NTHR reeks Overzicht verzekeringsrecht 1998-2004

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320037
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
Auteur: M.L. Hendrikse, N.J. Margetson & J.G.J. Rinkes
Pagina's: 96

In het licht van de invoering van Titel 7.17 NBW is de verzekeringsrechtelijke literatuur vooral in afwachting van al het fraais dat ons te wachten staat: een geheel vernieuwd verzekeringsrecht als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. Echter, het wachten (streefdatum is invoering per 1 januari 2005) duurt lang. Streefdata zijn onvoldoende. De voorbije jaren hebben laten zien dat dergelijke data onvoldoende zekerheid bieden. Zo werd na het uitbrengen van de Eerste Nota van Wijziging in juni 2000 algemeen aangenomen dat het nieuwe verzekeringsrecht snel zou worden ingevoerd. Inmiddels is het 2004 en is er nog geen definitieve invoeringsdatum. Intussen ontwikkelt het verzekeringsrecht zich snel onder invloed van tal van omstandigheden.

De auteurs van dit boek hebben gemeend dat het hoog tijd wordt om eenieder die zich met het verzekeringsrecht bezig houdt, een handreiking te bieden door een ‘’supplement’’ op de markt te brengen dat bij ieder bestaand handboek kan worden gebruikt. Met het onderhavige overzicht is uw verzekeringsrechtelijke expertise weer helemaal up-to-date.

Het overzicht begint in 1998 omdat in dat jaar de laatste drukken verschenen van twee belangrijke verzekeringsrechtelijke handboeken: Asser- Clausing- Wansink en Scheltema/Mijnssen. Het overzicht eindigt in 2004 met de opmerking dat het manuscript is afgesloten op 1 maart 2004.

Het overzicht bestaat uit twee gedeelten. In Deel I worden meer algemeen aspecten van verzekering besproken. Deel II bevat enkele bijzondere capita. Daar komen aan de orde: verzwijging, risicoverzwaring, eigen schuld, verzekeringsfraude, te late premiebetaling, bereddingsplicht/bereddingskosten en de medewerkingsplicht

Lees meer