Zoekfilters

Verschijningsjaar
2019 (12)
2020 (12)
2017 (9)
» Toon alle opties (8)
Taal
Nederlands (86)
Verschijningsvorm
Paperback (72)
E-book via Bookshelf (14)

Pedagogisch onderwijs (87)

38,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 36,58
+
Bestel

Van romantiek tot postmodernisme / druk 1

Opvattingen over Nederlandse literatuur

2010 || Paperback || G.J. van Bork e.a. || Coutinho || ook als eBook

Niet alleen de literatuur heeft een geschiedenis, maar ook de bestudering ervan. Van romantiek tot postmodernisme is een literatuurgeschiedenis waarin het accent ligt op de rol van literatuuropvattingen. Het boek laat schrijvers en critici aan het woord die het literaire gezicht van Nederland bepaalden vanaf de romantiek tot op heden en beschrijft hoe auteurs erin slaagden hun ideeën ingang te doen vinden via allerlei instituties, zoals tijdschriften, uitgevers en de literaire kritiek.

Aan de...

30,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 28,98
+
Bestel

Actief met rekenen en wiskunde / druk 1

Gevarieerde wiskundige activiteiten

2013 || Paperback || Sabine Lit e.a. || Coutinho || ook als eBook

Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas.

Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vi...

25,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 24,23
+
Bestel

De pabotoets geschiedenis haal je zo / Druk 2

2016 || Paperback || Jan de Bas || Coutinho || ook als eBook

Wanneer kwamen de Romeinen naar ons land? Waarmee begon de Nederlandse Opstand? Waarom was Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal? Wie was Willem Drees? Wat is ontzuiling? Dit zijn geschiedenisvragen die pabostudenten moeten kunnen beantwoorden. Om aan een pabo te mogen studeren dient elke student over voldoende beginkennis te bezitten. Daarom wordt de landelijke toelatingstoets geschiedenis afgenomen. De praktijk wijst uit dat trainen in het maken van de toets de kans op slagen aanz...

25,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 24,23
+
Bestel

Als de muziek er al is

Een nieuw fundament voor muziekonderwijs

2019 || Paperback || Suzan Lutke || Coutinho || ook als eBook

De wereld verandert. De manier waarop jonge mensen in aanraking komen met muziek verandert. Muziek is overal en altijd beschikbaar, via geluid en beeld. Niettemin is de manier waarop we jonge mensen muziekles geven de afgelopen 200 jaar bijna niet veranderd. En deze traditionele didactiek, gebaseerd op het overdragen van ambachtelijke artistieke vaardigheden, begint te kraken in een tijd waarin jonge mensen veel meer keuzes hebben dan in het verleden.

Wat gebeurt er als we er niet meer vanuit ...

35,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 34,15
+
Bestel

De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud / Druk 1

Vakinhoud

2020 || Paperback || Anouk Adang e.a. || Coutinho || ook als eBook

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Een vak als aardrijkskunde kan daarbij ondersteuning bieden. Met behulp van de uitgave De wereld in met aardrijkskunde kunnen (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen geografisch besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen.

Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en geven van goede en boeiende aardrijkskundelessen...

25,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Muzisch-agogische methodiek / Druk 6 (e-book)

Muzisch interveniëren in het sociaal werk

2015 || E-book via Bookshelf || Dineke Behrend e.a. || Coutinho

Het werkveld van de sociale professional verandert razendsnel. Een creatieve en innovatieve beroepshouding is een onmisbare basis voor het professioneel handelen van deze tijd. In een tijdperk waarin 21st century skills voor elk beroep belangrijker worden, helpt deze uitgave sociale professionals een beroepshouding en specifieke vaardigheden te ontwikkelen om op doelgerichte en methodische wijze met mensen te werken.

Muzische agogische methodiek beschrijft een methode om met creatieve midd...

27,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 26,55
+
Bestel

Actief met taal in de zaakvakken

Didactische werkvormen voor het basisonderwijs

2016 || Paperback || Anja Valk || Coutinho || ook als eBook

Er is een grote groep leerlingen die het lastig vindt om de zaakvaklessen te volgen omdat de taal die je als leerkracht gebruikt én die in de zaakvakmethodes staat, te moeilijk is. Voor deze leerlingen vormt taal een barrière om zich de inhoud van de zaakvakken eigen te maken. Daarom werken leerkrachten op veel basisscholen aan taalontwikkelend vakonderwijs

In Actief met taal in de zaakvakken wordt de vertaalslag gemaakt van theorie naar de praktische toepassing. Het boek staat boordevol be...

40,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 38,48
+
Bestel

Migranten in de Nederlandse samenleving

2017 || Paperback || Herman Blom e.a. || Coutinho || ook als eBook

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert de komende decennia sterk. Door de voortgaande immigratie en geboorten neemt het aantal migranten in de samenleving toe. De toename van het aantal en de omvang van de migrantengroepen maakt de Nederlandse samenleving steeds diverser. Wat betekent deze ontwikkeling voor de Nederlandse samenleving?

Migranten in de Nederlandse samenleving geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond migratie en de invloeden die migratie heeft op de samenl...

54,95
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 52,20
+
Bestel

The Teachers' Handbook / 1st Edition

Secondary and vocational education

2018 || Paperback || Walter Geerts e.a. || Coutinho

How can you become a successful teacher? The Teachers' Handbook is an accessible reference work, based on the general knowledge that every beginning teacher should possess. It offers a host of practical tools and is an inspiration for current thesis topics. This publication provides a comprehensive bridge between theory and everyday classroom practice.

The Teachers' Handbook answers key questions for the student teacher, varying from 'How can I teach my students?' to 'How can I grow as a teac...

39,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Jeugdliteratuur en didactiek

Handboek voor vo en mbo

2019 || Paperback || Iris Kamp e.a. || Coutinho || ook als eBook

Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier gaan lezen? Bijzondere verhalen van eigenzinnige schrijvers, rijke teksten, humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren. Jeugdliteratuur en didactiek laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo.

Dit handboek gaat over het belang van lezen en leesbevordering. Het maakt stud...