Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (11)
2019 (8)
2016 (7)
» Toon alle opties (6)
Uitgever
Coutinho (19)
Noordhoff (11)
Uitgeverij Pica (4)
» Toon alle opties (5)

Studieboeken (63)

29,95
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Macmillan English Grammar In Context - Advanced with Key

Paperback || Clarke, S. || Macmillan

The Student's Book takes students from the traditional practice of grammar forms through to topic-based practice exercises. Grammar is clearing presented and explained at each level with review sections assessing student understanding and providing extra practice. The CD-ROM contains a glossary, extra practice for each unit and printable tests.

59,95
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Psychology in Education

Paperback || Woolfolk, Anita e.a. || Pearson

This new edition of the European adaptation of Anita Woolfolk's market-leading US text, Educational Psychology, is essential reading for anyone studying or interested in education and learning from a psychology perspective. The second edition includes new work in the areas of Assessment for Learning and Attachment Theory, as well as reflecting recent changes in Special Educational Needs provision. The text shows how information and ideas drawn from cutting-edge research in educational psychol...

44,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 42,70
+
Bestel

Hoger onderwijs reeks Innovatief onderwijs in de praktijk

toepassingen van het 4C-ID-model

Paperback || Bert Hoogveld, Ameike Janssen-Noordman & Jeroen van Merrienboer || Noordhoff

Innovatief onderwijs in de praktijk beschrijft op inspirerende wijze een twaalftal onderwijsprogramma’s die zijn ontwikkeld met het 4C-ID onderwijsmodel. Elk voorbeeld maakt de kracht van het model duidelijk door de toepassing van een aantal geselecteerde ontwerpprincipes concreet te illustreren. Het inleidende hoofdstuk licht alle ontwerpprincipes kort toe. De voorbeelden bestrijken verschillende onderwijssectoren en domeinen, van VMBO tot universitair onderwijs en van het kappersvak tot d...

46,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 44,60
+
Bestel

Leren en onderwijzen / Druk 2

over de theorie van leren; over de praktijk van onderwijzen

Paperback || Simon Ettekoven & Jan Hooiveld || Noordhoff

Leren en onderwijzen reikt studenten van onderwijsgerelateerde opleidingen de basiskennis aan die elke leerkracht nodig heeft om zich als professional te kunnen manifesteren. Studenten leren keuzes maken en leren hoe ze gemaakte keuzes kunnen realiseren in de onderwijspraktijk.

Een uitstekende voorbereiding op de onderwijspraktijk;

aandacht voor zowel de theorie als de praktijk van leren en onderwijzen;

uitgebreide (online) toetsingsmogelijkheden.

30,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,40
+
Bestel

Leidinggeven aan onderzoekende scholen

Paperback || Meta Kruger

Opbrengstgericht werken legt binnen scholen een nadruk op meetbare leerprestaties. Maar de leerling van nu heeft ook sociale competenties en een onderzoekende houding nodig. Dat onderstreept de Onderwijsraad in een recent advies. De Kenniskring van het Lectoraat Leiderschap in het Onderwijs van PentaNova vindt dat onderzoeksmatig leiderschap in onderzoekende scholen kan leiden tot onderwijs dat beter is afgestemd op de eisen van de hedendaagse maatschappij. De Kenniskring doet hier al enkele ...

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Leren en veranderen / Druk 4

Emotie, gedrag en denken

Paperback || Sanneke Bolhuis || Coutinho

Veel professionals houden zich bezig met het beïnvloeden van anderen. Dan is het belangrijk om te begrijpen hoe mensen leren en daarmee betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen. Leren en veranderen maakt duidelijk dat menselijk gedrag en denken emotioneel zijn geworteld en gekleurd door de sociale omgeving. Afhankelijk van die omgeving - cultuur, sociaaleconomische klasse, generatie en sekse - hebben we allemaal onze eigen 'vanzelfsprekendheden' aangeleerd. Dat referentiekader i...

49,95
Levertijd: 5 dagen
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Handboek voor leraren / druk 3

Paperback || Walter Geerts e.a. || Coutinho

Een goede leraar doet ertoe. Er een worden is een mooie, maar soms lastige opgave. Je wordt immers geen leraar door domweg het ‘recept’ uit een boek te volgen. Toch zijn er wel handvatten die je kunnen helpen. In dit handboek vind je daarom de basis die je nodig hebt om een succesvolle leraar te worden. De theorie helpt om nieuwe inzichten in de praktijk in je vingers te krijgen, maar je moet bovenal een eigen identiteit als leraar ontwikkelen.

Handboek voor leraren sluit aan bij de gener...

13,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 12,83
+
Bestel

Kinderheesheid / druk 1

Achtergronden en suggesties voor therapie

Paperback || C.W. Nijzink-van Grinsven, S.A.L. Smit-Hermer & C.H. Waar || Coutinho

33,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,83
+
Bestel

Activerende en passende werkvormen

naar meer variatie en motivatie in de les. werken aan 21ste eeuwse vaardigheden

Paperback || Carel van den Burg e.a. || CPS Uitgeverij

Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staat het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda. Tevens vindt men dat meer variatie in de les hoognodig is. Docenten zien zelf ook in dat dit een belangrijk onderwerp is. Uit leerlingenenquêtes blijkt vaak dat leerlingen het onderwijs als saai en weinig uitdagend ervaren. Bij de inspectie is het een belangrijk onderdeel uit het waarderingskader. Maar... hoe doe je dit in de praktijk? In dit boek bieden we ...

32,50
Levertijd: 6 dagen
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Resultaat met rekenen

handvatten voor een goede rekenles

Paperback || Marije Bakker e.a. || CPS Uitgeverij

U wilt op alle fronten het maximale uit leerlingen halen. Zeker ook bij rekenen, omdat dit zo'n belangrijk vak is. Dit praktijkboek helpt basisscholen deze ambitie waar te maken.

De uitgave laat op een heldere en toegankelijke manier zien hoe de effectieve rekenles er in de dagelijkse onderwijspraktijk uit ziet. Een greep uit de onderwerpen: de juiste doelen stellen, effectieve instructie, differentiatie, monitoring, een passend aanbod.

Ook actuele ontwikkelingen als handelingsgericht werke...