Wiskunde voor bedrijfseconomen / Druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Wiskunde voor bedrijfseconomen / Druk 2

ISBN: 9789039526767
Uitgever: Boom
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Herbert Hamers, Bob Kaper & John Kleppe
Druk: 2
Pagina's: 218
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2012
NUR: Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS

Wiskunde voor bedrijfseconomen is bestemd voor gebruik bij het vak wiskunde in het universitair economisch onderwijs. Dit boek brengt de economiestudent

niet alleen wiskunde bij als basiskennis, maar laat ook toepassingen zien.

Onderwerpen als consumentengedrag, voorraadmanagement, optimalisatie

portfolioselectie worden vanuit een wiskundig perspectief behandeld.

De introductie van elk wiskundig onder werp is ondergebracht in aparte

paragrafen, waar de uitleg gevolgd wordt door een voorbeeld en een opgave. De

paragrafen waar de bedrijfseconomische toepassingen aan bod komen, maken

gebruik van de wiskundige methoden en technieken die in de voorafgaande

wiskunde paragrafen zijn besproken. In elke paragraaf staan een groot aantal

opgaven om het begrip of de techniek te doorgronden. Bovendien wordt elk

hoofdstuk afgesloten met toets opgaven. Dit boek is een grondige herziening van de eerdere uitgave Wiskunde met toepassingen in de micro-economie. Niet alleen sluit het nieuwe eerste hoofdstuk beter aan op voorkennis van wiskunde op VWO-niveau, er komen ook nieuwe wiskundige onderwerpen en economische toepassingen

aan bod.

Dit boek is tevens verkrijgbaar in een Engelstalige versie.

Online ondersteuning

Via de website www.academicservice.nl

is ondersteunend materiaal beschikbaar,

waaronder:

+ Een e-learning omgeving waarin begrippen en voorbeelden worden

uitgelegd met behulp van films. Bovendien bevat deze omgeving een

groot aantal meerkeuze -opgaven waarmee getoetst kan worden of de

begrippen duidelijk zijn geworden. + Antwoorden en uitwerkingen van de

opgaven uit het boek.

Lees meer