Synopsis Werkboek B 2e dr / Druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076589770
Uitgever: Eisma Edumedia bv
Auteur: Charles Hupperts & Elly Jans
Pagina's: 214

InhoudWerkboek B bevat een groot aantal vragen en opdrachten. Dit kunnen simpele verwerkingsvragen of begripsvragen zijn. Verder zijn er bij de grote stukken literatuur in vertaling opdrachten gemaakt die het lezen begeleiden.Zo zijn er dergelijke opdrachten bij vier toneelstukken geformuleerd, bij de Apologie en het Symposium. Uniek is het lesmateriaal dat aangeboden wordt bij de lectuur van de Odyssee in vertaling. Aan de hand van deze werkbladen kunnen de leerlingen geheel zelfstandig de Odyssee lezen.Elk hoofdstuk bevat ook talrijke praktische opdrachten. Onder praktische opdrachten worden verstaan:- allerlei soorten onderzoeksopdrachten;- het schrijven van een essay;- kleine opzoekopdrachten;- groepsopdrachten, zoals het maken van een reisgids.Vaak monden deze opdrachten uit in een presentatie voor de klas.Voorts bevatten de werkboeken een schat aan vertaalde bronteksten. Zo zijn integraal de Antigone van Sophokles, de Heracles van Euripides en de Wolken van Aristophanes in het kader van Socrates opgenomen.In het kader van het thema 'de voorstellingen van de dood' zijn grote delen van boek 11 van de Odyssee, bijna heel boek 6 van de Aeneis en een lange passage uit de Phaedrus van Plato opgenomen. Als voorbeeld van het bronnenmateriaal voor een godheid, zijn allerlei teksten over de godin Aphrodite aangeboden.Verder zijn er onder meer teksten van Hesiodus, Herodotus (het Croesusverhaal), presocraten, Lucianus, Pausanias, Livius, Ovidius, Tacitus, Apollodorus. Naast de teksten in vertaling worden ook artikelen aangeboden, zoals enkele van Bastet en krantenartikelen.In de werkboeken fungeren de illustraties bijna altijd in het kader van een praktische opdracht."De Werkboeken A (hoofdstuk 1 t/m 8) en B (hoofdstuk 9 t/m 16) bestaan uit vragen en opdrachten over de informatie uit het tekstboek en divers bronnenmateriaal.