Lessen in orde / Druk 3

Handboek voor de onderwijspraktijk

Voorzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Lessen in orde / Druk 3

ISBN: 9789046905531
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Peter Teitler
Druk: 3
Opleiding: Aardrijkskunde Algemene Economie Biologie Duits Engels Frans Geschiedenis Bedrijfseconomie Maatschappijleer Natuurkunde Nederlands Wiskunde Leraar Engels
Pagina's: 389
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
Voorgeschreven bij: Hogeschool Rotterdam
Vervanger van: 9789046903544
Categorie: Pedagogisch onderwijs
NUR: Onderwijskunde

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in klassamenstellingen door de Wet Passend Onderwijs - orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave. Lessen in orde geeft niet alleen handvatten voor hoe je rust creëert in de klas, maar gaat verder en beantwoord ook de essentiële vraag: 'Hoe creëer ik samen met collega's een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.' Een voorwaarde voor een veilige op groei gerichte omgeving.

De methodiek van Lessen in orde is op vijf niveaus uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele leraar, van de individuele leerling en van de ouders. Het boek biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Ook bevat het praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. Verder is er onder meer aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen. Tevens worden er handreikingen gegeven hoe leraren hun aanpak op die van elkaar kunnen afstemmen.

Lessen in orde is een praktijkboek met veel voorbeelden van ervaringen. De uitgebreide website bij het boek biedt video's, opdrachten, verdieping en hulpdocumenten.

Deze derde druk van Lessen in orde is verrijkt met de uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek van onder andere Hattie (2014) en het CPB over uiteenlopende zaken als probleemgedrag, ICT in het onderwijs, motivatie, gezag, differentiatie, het gebruik van mobieltjes in de klas, agressie tegen docenten en School Wide Positive Behaviour Support.

Het boek is bedoeld voor studenten aan lerarenop­leidingen, startende leraren, zij-instromers, schoolleiders en voor leraren die hun onderwijs willen verbeteren.

Peter Teitler was jarenlang verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen. Hij staat zelf voor de klas en is lerarenopleider.

Peter Teitler biedt ook lezingen, workshops en trainingen voor (startende) docenten en schoolteams. Kijk voor het complete aanbod op www.lesseninorde.nl