(63)

65,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 62,23
+
Bestel

Handboek Financiele Markten (Heruitgave)

deelmarkten, producten, spelers en risico's

J. Besuijen, P. van Hoeken & || Concept uitgeefgroep

Praktijk inzichtelijk gemaakt

Deze volledig herziene editie van hét Handboek Financiële Markten biedt u nu een nog completer beeld van het instrumentarium dat financiële instellingen ter beschikking staat om risico's om te buigen in tactische kansen. De ondertitel Deelmarkten, producten, spelers en risico's geeft al aan dat dit naslagwerk bestaat uit meerdere delen. Aan de hand van meer dan zeventig figuren, negentig voorbeelden en de belangrijkste formules met hun uitwerkingen, is in vij...

61,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,66
+
Bestel

Compliance van A-Z / Druk 2

H. Ruijgrok || Concept uitgeefgroep

Compliance is now more important to the financial services industry than ever. Following the financial crisis, the duties of a compliance officer in the financial services industry seems to be growing all the time.

The world in which a compliance professional must operate is getting more complex and dynamic. The compliance professional not only has to deal with a seemingly never ending flow of new rules applicable to the financial institution's business, but he/she must also keep up to speed...

61,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,66
+
Bestel

Strategisch management / Druk 2

Spreiding, positionering en samenwerking

Paperback / softback || Jan Eppink || Concept uitgeefgroep

Strategisch management is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen beantwoorden over de drie dimensies van strategie: spreiding, positionering en samenwerking. Vervolgens besteedt Eppink aandacht aan de implementatie van de strategi...

62,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 59,80
+
Bestel

Procesmanagement in de praktijk / Druk 2

Paperback || Hugo Hendriks || Concept uitgeefgroep

Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, u beter in staat bent de efciëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Het boek bestaat uit twee prettig leesbare delen. Deel I vormt de basis en legt uit hoe u procesmanagement in vier stappen kunt toepassen in uw organisatie: plan, do, check en act. Deze stappen vormen same...

20,55
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 19,52
+
Bestel

10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst / druk 1

Hardback || Lex Bruijn, Maarten van Diggelen, Herrick Jellema, Ellie Potiek & Helga Witjes || Concept uitgeefgroep

De taken van de overheid zijn zeer divers. De samenleving stelt steeds weer

nieuwe eisen aan de overheid. Waar de overheid inwoners, ondernemers en

andere partijen wil betrekken bij het ontwikkelen van beleid, nemen deze

partijen nu ook zelf het initiatief om problemen in de samenleving aan te

pakken. Daarbij wordt de hulp van de overheid gevraagd. Dat vraagt elke keer

een andere rol van de overheid. Als ambtenaar wil je over alle vaardigheden

beschikken die nodig zijn om de verschillende rol...

25,25
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,99
+
Bestel

Thuis in de verzekeringsbranche / Druk 7

Concept uitgeefgroep

Het verzekeringsbedrijf biedt aan veel mensen werkgelegenheid. Niet alleen aan mensen met echt verzekeringstechnisch werk, maar ook aan anderen: van marketingprofessional tot ICT'er en van secretaresse tot communicatieadviseur. Wilt u graag meer weten over wat er binnen uw branche gebeurt, maar heeft u niet de behoefte om u daarbij te verdiepen in allerlei verzekeringstechnische bijzonderheden? Dan is dit boek bestemd voor u. Het boek laat zien waarom het verzekeringsbedrijf zo'n belangrijke ...

32,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,30
+
Bestel

Deutsche Grammatik (Heruitgave)

Paperback || P.H. Luijten, H.J. Rosentreter, H. Slaats & M. Deisz || Concept uitgeefgroep

Over grammatica bestaan veel uiteenlopende meningen. Bijvoorbeeld: grammatica is te moeilijk. Maar zonder grammatica is het niet mogelijk goed en helder te formuleren. Goede schriftelijke en mondelinge communicatie is in alle situaties van groot belang. Bij slecht geformuleerde communicatie ontstaan er misverstanden die tot onaangename situaties kunnen leiden. Grammatica is geen leerdoel. Grammatica en een ruime woordenschat zijn twee pijlers voor een goede, begrijpelijke communicatie.

De inh...

32,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,30
+
Bestel

De techniek van het vergaderen (Heruitgave)

Paperback / softback || I. Tanis & C.E.C. Calis-Peters || Concept uitgeefgroep

Vergaderen is mensenwerk. In vergaderingen moeten mensen met elkaar

communiceren om doelen van een organisatie, een afdeling, een vereniging of een

club te bepalen of te verhelderen.

Dit boek is bedoeld voor een ieder die zijn theoretische kennis over vergaderen wil vergroten en die kennis daar waar mogelijk in de praktijk wil brengen. Door dit boek te bestuderen, kunt u uw inzicht in vergaderprocessen en vergadertechnieken vergroten. Dit heeft tot gevolg dat u met kennis van zaken kunt kijke...

77,20
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 73,34
+
Bestel

Bedrijfseconomie in de praktijk

Paperback / softback || Joost Bakker & Theo Van Houten || Concept uitgeefgroep

De behoefte aan direct toepasbare bedrijfseconomische kennis blijkt groot, getuige het succes van veel opleidingen en cursussen die op dit gebied worden aangeboden. Dat is logisch, want de bedrijfseconomische wetenschap heeft veel

instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan betere beslissingen binnen complexe organisaties en zorgen voor een adequate verantwoording van de prestaties van organisaties. Toch zijn er twee problemen. Vaak is de klacht dat de bedrijfseconomische theorie te ver afstaat...

56,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 53,77
+
Bestel

Leiderschapskwaliteiten

Paperback / softback || Gert-Jan Melker, Peter Tack & Jan Eppink || Concept uitgeefgroep

Leiderschap is een boeiend thema. Ondanks dat er al boekenkasten vol zijn geschreven over leiderschap, is effectief leiderschap nog altijd geen vanzelfsprekendheid.

Goed leiderschap komt te voet en gaat te paard, weten we inmiddels uit ervaring.

In dit nieuwe boek over leiderschap worden verschillende thema’s rondom leiderschap behandeld. Er wordt stilgestaan bij recente theorieën en modellen op het terrein van leiderschap, maar tevens wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de evolu...