Grasslands in Europe - of high natural value - ecologie & natuurbeheer

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050113168
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: Peter Veen, Richard Jefferson, Jacques de Smidt & Jan van der Straaten
Pagina's: 320

Veel graslandgebieden in Europa tonen een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Deze halfnatuurlijke gebieden, soortenrijke graslanden, vinden hun oorsprong in een lange geschiedenis van extensieve landbouw.Grasslands of Europe geeft een uniek overzicht van en nuttige achtergrondinformatie over deze waardevolle ecosystemen, aan de hand van 24 voorbeeldstudies van terreinen uit alle windstreken van Europa. Een belangrijk pleidooi voor de bescherming van deze qua natuur en landschap hoogwaardige gebieden. Interessant voor vakmensen en natuurliefhebbers. Trefwoorden: natuur, landschappen, Europa, Nederland, natuurbeheer, natuurbeleid, natuurherstel, natuurgebieden, cultuurlandschappen, landschapsecologie, extensieve landbouw, economie, landschapsbeheer, halfnatuurlijke graslanden, cultuurgraslanden, blauwgraslanden, dotterbloemhooilanden, kalkgraslanden, heischrale graslanden, biodiversiteit, flora, fauna