Statistiek en methodologie (126)

45,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 43,65
+
Bestel

Statistiek in 20 stappen / Druk 2

Paperback || Arie Buijs || Noordhoff

Wat moet iedere student minimaal aan bagage hebben op het gebied van de statistiek? Statistiek in 20 stappen voorziet elke hbo-student van de nodige basiskennis en basisvaardigheden statistiek. Het boek speelt in op de toenemende vraag naar kwalitatief goede afstudeerwerkstukken van studenten. Met een praktische insteek van het vakgebied voorziet het boek in een grote behoefte aan een resultaatgerichte inleiding.

In de nieuwe tweede druk zijn per hoofdstuk twee extra vraagstukken toegevoegd...

27,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 26,55
+
Bestel

Onderzoekstools

Paperback || Ben Baarda & Mark Julsing || Noordhoff

38,95
Levertijd: 3 dagen
+
Bestel

Basisboek Statistiek met SPSS / Druk 5

Paperback || Ben Baarda e.a. || Noordhoff

Het Basisboek Statistiek met SPSS is dé ideale handleiding voor het verwerken, analyseren en presenteren van (onderzoeks)gegevens. Vereist geen statistische voorkennis.

67,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 64,55
+
Bestel

Cijfers Spreken / Druk 6

overtuigen met onderzoek en statistiek

Paperback || Joep Brinkman e.a. || Noordhoff

Cijfers spreken behandelt de opzet van een onderzoek in combinatie met statistiek en de interpretatie van de resultaten. Het accent ligt daarbij op de praktische toepassing en logische begripsvorming, niet op formules.

Waarom kiezen voor Cijfers Spreken?

accent ligt op praktische toepassing en logische begripsvorming;

slaat een brug tussen theorievakken, computerpractica en projecten;

uitgebreide digitale ondersteuning voor docent en student.

Cijfers spreken benadert onderzoek vooral vanuit ...

48,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 46,08
+
Bestel

Inleiding SPSS 24 / Druk 13

voor IBM SPSS statistics

Paperback || Eelko Huizingh || Boom

Onderzoeksresultaten analyseren met SPSS? Inleiding SPSS is al jarenlang favoriet in het hoger onderwijs. Het is de meest succesvolle methode om te leren werken met dit veelgebruikte softwareprogramma.

Over de inhoud

De inhoud is gebaseerd op een bewezen didactische formule:

* heldere, logische structuur die zelfstandig werken mogelijk maakt

* veel schermafbeeldingen waardoor de lezer weet of hij op de juiste weg is

* uitleg van de belangrijkste functies

* veel voorbeelden uit de beroepspra...

63,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 60,75
+
Bestel

Inleiding in de toegepaste biostatistiek + StudieCloud / Druk 4

Hardcover || J.W.R. Twisk || Bohn Stafleu van Loghum

Hoewel er al veel boeken over (inleidingen in) biostatistiek zijn geschreven, is Inleiding in de toegepaste biostatistiek anders.* Het uitgangspunt van de uitleg van de verschillende technieken is steeds de wetenschappelijke vraagstelling. Statistiek is immers niet meer dan een hulpmiddel om een antwoord te krijgen op een wetenschappelijke onderzoeksvraag.* Inleiding in de toegepaste biostatistiek is met nadruk geschreven voor de gebruiker. Dit betekent dat wiskundige afl eidingen tot een min...

30,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Basisboek kwantitatieve methoden (e-book)

statistiek met exceltoepassingen

E-book via Adobe (PDF) || Donald van As & Jaap Klouwen

'Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek' bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel.

De auteurs behandelen eerst, aan de hand van praktische voorbeelden, de wijze waarop grafieken en tabellen worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafis...

34,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Statistisch onderzoek met SPSS for Windows Werkboek

Paperback || J. van Dalen & E. de Leede || Boom

Het Werkboek Statistisch Onderzoek met SPSS for Windows behandelt uiteenlopende onderwerpen variërend van algemene vragen over empirisch onderzoek, modelbouw en methoden van steekproeftrekken, tot vragen over beschrijvende statistiek, univariaat schatten en toetsen, bivariate onderzoekstechnieken, verstorende invloeden van gezamenlijke oorzaken en interveniërende variabelen en vragen over regressie-analyse.

De aard van de oefenopgaven is divers. Er worden algemene vragen gesteld over statis...

69,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 66,45
+
Bestel

Statistiek voor economie en bedrijfskunde

Paperback || D.R. Anderson, D.J. Sweeney & T.A. Williams || Boom

30,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 29,40
+
Bestel

Statistiek voor economie en bedrijfskunde Opgaven

Paperback || D.R. Anderson, D.J. Sweeney & T.A. Williams || Boom