(122)

24,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,70
+
Bestel

1 & 2 Kronieken

Bijbelverklaring deel 8

J. van Nuys Klinkenberg || Importantia Scan & Print

De Bijbelverklaring van Jacob van Nuys Klinkenberg verscheen in de periode 1780 tot 1795 in 27 banden.

Ieder bijbelboek wordt vooraf gegaan met een uitgebreide inleiding. De bijbeltekst is voorzien van beknopte uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen.

Deel 8 - 1 & 2 Kronieken

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Kritische Studiën over de Vijf Boeken van Mozes

Paperback / softback || Franz Delitzsch & J.J. van Toorenenbergen || Importantia Scan & Print

Kritische studie naar de wetten op de melaatschheid, de tabernakel, het reukaltaar, de grote verzoendag, de hogepriester, de Levieten, het Pascha, eloïstische overlevring in Deuteronomium, het ontstaan van Deuteronomium en de wet der heiligheid.

17,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Première Épitre de Saint Jean

Explication Pratique

Paperback / softback || August Neander || Importantia Scan & Print

August Neander explore attentivement les aspects pratiques et théoriques de 1re l’Épître de Saint Jean. Ce livre fait partie d’une plus grande série contenant les commentaires de Neander sur les livres aux Philippiens, de Jaques et de Jean.

Johann August Wilhelm Neander faisait partie d’une famille juive et portait à l’origine le nom de David Mendel. Il a changé son nom pour Neander lorsqu’il est devenu chrétien en 1806. Il a étudié la théologie à Berlin. Après un d’e...

17,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Derde Achttal Leerredenen

Paperback / softback || J.C. Philpot || Importantia Scan & Print

Joseph Charles Philpot was een engels predikant in de 19de eeuw. Aanvankelijk was hij predikant in de Kerk van Engeland, maar in 1835 onttrok hij zich aan deze staatskerk. Hij sloot zich aan bij de Strict Baptists.

De preken van Philpot werden al in de 19de eeuw naar het Nederlands vertaald. Er verschenen verschillende series: 10 Achttallen, 12 Zestallen en 3 Viertallen.

In dit deel uit de serie Achttallen is opgenomen:

- De geestelijke pelgrim, n.a.v. Ps. 107 vs. 4-7.

- De dag, in welken de ...

24,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven

Hoe men Christus tot alles, en bijzonder tot heiligmaking moet gebruiken.

Paperback || Johannes Brown || Importantia Scan & Print

Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hoe men Christus tot alles, en bijzonder tot heiligmaking moet gebruiken.

Ds. John Brown verbleef als vluchteling in het 17de eeuwse Nederland. In 1677 verscheen de oorspronkelijke Engelse editie van dit boek en een jaar later een Nederlandse vertaling van de hand van Jacobus Koelman.

In 1882 verscheen een heruitgave bij D. Donner in Leiden.

Aan het einde van het boek is een tractaat toegevoegd met als titel: "Christus, de hoop der heerlijkheid in ...

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Schriftverklaringen 3

Paperback / softback || H.F. Kohlbrügge || Importantia Scan & Print

De serie Schriftverklaringen van H.F. Kohlbrügge bevat overdenkingen bij de Heilige Schrift. De serie is samengesteld uit publicaties die eerder verschenen in de periode 1886-1906 (o.a. in het Amsterdamsch Zondagsblad).

In dit deel van Schriftverklaringen is opgenomen:

Verklaring van Genesis 1

Verklaring van Genesis 3 vers 21

Verklaring van Genesis 4

Geschiedenis van de aartsvader Abraham

- Over Genesis 12 en 13

- Over Genesis 15 vers 6

- Over Genesis 16

- Over Genesis 17

- Over Genesis 21 v...

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Schriftverklaringen 12

Paperback / softback || H.F. Kohlbrügge || Importantia Scan & Print

De serie Schriftverklaringen van H.F. Kohlbrügge bevat overdenkingen bij de Heilige Schrift. De serie is samengesteld uit publicaties die eerder verschenen in de periode 1886-1906 (o.a. in het Amsterdamsch Zondagsblad).

In dit deel van Schriftverklaringen is opgenomen:

- Een Pinksterpsalm (Ps. 87)

- Wie zijn de "Kinderkens" in Mat. 11 vs. 25?

- Een en ander uit Psalm 81 vs. 1-9.

- Over Gods trouw en barmhartigheid (Ps. 33)

- Over Jozua 5 vers 13-15: Herinnering aan het vredefeest na de oorlo...

17,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Vijfde Achttal Leerredenen

J.C. Philpot || Importantia Scan & Print

Joseph Charles Philpot was een engels predikant in de 19de eeuw. Aanvankelijk was hij predikant in de Kerk van Engeland, maar in 1835 onttrok hij zich aan deze staatskerk. Hij sloot zich aan bij de Strict Baptists.

De preken van Philpot werden al in de 19de eeuw naar het Nederlands vertaald. Er verschenen verschillende series: 10 Achttallen, 12 Zestallen en 3 Viertallen.

In dit deel uit de serie Achttallen is opgenomen:

- Zonde veroordeeld en gerechtigheid vervuld, n.a.v. Rom. 8 vs. 3-4

- Ver...

17,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Negende Achttal Leerredenen

J.C. Philpot & J. Nieuwland || Importantia Scan & Print

Joseph Charles Philpot was een engels predikant in de 19de eeuw. Aanvankelijk was hij predikant in de Kerk van Engeland, maar in 1835 onttrok hij zich aan deze staatskerk. Hij sloot zich aan bij de Strict Baptists.

De preken van Philpot werden al in de 19de eeuw naar het Nederlands vertaald. Er verschenen verschillende series: 10 Achttallen, 12 Zestallen en 3 Viertallen.

In dit deel uit de serie Achttallen is opgenomen:

- De groote waarde en kracht der liefde, n.a.v. Hoogl. 8 vs. 6-7

- Geloof...

24,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Goddelijk Gezag der Christelijke Godsdienst

over dr. Bogue's Proeve

Paperback || Isaäc Da Costa & David Bogue || Importantia Scan & Print

Toen de British and Foreign Bible Society in het jaar 1800 het besluit nam om een groot aantal nieuwe testamenten in Frankrijk te verspreiden besloot men ook een apologetisch boek toe te voegen van de hand van David Bogue (Essay on the Divine Authority of the New Testament).

Goddelijk Gezag der Christelijke Godsdienst is een gedeeltelijke vertaling van dit boek. De vertaler, Isaäc da Costa, beperkt zich echter niet tot alleen het vertalen, maar voegt ook allerhande aantekeningen en uitbreidi...