Fiscaal recht (331)

12,24
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,63
+
Bestel

Belastingwetgeving niveau 5 2016 opgaven / Druk 2

Paperback || Peter Dekker & Ludie Slobbe van || Noordhoff

78,56
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 74,63
+
Bestel

Fiscale geschriften Deelnemingsvrijstelling / Druk 2

Paperback / softback || P.G.H. Albert || Sdu Uitgevers

De deelnemingsvrijstelling is een van de belangrijkste

regelingen binnen de Wet VPB 1969. De regeling is vervat

in een groot aantal bepalingen, te weten art. 13, 13a, 13aa,

23c, 13b, 13ba, 13d, 13e, 13h, 13i, 13j, 13k, 28b, 28c en 34c.

Twee bepalingen inzake de toepassing van de deelnemingsvrijstelling

zijn afgeschaft, maar kunnen op grond

van overgangsrecht nog van toepassing zijn, namelijk art.

13c en art. 13ca.

Aan elk van de genoemde bepalingen wordt een hoofdstuk

gewijd. Ieder hoofdstuk vermeldt ...

54,41
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 51,69
+
Bestel

Natuurschoon en Rijksmonumenten / Druk 3

Paperback || M. Bevaart-van der Plas, E.P. Hageman & F.J.M. ten Have || Sdu Uitgevers

Dit boek behandelt de fi scale, fi nanciële en juridische aspecten, die het in eigendom

hebben van een landgoed of een rijksmonument met zich brengt. De belangstelling

voor zowel landgoederen als rijksmonumenten blijft toenemen. Dat is een goede en

prijzenswaardige ontwikkeling. Het betekent ook dat de behoefte aan informatie over

deze problematiek toeneemt. Dat was voor de auteurs - allen op de een of andere wijze

intensief betrokken bij landgoederen en rijksmonumenten - de aanleiding dit boek

tot stand te brengen en nu voor de derde maal uit te brengen. De auteurs hebben...

87,10
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 82,75
+
Bestel

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht / Druk 8

R.P.C. Adema, R. Betten & G.F. Boulogne || Sdu Uitgevers

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in:

- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op het

gebied van inkomen en vermogen als van successie- en schenking;

- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik;

- Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen;

- internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van

belastingplichtigen in de vorm van non-discrimi...

86,64
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 82,31
+
Bestel

Handboek Financiële Verslaggeving, Jaarrekening 2017.

praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.

Paperback / softback || Hugo PricewaterhouseCoopers || Sdu Uitgevers

Dit handboek is vooral van belang voor accountants, controllers, administrateurs en andere financiële deskundigen. Het besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van de Nederlandse jaarverslaggeving. Naast een inhoudelijke behandeling van belangrijke verslaggevingregels, geeft het ook praktische aanwijzingen voor de inrichting en de publicatie van de jaarstukken. Er wordt ingegaan op de wettelijke voorschriften en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daarbij volgt het de indeling v...

118,77
Levertijd: 7 dagen
met 5% korting 112,83
+
Bestel

Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union 2018

Direct taxes, social security law, procedural law, pending cases

Paperback / softback || Peter Kavelaars & Jasper Korving || Sdu Uitgevers

For many years now, a prominent place in EU law has been reserved for the case law of the European Court of Justice. Although it did not take long after the Court of Justice’s inception for it to hand down its first significant judgments in the field of taxation, actual interest in this case law is of much more recent date, mainly owing to the fact that the scope of the judgments was fairly limited at first. This situation has undergone quite some changes in the past few years. Many tax law...

44,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 42,70
+
Bestel

Fiscaal Alert 2020

Paperback / softback || Sdu Uitgevers

Fiscaal Alert 2020

Fiscale feiten en cijfers voor

de professionele adviseur

Fiscaal Alert brengt overzicht in de doolhof van

talloze fi scale bepalingen, tarieven en cijfers.

Dankzij de overzichtelijke presentatie vindt u

pijlsnel de gewenste informatie. Alle wijzigingen

ten opzichte van de vorige uitgave zijn in deze

nieuwe editie verwerkt tot toegankelijke overzichten,

schema’s en tabellen, waar nodig voorzien

van een toelichting. Alle cijfermatige veranderingen

zijn verwerkt naar de stan...

95,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 90,25
+
Bestel

De landbouwvrijstelling / Druk 8

Paperback / softback || S.F.J.J. Schenk & P.L.F. Seegers || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Een van de meest in het oog springende kenmerken van de agrarische sector is haar relatie tot de productiefactor grond. Tal van andere marktpartijen leggen - vaak in toenemende mate - een beslag op deze productiefactor, als gevolg waarvan prijzen stijgen en in veel gevallen de boer uiteindelijk moet wijken. Maar ook bij financiering, uitbreiding, overdracht en verplaatsing van de onderneming draait het in veel gevallen steeds weer om de productiefactor grond, met alle daaraan verbonden fiscal...

24,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,80
+
Bestel

Geloofwaardig belasting heffen

Paperback || Leo Stevens & Arjan Lejour || Wolters Kluwer Nederland B.V.

Het belastingstelsel is dringend aan hervorming toe. Vastgeroeste taboedossiers moeten worden losgewrikt. Het woonbeleid, pensioenbeleid, ecologiebeleid, arbeidsmarktbeleid, innovatiebeleid en diverse andere beleidsvraagstukken vragen direct of indirect om ondersteunend fiscaal beleid. Het is nu tijd om tot constructieve oplossingen te komen. Dat geldt temeer, omdat ondoordachte, nogal opportunistische aanpassingen de geloofwaardigheid van onze belastingheffing op cruciale punten ernstig hebb...

101,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 95,95
+
Bestel

Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

Een jurisprudentie-onderzoek

Hardcover || R. Knopper

Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting? De analyse maakt de uiteenlopende causale verbanden tussen onderliggende thema#s inzichtelijk. Wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschi...