Verzekeringsvoorwaarden en consument / druk 1

Voorzijde
39,00
Met 5% studentenkorting
Voor 37,05 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789077320921
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
Pagina's: 172

Verzekeringsrecht is polissenrecht: in de praktijk wordt door verzekeraars op grote schaal gebruik gemaakt van de vrijheid die zij hebben om eigen regels op te nemen in hun verzekeringsvoorwaarden, en daarbij een eigen inhoud te geven aan de verzekeringsovereenkomst. Deze vrijheid is met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) per 1 januari 2006 aanzienlijk ingeperkt vanwege het in ruime mate dwingende karakter van deze wetgeving.

In dit boek wordt allereerst aandacht besteed aan meer algemene aspecten van consumentenrecht, waaronder de invulling van het begrip ‘consument’ en diens ‘financial awareness’. Uitgebreid komen aan de orde algemene aspecten van het polissenrecht en verschillende, veel voorkomende typen (consumenten)verzekeringsvoorwaarden. Onderzocht wordt in hoeverre deze toelaatbaar zijn gezien de nieuwe verzekeringswetgeving en afd. 6.5.3 BW. In een slotbeschouwing wordt herziening van het polissenrecht bepleit, onder verwijzing naar nieuwe regels voor verzekeren (en polisvoorwaarden), zoals neergelegd in actuele Europese regelgeving (Solvency II).

Over de auteurs

Mr. drs. M.L. Hendrikse is directeur van het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur van de Master Verzekeringskunde van de UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, universitair hoofddocent privaatrecht aan de Open Universiteit, universitair hoofddocent verzekeringsrecht aan de Universiteit Utrecht en rechterplaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht.

Prof. mr. J.G.J. Rinkes is hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht, verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam.

Lees meer