Rapportagetechniek / Druk 7

Schrijven voor lezers met weinig tijd

Voorzijde
Inkijkexemplaar

- Al jarenlang het standaardwerk voor rapportagetechniek in de technische sector;

- van allerhande rapporttypes tot sollicitatiebrieven, presentaties en professionele socialmedia-berichten;

- vol tips en tricks waardoor ‘leeslast’ plaatsmaakt voor ‘leeslust’.

‘Kan het wat korter?’ - een veel gehoorde vraag in de technische beroepspraktijk, wanneer het gaat over rapporten, mails en nieuwsbrieven. Hoe bereik je als tekstschrijver dat lezers met weinig tijd, jouw tekst willen lezen? En: waarom zouden zij geloof hechten aan wat jij schrijft?

In Rapportagetechniek - Schrijven voor lezers met weinig tijd leren studenten o.a. welke vragen een professionele tekst moet beantwoorden, wat er in een inleiding moet staan en hoe je een bronvermelding schrijft. Door het toegankelijke aanbod van de theorie, de vele voorbeelden en uitgebreide online leeromgeving is Rapportagetechniek bijzonder geschikt voor zelfstudie.

Deze zevende, herziene editie van Rapportagetechniek - Schrijven voor lezers met weinig tijd bevat nog meer actuele voorbeelden en adviezen om uw teksten geschikter te maken voor kritische lezers. Daarnaast is de structuur van het boek veranderd in drie overzichtelijke delen en is er – in deze tijd van desinformatie – extra aandacht voor de omgang met bronnen in een apart hoofdstuk. Ook nieuw is dat ieder hoofdstuk afsluit met tijdbesparende schrijftips – om ook schrijvers met weinig tijd nog beter en sneller van de juiste informatie te voorzien. Speciale aandacht is er voor online samenwerken bij het schrijven. Toegevoegd is ook een advies voor inclusiever schrijven. Tot slot zijn de voorbeelden vernieuwd en heeft de vormgeving weer een modern en kleurrijker jasje.

Rapportagetechniek sluit aan bij zowel de propedeuse- als de hoofdfase van opleidingen in het technisch onderwijs (hbo en wo).

Studenten kunnen zich op Hoger onderwijs online slim voorbereiden op tentamens, met behulp van oefentoetsen, video’s en begrippentrainers. Met de code voor in hun nieuwe boek krijgen studenten twee jaar toegang tot de digitale leeromgeving. Door in te loggen met hun Noordhoff-docentaccount kunnen docenten profiteren van de Onderzoeksontwerpassistent. Die biedt o.a. toetsen, opdrachten, begrippen, casussen, flitscolleges, non-parametrische toetsingstechnieken en databestanden.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten en daarnaast een set unieke vragen voor de docent: ideaal voor een tentamen! Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

Dr. Bas Andeweg was onderzoeker/docent technische communicatie aan het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Zijn huidige onderzoeksinteresse is gericht op technieken om mondelinge presentaties te verbeteren, onder meer samen met Martijn Wackers en Sjaak Baars. In 2004 promoveerde hij samen met Jaap de Jong op het proefschrift De eerste minuten. Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken.

Sjaak Baars MA is docent communicatie aan het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden aan de Technische Universiteit Delft. Hij geeft mondelinge vaardigheden (presenteren en debatteren) en schriftelijke vaardigheden (technisch en academisch schrijven). Daarnaast werkt hij als presentatietrainer, bijvoorbeeld voor TEDxDelft.

Dr. Rien Elling gaf vele jaren leiding aan het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden van de Technische Universiteit Delft. Hij is gespecialiseerd in schriftelijke communicatie, met name in technische sectoren, en schreef onder meer een dissertatie over veiligheidsvoorschriften in de procesindustrie.

Dr. Jaap de Jong is hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, waar hij ook taalbeheersing doceert. Ook is hij coördinator van de Masterspecialisatie Journalistiek & Nieuwe Media en voorzitter van Mediastudies van deze universiteit. Hij is redacteur van maandblad Onze Taal en schreef menig boek over taal, schrijven en retorica.

Drs. Christine Swankhuisen is mede-oprichter van Tabula Rasa, een advies-en onderzoeksbureau dat zich sinds 1998 richt op communicatie en gedragsverandering. Zij is als gastdocent verbonden aan de Universiteit Leiden. Voor die tijd was zij onder meer zeven jaar werkzaam bij de vakgroep Communicatie en kennisoverdracht aan de TU Delft.