Beter belonen in organisaties (e-book)

Voorzijde
9,00
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789023247913
Uitgever: Gorcum b.v., Koninklijke Van
Verschijningsvorm: E-book via Adobe (ePub)
Auteur: Henk Thierry
Druk: 1
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2011
NUR: Management algemeen

Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen bedrijven hun managers en personeelsleden? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven. Beter zowel voor de onderneming of instelling als voor de medewerkers. Zulke vragen komen natuurlijk niet zomaar naar voren. Eén perspectief wordt gevormd door veranderingen die zich deze jaren voordoen in de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van Human Resource Management. Een tweede perspectief ligt in de uitgangspunten voor de beloning, zoals die in veel landen worden gehanteerd, o.a. inzake de opbouw ervan. Zo blijft Functiewaardering ook in ons land de klassieke basis vormen voor het vaste deel van de beloning, terwijl resultaatafhankelijke beloning daarnaast op een steeds grotere schaal wordt toegepast. Maar onder welke voorwaarden leidt resultaatafhankelijk belonen ook tot betere resultaten? In dat verband wordt eveneens ingegaan op het verbinden van een bonus aan het resultaat van de periodieke beoordeling van het functioneren of pres-teren van individuele personeelsleden. Omdat zich daarbij telkens weer dezelfde karakteristieke problemen voordoen wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en resultaten van performance management. Ook à la carte beloning en de levensloopregeling komen ter sprake. Het derde perspectief betreft het streven van veel bedrijven naar strategische beloning, waardoor de total compensation beter kan aansluiten op de kernthemas van het bedrijfsbeleid.

De ideeën en voorstellen waarmee de auteur in dit boek komt, zijn mede gebaseerd op een breed reservoir aan onderzoeksresultaten, ervaringen uit de praktijk en theoretische invalshoeken inzake de beloning.

Henk Thierry werd in 1976 hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij benoemd tot hoogleraar Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en medio 2000 werd hij hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvT. Sinds zijn emeritaat is hij betrokken bij de invoering en de evaluatie van performance management (o.a. op de Nederlandse Antillen), onderzoek naar bedrijfskenmerken die de inzet van oudere personeelsleden bevorderen dan wel belemmeren, en advies op het gebied van beloningsbeleid en HRM.

(Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

Uit de inhoud

1 Waarom beloning belangrijk is

Wat speelt er?

Het belang van beloning

Doelstellingen van belonen

Motiveren via beloning?

Het kan beter

2 Functiewaardering en beloning

Welke basis voor belonen?

De kern van functiewaardering

Methoden voor het waarderen van functies

De werkwijze bij functiewaardering

Belonen van ervaring?

Werken met functiewaardering

Werkt functiewaardering wel?

Doelen (functies) van functiewaardering

Skill- of competentiebeloning

Kan het beter met functiewaardering?

Kortom

3 Prestatiebeoordeling en 'performance Management'

Een kernthema

Doelen van beoordeling

Wat beoordelen?

Kwetsbare kanten van beoordeling

Belangen van beoordelaars

Enkele theoretische noties

De kern van Performance Management

PM-cyclus: intern deel

PM-cyclus: extern deel

Enkele aanbevelingen

Beoordeling: kan het beter?

kortom

4 Resultaatafhankelijke beloning

De naam

Merit rating

Onderzoek naar merit rating

Competentiebeloning

Afhankelijk van wat voor resultaten?

Een korte terugblik

Belangrijke kenmerken van resultaatafhankelijke beloning

Theoretische perspectieven

Systemen en vormen

Niet alleen systemen

Doelen van resultaatafhankelijke beloning

Kan het beter?

Kortom

5 Arbeidsvoorwaarden ter keuze

Uitgangspunt

Werkwijze

Doelen

Schaars onderzoek

Levensloopregeling

Kan het beter?

kortom

6 Strategische beloning

Alleen maar woorden?

Wat is een strategie?

Typologie en verandering

Kwesties van strategische beloning

Strategisch: de hoogte en de opbouw van beloning

Een Nederlandse studie

Slotsom: wat is strategisch belonen

Strategisch kan het beter

Lees meer