Zoekfilters

Uitgever
Academic service (5)
Boom (2)

Studieboeken (7)

65,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 62,23
+
Bestel

Het SQL Leerboek / Druk 7

Paperback || Rick F. van der Lans || Boom

SQL was, is en blijft de taal voor de databasewereld. Alle bekende databaseservers, waaronder MySQL, Microsoft SQL Server, IBM's DB2 en Oracle, werken met SQL. Dit al meer dan 25 jaar populaire leerboek maakt door middel van honderden voorbeelden de lezer stap voor stap vertrouwd met alle aspecten van SQL. Aan bod komen het opzetten en raadplegen van tabellen, muteren van gegevens, aanmaken van indexen, optimaliseren van instructies, opzetten van en werken met views, beveiligen van gegevens, ...

43,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 41,75
+
Bestel

Leerboek Oracle PL/SQL / Druk 3

Paperback || Gilbert Rattink || Academic service

Deze derde druk van het Leerboek Oracle PL/SQL maakt deel uit van de reeks

Oracle-leerboeken van Academic Service.

Architectuur, beheer, ontwerp en datawarehousing zijn aspecten die in deze

boeken aan de orde komen. De boeken zijn gericht op opleidingen in het hoger

en wetenschappelijk onderwijs waar de Oracle softwareomgeving wordt onderwezen.

Over dit boek

Dit boek gaat uitgebreid in op de programmeer taal PL/SQL. Deze taal is een toevoeging aan de niet-procedurele taal SQL, die als basistaal gel...

48,50
Levertijd: 7 dagen
met 5% korting 46,08
+
Bestel

Handleiding Maple 16 / Druk 1

Paperback || Metha Kamminga van Hulsen || Academic service || met inkijkexemplaar

Handleiding Maple 16

Snel aan de slag met computeralgebra

Deze Handleiding Maple 16 behandelt de belangrijkste functies van het populaire

computeralgebrapakket Maple. Het boek kan bij elke wiskundemethode op hbo en

universitair niveau gebruikt worden. Daarnaast is het bij uitstek geschikt voor zelfstudie.

Het boek is geschreven voor Maple 16, maar kan ook gebruikt worden met Maple 15

en oudere versies van Maple.

De opzet van deze handleiding is zo gekozen dat de lezer het effectief gebruik va...

42,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Wiskunde voor bedrijfseconomen / Druk 2

Paperback || Herbert Hamers, Bob Kaper & John Kleppe || Boom

Wiskunde voor bedrijfseconomen is bestemd voor gebruik bij het vak wiskunde in het universitair economisch onderwijs. Dit boek brengt de economiestudent

niet alleen wiskunde bij als basiskennis, maar laat ook toepassingen zien.

Onderwerpen als consumentengedrag, voorraadmanagement, optimalisatie

portfolioselectie worden vanuit een wiskundig perspectief behandeld.

De introductie van elk wiskundig onder werp is ondergebracht in aparte

paragrafen, waar de uitleg gevolgd wordt door een voorbeeld en ee...

42,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,80
+
Bestel

Levensverzekeringswiskunde en pensioencalculatie / Druk 3

Paperback || D.P.G. van As e.a. || Academic service || met inkijkexemplaar

De begrippen 'levensverzekering' en 'pensioen'

staan volop in de belangstelling. Belangrijke

oorzaken hiervan zijn de toenemende

flexibilisering van de arbeidsmarkt, een

steeds kritischer houding tegenover bank- en

verzekeringsproducten en de ontwikkelingen

op de financiƫle markten. Actuele vragen

daarbij zijn onder andere:

* Hoeveel kapitaal moet ik opbouwen voor een

goed pensioeninkomen?

* Welke afkoopwaarde heeft mijn

kapitaalverzekering bij leven op dit moment?

* Hoe groot is het verschil in de

door ...

55,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 53,15
+
Bestel

Methoden & technieken van onderzoek / Druk 3

principes en praktijk

Paperback || Richard P.I.J. Schreuder Peters || Academic service

Dit boek behandelt de basisbeginselen en de praktische aspecten van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Daarbij komen vragen aan de orde als:

* Hoe formuleer ik mijn onderzoeksvraag?

* Welke valkuilen kent het onderzoeksproces?

* Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek?

* Hoe sluit ik vooroordelen uit?

* Hoe communiceer ik met de opdrachtgever over mijn onderzoek?

Centraal staat in dit boek het onderzoeksproces. Elk onderzoek brengt vele keuzen, problemen en valkui...

27,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 26,55
+
Bestel

De Bayesiaanse benadering

basisprincipes en -technieken

Paperback || Rob Flohr || Academic service

In praktijkgericht onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van numerieke data, zoals scores op vragenlijsten of andere meetresultaten. Daarnaast is er doorgaans al kennis aanwezig bij de onderzoekers, bv. gebaseerd op

theoretische inzichten of eerder onderzoek. Met behulp van een Bayesiaanse statistische analyse kan dan de reeds aanwezige kennis gecombineerd worden met de meest recente kwantitatieve gegevens, om tot een statistisch

verantwoorde conclusie te komen.

Dit boek biedt een eerste kennisma...