Bedrijfseconomie voor het hbo / Druk 3 (e-book)

Voorzijde
59,95
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789024406319
Uitgever: Boom
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Edward van Balen & Arco Verolme
Druk: 3
Pagina's: 416
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
Categorie: Financiƫn
NUR: Bedrijfseconomie

LET OP: Bedrijfseconomie voor het hbo. Theorie vervangt de eerder verschenen uitgave Brugboek Bedrijfseconomie.

Bedrijfseconomie voor het hbo geeft een heldere inleiding in het vakgebied. In de methode komen de omgeving van het bedrijf, de kostenvraagstukken, de financiering en de verslaggeving aan de orde, waarbij het onderscheid tussen opbrengsten en kosten enerzijds en de ontvangsten en uitgaven anderzijds de grootste aandacht krijgt. De winst-en-verliesrekening verklaart de verandering in het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht verklaart de verandering in de liquide middelen. Op die manier vormen de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht samen met de begin- en de eindbalans een geheel.

In het theorieboek staan veel praktijkvoorbeelden en opgaven waarmee de student direct aan de slag kan. Bovendien bestaat de methode uit een opgavenboek (ISBN 9789024406333), dat per hoofdstuk extra opgaven bevat.

Rijke online omgeving

Op www.bedrijfseconomievoorhethbo.nl vinden studenten veel oefenmateriaal met feedback om te testen of de stof goed begrepen is. Ook zijn er onder andere kennisclips te vinden met extra uitleg over dynamische kengetallen, de VIMOA-matrix, winstgrafie ken en rekenen met winstdoelen.

Voor docenten is er extra toetsmateriaal, een docentenhandleiding en powerpointpresentaties beschikbaar. Zij kunnen deze extra materialen opvragen via docentenservice@bua.nl.

Nieuw in de derde druk

Voor deze nieuwe druk is de tekst geactualiseerd en zijn twee nieuwe hoofdstukken geschreven: Analyse van de jaarrekening en Kopen of verkopen van een bedrijf. Daarnaast introduceren de auteurs de VIMOA-matrix: een rekenblad met daarin naast elkaar de beginbalans, de winst-en-verliesrekening, het kasstroomoverzicht, de eindbalans en de onderlinge verbanden.

Doelgroep

Bedrijfseconomie voor het hbo is niet alleen geschikt voor opleidingen waar bedrijfseconomie een hoofdvak is, maar ook voor opleidingen waar bedrijfseconomische onderwerpen als onderdeel van een ander vak aan bod komen.

Lees meer