Gespreksvoering / Druk 5

Basisvaardigheid voor gespreksmodellen

Voorzijde
Inkijkexemplaar
62,50
Vandaag besteld,
maandag verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 59,38 i
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789001751364
Uitgever: Noordhoff
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: H.T. van der Molen M. Hommes F. Kluijtmans
Druk: 5
Pagina's: 232
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2021
Vervanger van: 9789001862343
NUR: Management algemeen

• Relevant voor alle hbo-en wo-opleidingen;

• kan uitstekend gebruikt worden voor zelfstudie;

• systematische aanpak zorgt voor een hoog niveau van gespreksvaardigheid.

Gespreksvoering - Basisvaardigheden en gespreksmodellen leert studenten hoe zij de effectiviteit van hun gesprekken kunnen vergroten en een hoog niveau van gespreksvaardigheid bereiken.

Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel belicht de basisvaardigheden die je bij het voeren van gesprekken moet beheersen. Achtereenvolgens passeren luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden de revue. De theorie hierover wordt compact en overzichtelijk behandeld en is voorzien van duidelijke voorbeelden.

Het tweede deel werkt het functioneel gebruik van de basisvaardigheden uit in een aantal veelvoorkomende gespreksvormen. Deze worden besproken aan de hand van een gespreksmodel. Ook komen de mogelijke valkuilen binnen een gesprek aan bod.

In deze nieuwe, vijfde editie zijn enkele belangrijkste wijzigingen doorgevoerd. Hoofdstuk 8, over beoordelings- en functioneringsgesprekken, is herzien en aan hoofdstuk 6 is een paragraaf over motiverende gespreksvoering toegevoegd. Elders in het boek zijn teksten waar nodig geactualiseerd.

Gespreksvoering - Basisvaardigheden en gespreksmodellen is geschikt voor de hoofdfase van alle ho-opleidingen waar gespreksvoering onderdeel uitmaakt van het curriculum. Het boek kan uitstekend gebruikt worden voor zelfstudie.

Studenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. toetsen, begrippentrainers en kennisclips. Voor docenten staan er opdrachten, casussen en collegesheets.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl (URL TOEVOEGEN: https://toetsopmaat.nl/). Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten en daarnaast een set unieke vragen voor de docent: ideaal voor een tentamen! Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf (URL TOEVOEGEN: https://bookshelf.nl/). Zoek het E-ISBN van dit boek » (URL invoegen: https://www.noordhoff.nl/hoger-onderwijs/overzicht-e-isbns)

Henk T. van der Molen is hoogleraar psychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Open Universiteit Nederland. Hij is (co)auteur van meer dan dertig boeken en tweehonderd artikelen en bijdragen aan boeken, waarvan een groot aantal op het gebied van communicatie en gespreksvoering. Hij was van 1995–2003 voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen. Van 2009 tot 2018 was hij decaan van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mark A. Hommes studeerde tussen 1984 en 1990 psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na zijn afstuderen werkte hij gedurende vijf jaar als docent aan de RUG en specialiseerde zich in de ontwikkeling en evaluatie van trainingen in sociale en professionele vaardigheden. Tussen 1995 en 1997 werkte hij als consultant en opleidingsadviseur bij de Gemeente Groningen. Sinds 1997 is hij universitair docent bij de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de practica op het gebied van gespreksvoering en psychodiagnostiek.

Frits Kluijtmans is emeritus hoogleraar Strategisch HRM en was in die functie tot 2013 werkzaam aan de Open Universiteit Nederland. Hij is (co)auteur van boeken en artikelen op het terrein van personeelsmanagement en HRM. Zijn recent bewerkte Leerboek HRM is hét standaardwerk op dit vakgebied. Daarnaast is Kluijtmans redacteur van het Tijdschrift voor HRM.