Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (79)
2017 (41)
2018 (34)
» Toon alle opties (15)
Categorie
Privaatrecht (2)
Recht (2)

Privaatrecht en mediation (582)

58,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 55,10
+
Bestel

Monografieen Burgerlijk Procesrecht Vrijwaring

Paperback / softback || M.O.J. de Folter || Sdu Uitgevers

Monografieën Burgerlijk Procesrecht deel 1

Vrijwaring

De Monografieën Burgerlijk Procesrecht zijn opgezet voor het dagelijkse gebruik in de procespraktijk en behandelen diverse onderwerpen die hiervoor van belang zijn.

Het eerste deel in de reeks gaat over het onderwerp vrijwaring is een bekend begrip in het Nedelandse privaatrecht. Ergens voor instaan, iets garanderen behoot tot de wezenlijke onderdelen van het contractenrecht. Deze monografie beschrijft evenwel niet dit algemene terrein van ...

31,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,45
+
Bestel

Praktijkreeks BOPZ Stoornis en de Bopz / Druk 2

Paperback / softback || R.H. Zuijderhoudt || Sdu Uitgevers

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

19.650 euro boete. Wat hebben huurders nog meer te vrezen vragen en antwoorden over huurrecht woonruimte / druk 1

Deze bundel vertelt het huurrecht op een onderhoudende manier.

Huurders, vastgoedmedewerkers, huurdersorganisaties, bewonerscommissies,

rechtshulpverleners en studenten vinden er antwoorden op vragen als:

* 19.650 boete! Wat hebben huurders nog meer te vrezen?

* Is verliefdheid een geestelijke stoornis?

* Mag ik een schotelverbod instellen voor onze nieuwe flat?

* Hennepteelt gezamenlijk aanpakken - hoe doe je dat?

* Leidt klusrecht nog steeds zelden tot vergoedingen?

* Huurder overleden ......

40,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 38,71
+
Bestel

Het Proces

handvatten voor een goede procesvoering in de gefaseerde overgang naar het KEI regime

Paperback / softback || P.J.S.M. Bijlsma || Sdu Uitgevers

Dit praktische boek geeft snel inzicht in de gang van zaken in een gerechtelijke procedure. Een must voor iedereen die de meest gebruikelijke stappen in een gerechtelijke procedure wil begrijpen. Het boek beschrijft de situatie anno 2016 én de situatie die ontstaat bij rechtbanken

en gerechtshoven nadat ze zijn overgestapt op digitale procesvoering (project KEI).

Paul Bijlsma heeft ruim 40 jaar ervaring in de praktijk van het civiele procesrecht. Hij heeft de roladministratie gevoerd bij dri...

52,51
Levertijd: 7 dagen
met 5% korting 49,88
+
Bestel

Alimentatieverplichtingen. Editie 2020 / Druk 18

Paperback / softback || M.L.C.C. Lückers || Sdu Uitgevers

In dit onderdeel wordt ingegaan op de rechtsgrond voor alimentatie, de onderhoudsplichtigen en onderhoudsgerechtigden, de maatstaven draagkracht en behoefte, wijziging en limitering. Ook het afwijkende procesrecht komt aan de orde.

Een van de problemen bij het vaststellen van onderhoudsbijdragen is dat de wet geen invulling geeft aan de begrippen draagkracht en behoefte en de praktijk dient te werken met vage en open normen. De expertgroep alimentatienomen probeert al decennia lang een nader...

49,75
Levertijd: 7 dagen
met 5% korting 47,26
+
Bestel

Civiel deskundigenbewijs / Druk 2

Paperback / softback || G. de Groot || Sdu Uitgevers

In deel 5 van de serie Monografieën Burgerlijk Procesrecht staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure centraal. Die bijdrage staat in het teken van de waarheidsvinding. Inschakeling van deskundigen kan van grote invloed zijn op de uitkomst van burgerlijke en handelszaken. Dit boek beschrijft de totstandkoming en het gebruik van deskundigenbewijs aan de hand van regelgeving en rechtspraak. Het is bedoeld als een hulpmiddel voor de praktijkjurist en kan ook bruikbaar zijn voor...

97,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 92,63
+
Bestel

Het bindend advies doorgelicht

Paperback || B.C. Punt

Deze uitgave presenteert een totaalbeeld van het bindend advies. Van verschijningsvormen, het juridisch kader en de geschiedenis tot aan de benoeming van de bindend adviseur, diens rechtpositie en het eventueel rechterlijk ingrijpen. Aan de hand van omvangrijke jurisprudentie leidt de auteur u door het omvangrijke landschap van deze vorm van alternatieve geschilbeslechting. Het bindend advies wordt in Nederland in veel sectoren van het maatschappelijk leven op zeer ruime schaal toegepast. Na...

90,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 85,50
+
Bestel

Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht

Paperback / softback || W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Sinds 1 januari 2018 geldt in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht standaard de beperkte gemeenschap van goederen. Deze uitgave biedt u de noodzakelijke achtergrond bij de interpretatie van deze vernieuwde regelgeving. Het bundelt de parlementaire stukken en maakt zo de parlementaire geschiedenis voorafgaand aan de vierde tranche inzichtelijk. Sinds het begin van deze eeuw zijn er diverse uitgangspunten van het huwelijksvermogensrecht kritisch tegen het licht gehouden. Dit resulteerde in ...

74,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 70,30
+
Bestel

Nijmeegs Europees Privaatrecht

Liber amicorum prof Sieburgh

Hardcover || C.J.H. Jansen, M.M.C. van de Moosdijk & R.W.E. van Leuken || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Nijmeegs Europees Privaatrecht levert een bijdrage aan het systematiseren van het geldende - over vele rechtsbronnen verspreide - Unieprivaatrecht. Het belangrijkste doel van deze bundel is het completeren van de kennis van de academicus en de praktijkjurist die goed thuis is op het gebied van het nationale vermogensrecht met de Europeesrechtelijke aspecten van dit nationale recht. Nijmeegs Europees Privaatrecht verschijnt ter gelegenheid van de bijna volledige overgang van Carla Sieburgh van...

44,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 42,28
+
Bestel

Arresten burgerlijk recht editie 2020

met annotaties

Paperback / softback

Al jaren de eerste keus binnen het onderwijs! Deze bundel bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de EU, die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht. Bij de selectie is rekening gehouden met wensen van verschillende universiteiten. De arresten zijn opgenomen zoals zij in de Nederlandse Jurisprudentie of de Rechtspraak van de Week zijn gepubliceerd inclusief de annotaties. Eén uitspraak is overgenomen uit het Weekblad van het Recht. In de...