Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (11)
2019 (6)
2018 (2)

Studieboeken (20)

34,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Professioneeel inzetten van ervaringsdeskundigheid / Druk 1

Paperback || Alie Weerman || Boom

Met ‘Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid’ willen de auteurs informatie, inspiratie en inzicht geven over de ontwikkeling en implementatie van ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. Zij behandelen hierbij zowel het individuele niveau als het team- en organisatieniveau.

Ervaringsdeskundigen gebruiken hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld beperking en uitsluiting bij de begeleiding en belangenbehartiging van mensen in verglijkbare situaties. Zij doen dat op v...

42,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Levensfasen / Druk 4

de psychologische ontwikkeling van de mens

Paperback || Mayke Tieleman || Boom

Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens geeft een overzicht van de biopsychosociale ontwikkeling van de mens, vanaf de conceptie tot aan de dood. Allereerst worden de lichamelijke veranderingen besproken. Vervolgens komen de cognitieve en de sociale ontwikkelingen aan bod. Daarnaast worden relevante thema’s als de taalontwikkeling en de neurologische aspecten behandeld. Elk hoofdstuk start met een heldere beschrijving van de betreffende fase en sluit af met een samenvatting,...

39,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Academic Writing Skills / Druk 2

Digital skills training in academic writing for psychology, pedagogy & education, and social science

Paperback || Henk Schmidt & Henk van der Molen || Boom

Academic Writing Skills breaks down the writing process into various skills which helps students with practicing and improving their writing skills.

Book and website

On the website that accompanies the book, multiple skills are discussed using rules of thumb, several short exercises and examples of the right answer.

By combining a clear explanation of the various skills and exercises with feedback, the training course is very effective.

The following topics are covered: the structure of a tex...

49,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners / Druk 2

Paperback || Markus van Alphen || Boom

Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In ‘Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners’ staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen.

Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Auteur Markus van Alphen bes...

42,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Psychosociale gespreksvoering / Druk 2

Observatief luisteren in de hulpverlening

Paperback || Markus van Alphen || Boom

In de psychosociale hulpverlening zijn goede gespreksvaardigheden essentieel. Het gaat immers om het voeren van vaak diepgaande gesprekken. In Psychosociale gespreksvoering komen de theoretische kennis en praktische vaardigheden waarover de psychosociale hulpverlener moet beschikken uitgebreid aan bod. Uitgangspunt is het begrip observatief luisteren. Observatief luisteren is een eclectische houding gebaseerd op kennis, empathie en empowerment. Observatief luisteren doe je door al je zintuige...

32,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Psychological Report Writing / Druk 4

Paperback || Peter Starreveld || Boom

Writing academic texts is an important skill for students of psychology and educational theory, whether in the course of their studies or thereafter, when they are active practitioners.

Writing Psychology Research Reports teaches students how to comply with currently prevailing standards when writing reports of literature studies or experimental research.

About the book

Step by step it takes the reader through every aspect of writing up a literature study or composing a research report. It de...

39,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Skills in psychodiagnostics / Druk 2

Paperback || Henk Schmidt || Boom

Psychodiagnostiek is een complex maar belangrijk onderdeel van het werk van psychologen en (ortho)pedagogen. Daarom zijn de online modules 'Vip's' van Vaardigheden in psychodiagnostiek ontwikkeld. Hiermee ontwikkelen studenten de professionele vaardigheden die nodig zijn voor adequate psychodiagnostiek. De Vip's zijn ontwikkeld door de Erasmus Universiteit, Universiteit Twente en de Open Universiteit.

Er is nu ook een Engelse vertaling van dit boek beschikbaar: Skills in psychodiagnostics.

On...

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

De lerende professional / Druk 3

Paperback || Vera Ranty, Sjoerd van Gurp & Joos Priem || Boom

Er komt veel op je af wanneer je na je studie aan de slag gaat als professional. Je voert zelfstandig taken uit, neemt beslissingen, overlegt met collega’s en je wilt laten zien wat je kunt. Op je werkplek word je niet alleen op je professionele, maar ook op je persoonlijke kwaliteiten beoordeeld. Daarom is het van belang dat je weet wat je als persoon en professional te bieden hebt.

De lerende professional helpt je om te reflecteren op je eigen handelen en gedrag. Deze zelfreflectie levert...

41,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,43
+
Bestel

Basisboek ondersteuning aan mensen met een verst. beperking / Druk 3

Paperback || Aart Bogerd, Lida Nijgh & e.a. || Boom

In Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking wordt de hedendaagse visie beschreven op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen van ondersteuning en de methoden die hierbij ingezet kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofds...

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Brainnovation

creativiteit, de verbeelding voorbij

Paperback || Maurice Crijns & Peter Biekens || Boom || met inkijkexemplaar

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertijd worden nieuwe - nu nog niet bestaande banen - gecreëerd. Voor mensen die flexibel en innovatief kunnen denken, is een goede toekomst weggelegd. Brainnovation is een unieke methode om creatieve oplossingen voor uitdagingen en problemen te vinden en te realiseren.

Brainnovation is gebaseerd op de werking van de hersenen. De methode is nieuw, maar de onderdelen van de methode zijn wetenschappelijk onder...