Lessen in orde / Druk 4

Handboek voor de onderwijspraktijk

Voorzijde
40,50
Levertijd: 3 dagen
Met 5% studentenkorting
voor 38,48 i
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046908051
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Peter Teitler Ruben Teitler
Druk: 4
Opleiding: Geschiedenis Wiskunde Aardrijkskunde Biologie Duits Engels Frans KOP-Opleiding Maatschappijleer Natuurkunde Nederlands Algemene- en Bedrijfseconomie
Pagina's: 389
School: Hogeschool Utrecht
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2022
Vervanger van: 9789046905531
NUR: Onderwijskunde

Een fijne sfeer op school en in de klas is een voorwaarde voor goed onderwijs. Lessen in orde laat zien hoe (toekomstige) docenten een vriendelijke en veilige omgeving kunnen creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Het praktische handboek maakt ze bewuster van de eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag van leerlingen en reikt instrumenten aan om lessen in orde te krijgen en te houden.

Net als de vorige edities, bestaat deze vierde, herziene uitgave uit vijf met elkaar samenhangende delen die betrekking hebben op het gedrag: het gedrag in de klas, in de school, van de docent, van de ouders en van de individuele leerling. De auteurs maken hierbij onderscheid tussen de twee verschillende manieren waarop docenten (probleem)gedrag kunnen beïnvloeden: preventief (problemen voorkomen) en operatief (problemen aanpakken). Bovendien komen diverse vragen aan de orde die actueel zijn in onderwijsland.

Bij dit boek hoort een uitgebreide website met vragen, opdrachten, checklists, voorbeeldbrieven, beoordelingsformulieren en interessante links.

Dit boek is geschreven voor studenten aan lerarenopleidingen en docenten die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren of aan specifieke vaardigheden willen werken. Het is ook geschikt voor stagiairs, zij-instromers, herintreders, leden van schoolteams, leidinggevenden in het onderwijs en lerarenopleiders.

Deze vierde herziene editie van Lessen in orde bevat de laatste wetenschappelijke inzichten over uiteenlopende onderwerpen, zoals probleemgedrag, ICT in het onderwijs, orde houden bij afstandsonderwijs, motivatie, gezag, differentiatie, het gebruik van mobieltjes in de klas, agressie tegen docenten, School Wide Positive Behavior Support en brutaliteit. Ook zijn handige tips toegevoegd om gedrag van leerlingen in goede banen te leiden, bevat het boek nieuwe inzichten over autismespectrumstoornissen en zijn er nieuwe websites opgenomen waaruit docenten inspiratie kunnen putten.

Peter Teitler heeft veertig jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs en hbo en is actief als pedagoog en onderwijskundige. Hij begeleidt scholen en geeft lezingen en cursussen. Kijk voor het complete aanbod op www.lesseninorde.nl. Ruben Teitler is sociaal psycholoog en werkt als docent Engels in het voortgezet onderwijs. Samen schreven zij ook Lessen in orde in het mbo en Les is meer - 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen.