Studieboeken (26)

61,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 58,43
+
Bestel

De samenleving met MyLab NL / Druk 14

kennismaking met de sociologie

Paperback || John Macionis, Joanne van der Leur & Bram Peper || Pearson Benelux B.V.

De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen en het samenleven, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving en het samenleven van mensen staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst.

Aangezien de samenleving voortdurend in verandering is – denk bijvoorbeeld aan de internationale verhoudingen en t...

36,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 35,10
+
Bestel

Ethiek in de psychologie met MyLab NL / Druk 3

Paperback || Jacquelien Rothfusz || Pearson Benelux B.V.

Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige (toegepast) psychologen voor op ethische dilemma's in de beroepspraktijk. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boek een uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoe worden zowel de belangrijke ethische begrippen en normatieve theorieën, de argumentatieleer en de Nederlandse en Belgische beroepscodes behandeld.

Het eerste deel van Ethiek in de psychologie gaat in op de algemene ethiek, waarna in dee...

73,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 69,83
+
Bestel

Marketingcommunicatie met MyLab NL / Druk 6

Paperback || Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens & Joeri van den Bergh || Pearson Benelux B.V.

Marketingcommunicatie is niet alleen een van de meest zichtbare en bediscussieerde instrumenten van de marketingmix, maar ook een van de meest fascinerende. Iedere consument en manager krijgt dagelijks met reclame en internet te maken. Marketingmanagers staan voor de uitdaging hoe zij hun promotionele ideeën in de strategische management- en marketingplannen kunnen plaatsen.

Marketingcommunicatie geeft een volledig overzicht van de fundamenten, technieken en toepassingen van marketingcommuni...

40,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Innovatiemanagement met MyLab NL / Druk 4

Paperback || Eelko Huizingh || Pearson Benelux B.V.

Innovatie is hot. In mediadiscussies wordt regelmatig de noodzaak van innoveren benadrukt. Tegelijkertijd klinkt vaak de verzuchting dat 'het' niet goed gaat met innoveren. Bedrijven en overheden innoveren te weinig en er gaat te vaak wat mis. Kortom, we moeten meer en beter innoveren!

Innovatiemanagement maakt duidelijk dat innoveren niet altijd eenvoudig is, maar wel voor elke organisatie noodzakelijk én mogelijk is. Dit boek beschrijft hoe je innoveert, hoe je innovatie stimuleert en hoe ...

49,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,03
+
Bestel

Methoden en technieken van onderzoek met MyLab NL / Druk 8

Paperback || Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill || Pearson Benelux B.V.

Methoden en technieken van onderzoek is een uitgebreide handleiding voor het opzetten, uitvoeren en uitwerken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dit boek is met een tweeledig doel geschreven: het beschrijft hoe de student een goed onderzoek uitvoert en het helpt om een kritisch gebruiker van andermans onderzoek te worden.

Na bestudering van dit boek heb je een inleidende behandeling gehad van een aantal benaderingen, strategieën en methoden waarmee je je onderzoeksproject kunt aanpak...

91,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 87,35
+
Bestel

Verpleegkundige vaardigheden, deel 1 met datzaljeleren.nl / Druk 9

Paperback || Sandra F. Smith e.a. || Pearson Benelux B.V.

Verpleegkundige vaardigheden deel 1 en 2 vormen samen een volledige methode voor het onderwijzen van verpleegkundige handelingen. Dit eerste deel behandelt alle basisvaardigheden die een verpleegkundige nodig heeft voor het verlenen van kwalitatieve zorg. Deel twee bevat de complexere handelingen die een verpleegkundige op een verpleegafdeling uitvoert.

Elk hoofdstuk begint met uitleg van de theoretische achtergrond en vervolgt met een bespreking van de bijbehorende praktische verpleegkundige...

61,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 58,43
+
Bestel

Marketing, de essentie met MyLab NL / Druk 14

Paperback || Philip Kotler & Gary Armstrong || Pearson Benelux B.V.

Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en het opbouwen van winstgevende klantrelaties. Aan de basis hiervan liggen het doorgronden van de behoeften en wensen van de klant, het besluit welke deelmarkten de organisatie het best kan bedienen, en de ontwikkeling van waardeproposities waarmee de organisatie klanten aan zich kan binden, ze kan behouden en groei kan realiseren. Al...

81,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 77,85
+
Bestel

Verpleegkundige vaardigheden, deel 2 met datzaljeleren.nl / Druk 9

Paperback || Sandra F. Smith e.a. || Pearson Benelux B.V.

Verpleegkundige vaardigheden deel 1 en 2 vormen samen dé methode voor het onderwijzen van verpleegkundige vaardigheden. Dit tweede deel behandelt de complexere handelingen die een verpleegkundige op de verpleegafdeling uitvoert, zoals diagnostisch onderzoek, instandhouding van de bloedcirculatie en palliatieve zorg bij terminale patiënten. Deel één bevat de basisvaardigheden die iedere verpleegkundige nodig heeft voor het verlenen van kwalitatieve zorg.

Elk hoofdstuk begint met uitleg van...

42,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Informatiebeveiliging onder controle met MyLab NL / Druk 4

Grondslagen, management, organisatie en techniek

Paperback || Pieter van Houten, Koos Wolters & Marcel Spruit || Pearson Benelux B.V.

Zonder informatiesystemen zouden de meeste organisaties niet meer functioneren. De technologie is echter kwetsbaar en de mensen die ermee werken maken fouten. De risico's zijn talrijk. Informatiebeveiliging onder controle stelt het inrichten van informatiebeveiliging als een beheerst proces centraal. Managementgerelateerde onderwerpen als beveiligingsstrategie en -beleid, beveiligingsplannen, risicoanalyse, juridische aspecten en raamwerken komen aan de orde.

Aan de menselijke factor is een a...

34,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,20
+
Bestel

SPSS Koning (online module, 4-jarige toegang)

Digitale codekaart || Peter Hoogeboom || Pearson Benelux B.V.

Ben je op zoek naar een goede, begrijpelijke, stap-voor-stapuitleg over SPSS met vele instructievideo’s en oefeningen?

Met SPSS Koning kan je jezelf in jouw eigen tempo alle ins en outs van SPSS aanleren. SPSS Koning biedt een methode die werkt. Je leert door een duidelijke uitleg en instructievideo per onderdeel, door zelf te oefenen en door je eigen oefeningen te controleren.