E-books (39)

25,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Inleiding in zorgverbreding en orthodidactiek (e-book)

E-book via Bookshelf || Cor den Dulk & Michiel Janssens || Thieme Meulenhoff bv

Door bundeling van krachten en specialismen is een boek tot stand gekomen dat de stand van zaken van het zorgverbredend primair onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze weergeeft voor pabo-studenten, cursisten van de opleiding speciale onderwijszorg, remedial teachers, interne begeleiders en leraren primair onderwijs. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkings- en verdiepingsmogelijkheden plus een overzicht en korte beschrijving van relevante websites. Veel concrete voorbee...

19,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

De taaltoets-pabo haal je zo (e-book)

E-book via Bookshelf || Hans de Weerdt || Coutinho

Studenten en docenten van de pabo vrezen dat de Taaltoets-pabo voor veel eerstejaars een struikelblok wordt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De toets is voor alle studenten te halen, als zij zich maar goed voorbereiden. En dat kan met De Taaltoets-pabo haal je zo.In dit oefenboek wordt alle stof behandeld die de studenten voor de taaltoets moeten kennen. De vier domeinen spelling toepassen, formuleren, interpunctie en basisgrammatica vormen de basis van ieder hoofdstuk.

De Taaltoets-pabo haal...

27,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Denken over regio's (eBook)

geografische perspectieven

Digital (delivered electronically) || Ben de Pater, Oedzge Atzema, Ron Boschma, Peter Druijven, Peter Groote, Bettina Hoven, Virginie Mamadouh & Kees Terlouw

Het succes van bedrijven zoals McDonalds en IKEA wordt vaak gezien als het definitieve bewijs van de groeiende mondiale eenvormigheid. Mensen maken zich zorgen over deze toenemende uniformiteit van de wereld. Gebieden verliezen hun eigenheid; steden en regio's gaan steeds meer op elkaar lijken. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet ook het omgekeerde. Mondiaal opererende multinationals verbinden hun productnamen bijvoorbeeld graag aan historische regios, ICT-bedrijven vestigen zich in region...

33,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis (eBook)

Digital (delivered electronically) || Istvan Bejczy

De belangstelling voor de geschiedenis van Nederland is groeiende. Zo heeft `de canon van Nederland die de overheid heeft samengesteld veel reacties opgeroepen, in het onderwijs, maar ook in de media. 'Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis' biedt studenten een handzaam overzicht van het Nederlandse verleden vanaf de oudste tijden tot heden.

De opzet van het boek is chronologisch. De hoofdstukken bespreken de Nederlandse geschiedenis in zeven opeenvolgende perioden. Bijzondere aanda...

28,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Congruente overheidscommunicatie (eBook)

aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers

Digital (delivered electronically) || Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter

'Congruente overheidscommunicatie' biedt een leidraad voor effectieve overheidscommunicatie die aansluit bij de maatschappelijke communicatiebehoeften van burgers. Eerst beschrijft het de essenties van de overheid en haar communicatie, de turbulentie in onze samenleving en de weerslag daarvan op de overheid. Daarna geeft dit boek een advies over de invulling van de overheidscommunicatie. Kern van dat advies is de keuze voor een nieuw paradigma gebaseerd op twee vertrekpunten: een externe comm...

12,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

De APA-richtlijnen (e-book)

E-book via Bookshelf || Petra Poelmans & Olav Severijnen || Coutinho

Het maken van een goed opgebouwd en vormgegeven onderzoeksverslag is een van de vaardigheden die studenten onder de knie moeten krijgen. Om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek, bestaan er eenduidige regels over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage.

Dit boek gaat over de verslaglegging van een onderzoek en over de vormgeving van een onderzoeksverslag aan de hand van de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen - opgesteld door de American Psychologic...

38,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

De kunst van cultuurmarketing (eBook)

Digital (delivered electronically) || Ruurd Mulder

Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op: de concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm, de overheid is voorzichtig met het verstrekken van subsidies en het publiek bezuinigt op kunst en cultuur. Daarom is het van groot belang dat de culturele sector verder professionaliseert op het gebied van marketing en promotie.<

In 'De kunst van cultuurmarketing' brengt de auteur het marketingvak en de wereld van kunst en cultuur nader tot elka...

24,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Ruimtelijke economische dynamiek (eBook)

kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling

Digital (delivered electronically) || Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy & Sjef van Hoof

'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio's en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de e...

19,30
Direct beschikbaar
+
Bestel

EXIN green IT foundation (Workbook)

E-book via Adobe (PDF) || Nick Bakker, Rene Visser & Michael Grundeman || Haren Publishing, Van

This workbook is meant to fully prepare yourself on the exam of EXIN Green IT Foundation. Topics dealt with are Understanding Green IT; Lifecycle management; Optimizing the Infrastructure; IT as Enabler; Governance and processes for Green IT.

In this workbook you will find 40 multiple choice exam questions from the EXIN sample exam and to help increase your knowledge about Green IT we also have included so-called get it questions.

The exam requirements and weight are specified in the exam spe...

12,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Sociale media strategie in 60 minuten (e-book)

E-book via Adobe (ePub) || Jarno Duursma || Haystack, Uitgeverij || met inkijkexemplaar

Wilt u sociale media slim, serieus en succesvol inzetten? Dan is dit boek een absolute aanrader. Sociale media kunnen u zakelijk veel opleveren, als u weet wat u ermee wilt bereiken.

Jarno Duursma beschrijft een praktisch stappenplan waarmee u snel een succesvolle sociale media strategie ontwikkelt.

Weinig tijd, maar veel ambities? Informeer uzelf snel en grondig met de boeken in de serie Digitale trends en tools in 60 minuten. De serie is een initiatief van Uitgeverij Haystack in samenwerk...