Zoekfilters

Verschijningsjaar
2019 (16)
2011 (11)
2017 (9)
» Toon alle opties (11)
Uitgever
Academic service (16)
Boom (12)
Noordhoff (9)
» Toon alle opties (6)
Verschijningsvorm
Paperback (76)

Studieboeken (77)

24,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde Opgaven en uitwerkingen / Druk 4

Paperback || Anne-Marieke Buijs, J.W. Wijbenga & E.T. Thijssen || Noordhoff

Het nemen van beslissingen is voor veel medewerkers van organisaties een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Dergelijke beslissingen kunnen zowel betrekking hebben op de hoofdlijnen van het beleid als op de dagelijkse gang van zaken.

Kwantitatieve methoden kunnen bij het maken van keuzes een belangrijk hulpmiddel vormen, bijvoorbeeld omdat met behulp hiervan voor een probleem soms een 'optimale' oplossing kan worden berekend. Bovendien wordt met door het gebruik van kwantitatieve method...

79,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 75,95
+
Bestel

Toegepaste statistiek / Druk 3

beschrijvende technieken

Paperback || Arie van Peet e.a. || Noordhoff

Beschrijvende technieken behandelt de gebruikelijke technieken voor de beschrijving van cijfermatige gegevens. Het boek besteedt daarbij speciaal aandacht aan de grafische mogelijkheden van standaard statistiekprogramma’s. In de herziening wordt elke statistische toets volgens een vast patroon behandeld: toetsingssituatie, voorwaarden, hypothesen, toetsingsgrootheid, beslissingsregel, betrouwbaarheidsinterval, voorbeeld, SPSS en de toets zelf. Door deze systematische opzet krijgt het boek e...

57,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 54,63
+
Bestel

Leerboek MS Server 2003 2

Paperback || Abel de Jong || Academic service

Leerboek MS Windows Server 2003

Dit boek is een degelijke en praktijkgerichte voorbereiding voor mbo- en hbo-studenten die een ondersteunende of beheersfunctie op het gebied van MS Windows Server 2003 nastreven.

De MCSE-certificering legt naast specifieke configuratiekennis ook nadruk op de ontwerpfase, zodat zich tijdens de implementatie van de diverse configuraties geen nare verrassingen voordoen. Het MCSA-certificeringstraject is er juist voor de hands-on systeem- en netwerkbeheerders die de...

42,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Projectmanagement met Microsoft Project / Druk 2

Paperback || Hugo Schouppe & Evert Schouppe || Academic service

Dit boek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van

projecten, zoals projectmanagers, leden van de stuurgroep, specialistische

teams voor de uitvoering van deelaspecten, onderaannemers en

secretariaatsmedewerkers van het projectbureau. Er wordt geen voorkennis

verondersteld van Microsoft Project.

Dit boek volgt Prince2. Deze methode voor projectbeheer is wijdverspreid,

over de gehele wereld en in vele bedrijfstakken. De verschillende processen en

componenten van Prince2 w...

40,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 38,90
+
Bestel

Basisboek wiskunde / Druk 2

Paperback || Jan van de Craats e.a. || Pearson Benelux B.V.

Basisboek wiskunde legt de basis voor de wiskunde die op universiteiten en hogescholen gebruikt wordt bij studierichtingen in techniek, informatica, bètavakken, economie, bedrijfskunde, medische vakken en aanverwante disciplines. Centraal staat het aanleren van die wiskundige vaardigheden die studenten in deze disciplines moeten beheersen: rekenvaardigheid, formulevaardigheid, werken met functies en grafieken en vaardigheid in differentiëren en integreren.

In deze nieuwe editie hebben de aut...

33,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 32,25
+
Bestel

Handleiding SPSS met MyLab NL / Druk 2

Paperback || Johan Smits & Ronald Edens || Pearson Benelux B.V.

Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek. De nadruk in dit boek ligt op het verwerken en analyseren van onderzoeksvragen met SPSS. Dat is echt een doe-vak en daarom is het boek geschreven in een practicumvorm, waarin de student zelfstandig aan het werk kan.

De centrale casus met probleemstelling, onderzoeksdeelvragen en enquête is het uitgangspunt voor de aan te leren SPSS-vaardigheden. De stude...

33,95
Leverbaar vanaf 19 juli
met 5% korting 32,25
+
Bestel

Handleiding SPSS met MyLab NL / Druk 3

Paperback || Johan Smits & Ronald Edens || Pearson Benelux B.V.

26,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 25,60
+
Bestel

Actief met rekenen en wiskunde / druk 1

Gevarieerde wiskundige activiteiten

Paperback || Sabine Lit, Arlette Buter, Wil Oonk & Ronald Keijzer

Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas.

Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vi...

58,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 55,10
+
Bestel

Spectrometrische analysetechnieken / druk Heruitgave

Paperback || M.T.C. de Loos-Vollebregt

De analytische spectrometrie omvat zowel de atoomspectrometrie als de molecuulspectrometrie. Na een algemene inleiding in de spectrometrie worden achtereenvolgens behandeld:UV/VIS-spectrometrie,atomaire absorptiespectrometrie,atomaire emissiespectrometrie,anorganische massaspectrometrie enröntgenfluorescentiespectrometrie.

39,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Requirements / Engelstalige 2e editie

Introduction to specifying requirements

Paperback || Ton de Rooij || Educom

The book describes what we mean by requirements for systems, more specifically for information systems, and how you can specify them. Also available in Dutch.

You have requirements for everything you use. When you don't specify the correct requirements, you will not get what you expect: software that does not fully apply the fiscal rules for calculating VAT or a watch that is difficult to read.

This book is primarily intended to help with specifying requirements for information systems, but b...