Calcareous mires of Slovakia - ecologie & natuurbeheer

landscape setting, management and restoration prospects

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050114417
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Verschijningsvorm: Hardcover
Auteur: Ab Grootjans, Viera Sefferova Stanova & Andre Jansen
Druk: 1
Pagina's: 112
Taal: Engels
Verschijningsjaar: 2013
NUR: Natuurbeheer Flora algemeen Fauna algemeen Hydrologie Fysische geografie Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen Landinrichting Landbouwgeschiedenis

Over beheer en herstel van natte natuurgebieden. Slowakije kent een grote rijkdom aan natte natuurgebieden, van bronnen, beken als ook (basenrijk) laag- en hoogveen. Het boek 'Calcareous mires of Slovakia' laat een aantal van deze gebieden de revue passeren waaronder kalkmoerassen. Elk hoofdstuk behandelt in detail een specifiek gebied, en gaat daarbij in op zaken als geomorfologie, ecohydrologie, vegetatie en landgebruik.

Veel van deze gebieden staan onder druk, bijvoorbeeld door afgraving van het veen en drainage door landbouw. Slowaakse en Nederlandse wetenschappers zetten in deze verzameling artikelen uiteen waar de kwetsbaarheden van deze gebieden liggen, maar vooral ook welke mogelijkheden voor beheer en natuurherstel er zijn.

Trefwoorden: natuur, landschap, ecologie, basenrijk laagveen, ecohydrologie, kalkmoeras, hoogveen, laagveen, landschapsecologie, landbouw, agrarisch natuurbeheer, natuurherstel, Slowakije, Nederland, graslanden, natte natuurgebieden, vegetatie, bodemkunde, planten, dieren, flora, fauna, beheer, laagvenen, hoogvenen, kalkmoerassen, geomorfologie, ecohydrologie, vegetatie, hydrologie, waterbeheer, verdroging

Lees meer