(12)

15,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 15,15
+
Bestel

Beatrijs ; Een Maria-legende (tekst en vertaling) / Druk 9

een Marialegende, tekst en vertaling

Paperback / softback || Hessel Adema || Taal & Teken, Uitgeverij

De Maria-legende Beatrijs - geschreven rond 1270 - wordt algemeen beschouwd als het hoogtepunt van onze middeleeuwse geestelijke vertelkunst. Het verhaal geeft een goed beeld van de belangrijke rol die Maria in de geloofsbeleving van de middeleeuwse mens speelde. Drie vormen van liefde beheersen de gebeurtenissen. De lichamelijke liefde die de non Beatrijs tot zonde brengt, de moederliefde die haar naar een nieuwe zonde leidt en haar liefde tot Maria die de zonde opheft. Ontrouw, trouw, berou...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Van den vos Reynaerde ; een dierenepos (tekst en vertaling) / Druk 10

Paperback / softback || Hessel Adema || Taal & Teken, Uitgeverij

Het Middelnederlandse Reinaert-verhaal werd naar alle waarschijnlijkheid rond 1180 geschreven. Uit deze tijd is echter geen handschrift bewaard gebleven; de oudste overgeleverde tekstgedeelten zijn te vinden in enkele handschriftfragmenten uit de 13e eeuw. De volledige versie van het verhaal is aan ons overgeleverd in twee handschriften van rond 1400.Dierenverhalen en sprookjes met dieren in de hoofdrol waren al vroeg in de Middeleeuwen erg geliefd. De oudste op schrift gestelde dierenverhale...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Gijsbrecht van Amstel ; een treurspel (tekst en vertaling) / Druk 4

Paperback / softback || Joost van den Vondel || Taal & Teken, Uitgeverij

Vondels Gijsbrecht van Amstel is onmiskenbaar een hoogtepunt in de Nederlandse toneelliteratuur. Dit klassieke treurspel is geschreven in 1637 en beschrijft het beleg en de verwoesting van Amsterdam in 1304. Vondel put voor zijn gegevens uit diverse historische bronnen en laat zich inspireren door Vergilius beschrijving van de ondergang van Troje.Fysiek geweld en emotie, hoop en angst, verraad en trouw zijn kernbegrippen in dit in fraaie alexandrijnen vertelde verhaal. Dat de zeggingskracht v...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Mariken van Nieumeghen : Een mirakelspel (tekst en vertaling) / Druk 9

een mirakelspel, tekst & vertaling

Paperback / softback || Luciën de Jong || Taal & Teken, Uitgeverij

Bij de vertaling van deze rederijkerstekst in eigentijds proza is gestreefd naar goede leesbaarheid en inhoudelijke juistheid. Steeds is de afweging gemaakt tussen vlotte formulering en letterlijke vertaling. Stoflappen, herhalingen binnen hetzelfde tekstdeel en omslachtige formuleringen worden doorgaans kernachtiger weergegeven. Door de originele tekst parallel met de vertaling op te nemen wordt wellicht ook de oude tekst voor veel lezers toegankelijker. Onbekende woorden, vreemde zegswijzen...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

T & T Klassieken Joseph in Dothan / Druk 2

Paperback / softback || Joost van den Vondel || Taal & Teken, Uitgeverij

Vondel heeft vrijwel alle literaire genres beoefend, maar zijn bekendheid heeft hij toch vooral te danken aan zijn toneelstukken. Hij schreef er meer dan dertig. Een aantal hiervan zijn bewerkingen van Griekse en Romeinse voorbeelden, maar verreweg de meeste zijn volledig eigen werk.'Joseph in Dothan' is een van de populairste toneelstukken van Vondel. Het is het Bijbels verhaal van Joseph die uit afgunst door zijn broers in een put bij Dothan wordt gegooid en later als slaaf wordt verkocht a...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Het Wederzijds Huwelijksbedrog / Druk 4

Paperback || Pieter Langendijk || Taal & Teken, Uitgeverij

Pieter Langendijk werd in 1683 geboren in Haarlem. Hij was van beroep patroonmaker voor de textielindustrie, maar zijn hart ging uit naar de letterkunde. Hij beoefende allerlei genres: blijspelen, kluchten, gedichten en gelegenheidspoëzie. Maar hij maakte vooral naam met zijn kluchten en blijspelen.

T&T Klassieken is de aanduiding voor een reeks literair-historische tekstuitgaven van Uitgeverij Taal & Teken. Al sinds 1982 worden deze boeken op vrijwel alle scholen in het voortgezet onderwijs...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Lanseloet van Denemarken / Druk 7

Paperback / softback || Hessel Adema || Taal & Teken, Uitgeverij

De Lanseloet van Denemarken vormt samen met twee andere abele spelen het hoogtepunt van de – bewaard gebleven – middeleeuwse niet-religieuze toneelkunst. In geen enkel ander West-Europees land zijn uit deze tijd wereldlijke toneelspelen van een vergelijkbare kwaliteit bekend.

Van de abele spelen is de Lanseloet het spel met de meeste psychologische diepgang. In dit spel wordt met veel gevoel voor dramatiek de onmogelijke relatie tussen ridder Lanseloet en jonkvrouwe Sanderijn beschreven.

15,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 15,15
+
Bestel

Renout van Montalbaen - de vier heemskinderen / Druk 2 (Heruitgave)

Tekst en vertaling

Paperback / softback || Hessel Adema || Taal & Teken, Uitgeverij

In deze uitgave wordt de tekst en de vertaling gegeven van de zes redelijk gave handschriftfragmenten van de Renout van Montalbaen. Om tot een enigszins volledig verhaal te komen, is in deze uitgave gebruik gemaakt van reconstructies van de drie beschadigde handschriftfragmenten en enkele volksboekuitgaven, vooral de editie van 15O8 (uitgave Overdiep). De gedeelten van volksboeken en handschriftfragmenten die met elkaar te vergelijken zijn, komen heel behoorlijk met elkaar overeen. Het lijkt ...

16,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Karel en Elegast / Druk 8

tekst en vertaling

Paperback / softback || Hessel Adema || Taal & Teken, Uitgeverij

De Karel en Elegast is onze enige volledig overgeleverde voorhoofse ridderroman. Voorhoofs, omdat - in tegenstelling met de iets jongere hoofse ridderromans - elementen als bruut geweld, krijgshaftigheid en trouw aan de leenheer in dit type ridderroman de boventoon voeren. Omdat in deze voorhoofse vertellingen de Frankische ridderwereld centraal staat, en dan vooral Karel de Grote met de zijnen, worden ze ook wel Frankische ridderromans of Karelromans genoemd. Bij het lezen van deze ridderrom...

15,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 15,15
+
Bestel

Jan Jannetje en hun jongste kind / Druk 2 (Heruitgave)

Paperback || E.J. Potgieter || Taal & Teken, Uitgeverij

Kenmerkend voor Potgieter was zijn bewondering voor de Nederlandse kracht en ondernemingslust vanaf het midden van de zestiende tot ver in de zeventiende eeuw en zijn afkeer van de futloze geest van zijn eigen tijd. Hij wilde dat zijn eigen generatie zowel in maatschappelijk als cultureel opzicht een voorbeeld nam aan deze Gouden Eeuw.

Heel duidelijk komt dit naar voren in Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). In deze allegorie vertegenwoordigt elk kind (allemaal Jannen) een element van ...