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano ontwierp een praktisch model, Dimensions of learning, waarin hij de nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaalde naar praktische instrumenten waarmee docent, docent in opleiding en leerling aan de slag kunnen. Het model onderscheidt vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven:

1. zin in leren krijgen: motivatie;

2. nieuwe kennis verwerven en integreren in wat je al weet;

3. die nieuwe kennis verbreden en verdiepen;

4. met die kenn...

38,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 36,10
+
Bestel

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen / Druk 5

een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg

2018 || Paperback || Lenie van den Engel-Hoek e.a. || Koninklijke Van Gorcum || met inkijkexemplaar

Jonge zuigelingen en kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en lichamelijke aandoeningen. Op basis van toegenomen kennis en ervaring is dit boek geheel herzien en geeft het een leidraad gebaseerd op praktijk en wetenschap.

De diagnostiek en behandeling van eet- drink- en slikklachten behoren tot de taken van de logopedist. Deze geh...