Kiezen voor het jonge kind / Druk 2 (e-book)

Handboek voor het werken met jonge kinderen

Voorzijde
51,50
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046962947
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Helma Brouwers
Druk: 2
Pagina's: 509
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2019
Categorie: Pedagogisch onderwijs
NUR: Onderwijskunde

De inzichten op het gebied van goed onderwijs aan het jonge kind zijn aan veranderingen onderhevig. Onderwijskundig en pedagogisch onderzoek wijst uit dat we jonge kinderen niet moeten testen, en dat een strikt programmagerichte werkwijze niet past bij deze leeftijd. Een meer spelgericht curriculum, met aandacht voor autonomie en eigen initiatief van kinderen, blijkt meer perspectief te bieden, mits goed begeleid door deskundige leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Kiezen voor het jonge kind helpt om alle competenties te verwerven die die daarvoor nodig zijn.

Kiezen voor het jonge kind biedt een actueel en compleet overzicht van ontwikkelingen die zich op dit vakgebied afspelen en van alle aspecten waar leerkrachten en begeleiders in de praktijk concreet mee te maken krijgen. Het boek start met de basiskennis, waaronder theorie over de ontwikkeling van jonge kinderen en over pedagogisch-didactisch handelen. In deel twee worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de belangrijkste visies op het onderwijs aan jonge kinderen belicht. Het boek sluit af met een praktisch deel. Hierin wordt onder meer ingegaan op welke activiteiten je met kinderen kunt plannen, hoe je de speelwerktijd organiseert en met welke materialen en middelen je een rijke speelleeromgeving kunt inrichten.

In de nieuwe druk van Kiezen voor het jonge kind worden die ontwikkelingen op de voet gevolgd. Zo is er aandacht voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van hersenontwikkeling en over het belang van risicovol mogen spelen. Verder worden belangrijke kwaliteitsindicatoren als interactievaardigheden, gericht op ontwikkelingsstimulering en executieve functies besproken. Ook het thema rekenontwikkeling van het jonge kind is in deze editie meer uitgewerkt. Tevens krijgen de ontwikkelingen op het gebied van de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) extra aandacht. Tot slot zijn er meer verwijzingen opgenomen naar digitale bronnen (websites en video’s).

Kiezen voor het jonge kind is geschreven voor (aankomende) leerkrachten, peuter- en kleuterbegeleiders die het jonge kind een warm hart toedragen.

Helma Brouwers heeft lesgegeven op diverse pabo’s. Momenteel geeft zij lezingen en is ze nauw betrokken bij de visieontwikkeling op het vakgebied.