Zoekfilters

Taal
Nederlands (7)
Uitgever
Noordhoff (6)

Studieboeken (8)

63,95
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Basic Ship Theory vol. 1

Paperback || K.J. Rawson & E.C. Tupper || Elsevier

Rawson and Tupper's Basic Ship Theory, first published in 1968, is widely known as the standard introductory text for naval architecture students, as well as being a useful reference for the more experienced designer. The fifth edition continues to provide a balance between theory and practice. Volume 1 discusses ship geometry and measurement in its more basic concepts, also covering safety issues, structural strength, flotation, trim and stability.

Both volumes feature the importance of cons...

74,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 71,20
+
Bestel

Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties / Druk 4

Paperback || P. de Boer & J.C. Meester || Noordhoff

Financiële rekenkunde & beslissingscalculaties presenteert op systematische wijze de leerstof voor het vak Bedrijfscalculatie. Het eerste gedeelte van het boek behandelt de financiële rekenkunde. In het tweede deel staat het opstellen van diverse beslissingscalculaties centraal.

94,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 90,20
+
Bestel

Verspaningstechnologie / Druk 4

Paperback || J.W. Deckers & R. Schellekens || Noordhoff

Verspaningstechnologie behandelt op een heldere, overzichtelijke en vooral praktische manier het hele vakgebied van de verspaningstechnologie. Na een algemene inleiding volgen de onderwerpen draaien, frezen, boren, ruimen, draadsnijden en slijpen.Het boek bevat een groot aantal technische tekeningen en afbeeldingen en biedt een goede ruimtelijke koppeling tussen tekst en tekening. (wr)De uitgave besteedt veel aandacht aan aspecten als het lezen van tekeningen, keuze van materialen, gebruik va...

68,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 65,50
+
Bestel

Bewegen & Didactiek - Praktijkboek onderbouw + CD-ROM / Druk 1

Paperback || Noordhoff

Praktijk onderbouw is bedoeld voor pabo- en alo-studenten die in de toekomst les gaan geven aan kinderen van de onderbouw in de basisschool. Ook ervaren leerkrachten in het basisonderwijs kunnen uit dit boek veel tips en ideeën voor hun lessen opdoen.

54,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 52,20
+
Bestel

Bewegen & Didactiek - Praktijkboek bovenbouw / Druk 1

Paperback || Noordhoff

Praktijk bovenbouw is bedoeld voor pabo- en alo-studenten die in de toekomst les gaan geven aan alle groepen in de basisschool. Ook ervaren leerkrachten in het basisonderwijs kunnen uit dit boek veel tips en ideeën voor hun lessen opdoen. Uitgangspunt zijn de grondvormen van bewegen. Bij elke grondvorm wordt aan de hand van voorbeelden aangegeven hoe het bewegingsverloop is, en hoe hierbij hulp kan worden verleend. Fouten en hun correcties komen aan de orde, evenals veiligheidsaspecten en or...

46,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 44,60
+
Bestel

Taal & didactiek Taalbeschouwing

Paperback || Henk Huizenga || Noordhoff

Dit deel uit de serie Taal & Didactiek biedt een complete didactiek voor het taalbeschouwingsonderwijs. Het inleidende hoofdstuk beschrijft het taalsysteem. Daarna volgt een hoofdstuk waarin aandacht is voor de verschillende strategieën die een taalgebruiker hanteert bij het beschouwen van taal. Het boek bespreekt vervolgens verschillende voor het onderwijs relevante visies en presenteert een complete leerlijn taalbeschouwing. Een apart hoofdstuk gaat over taalbeschouwing bij kleuters.

44,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 42,70
+
Bestel

Kinderen leren rekenen

tussendoelen annex leerlijnen hele getallen bovenbouw basisschool

Paperback || M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys & A. Treffers || Noordhoff

Kinderen leren rekenen is een vervolg op Jonge kinderen leren rekenen. Het boek beschrijft het leerproces dat kinderen in de groepen 5 t/m 8 op de basisschool doorlopen. Geleidelijk aan maken zij zich verschillende rekenvormen eigen: hoofdrekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferen, schattend rekenen en het rekenen met de rekenmachine, dit alles gebaseerd op een brede getallenkennis.

Een belangrijke voorwaarde om passende didactische beslissingen te kunnen nemen is te weten op welke wijze leerl...

49,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Informatiseringseconomie

investeringsstrategie voor de informatievoorziening

Paperback || R.R. van Oirsouw e.a. || Academic service

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft in het derde millennium een geweldige invloed op het leven. Grote bedragen worden geïnvesteerd in ICT, terwijl het rendement nog steeds onvoldoende gemeten wordt. Dit boek is een praktische handleiding voor bedrijfseconomische analyses en investeringsstrategieën voor ICT. Wat levert ICT op? Hoe meet je dat?

Hoewel de kern van INEC niet aan actualiteit heeft ingeboet, is er in de jaren tussen de eerste druk en deze tweede herziene uitgave vee...